• Оглядовий стіл, місце для миття ендоскопів та їх дезинфекції
 • Кабінет лікаря, процедурна з оглядовим столом, місцем для миття ендоскопів та їх дезинфекції, шафами для зберігання апаратури
 • Кабінет лікаря, процедурна, приміщення для підготовки апаратури
 • Ендоскопіст, медична сестра, анестезіолог
 • Ендоскопіст, медична сестра
 • Ендоскопіст, асистент, медична сестра, анестезіолог
 • Ендоскопіст, 2 медичні сестри, санітарка
 • Рекомендувати негайне оперативне лікування
 • Проводити тривале динамічне спостереження
 • Скерувати хворого в спеціалізований лікувальний заклад для дообстеження і вирішення тактики лікування
 • Сказати хворому правильний діагноз
 • Відносини лікаря та персоналу лікарні між собою та до хворого
 • Відносини хворого і лікаря
 • Відпрацьовані правові питання (лікарська таємниця, кримінальна відповідальність за розголошення, колегіальність)
 • Дотримання морально-етичних правил
 • Психотерапевтичні заходи персоналу
 • Хвороба працівника чи притягнення працівника до адміністративної відповідальності
 • Закінчення терміну договору чи зміна назви підприємства
 • Зміна назви підприємства
 • Відмова працівника від понадурочних робіт, зміна назви підприємства, закінчення терміну договору
 • Закінчення терміну договору
 • Статистику охорони здоров'я
 • Статистику здоров'я
 • Теорію санітарно-статистичних досліджень
 • Методики санітарно-статистичних досліджень
 • Статистику загального розвитку галузі
 • Два лікарі, медсестра, санітарка
 • Два лікарі, дві медсестри
 • Лікар і медсестра
 • Лікар, медсестра, санітарка
 • Два лікарі, дві санітарки
 • Лікар і медсестра
 • Лікар, дві медсестри
 • Два лікаря, дві медсестри
 • Лікар-анестезіолог, лікар-ендоскопіст, дві медсестри
 • Сукупність нових, вперше виявлених в даному році захворювань серед населення
 • Частота патології серед населення з врахуванням преморбідних форм, морфологічних і функціональних відхилень
 • Сукупність всіх захворювань, виявлених в даному році і зареєстрованих у попередні роки
 • Головний лікар
 • Лікуючий лікар
 • Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК)
 • Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)
 • Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності
 • Головний лікар
 • Лікуючий лікар
 • Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК)
 • Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)
 • Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності
 • Частота смертей за рік на населення
 • Відношення (у %) числа померлих від якої-небудь хвороби до числа хворих на цю хворобу за одиницю часу
 • Відношення (у %) числа померлих у лікарні (відділенні) до числа всіх хворих за одиницю часу
 • Відношення (у %) числа померлих у лікарні і поза нею до числа всіх хворих, зареєстрованих на даній території за одиницю часу
 • Відношення (у %) числа померлих після операції до числа всіх оперованих хворих за одиницю часу
 • Частота смертних випадків за рік на населення
 • Відношення (у %) числа померлих від якої-небудь хвороби до числа хворих на цю хворобу за одиницю часу
 • Відношення (у %) числа померлих у лікарні (відділенні) до числа всіх хворих за одиницю часу
 • Відношення (у %) числа померлих у лікарні і поза нею до числа всіх хворих, зареєстрованих на даній території за одиницю часу
 • Відношення (у %) числа померлих після операції до числа всіх оперованих хворих за одиницю часу