• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Гіпертермія
 • Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
 • Алкалоз
 • Гіпокапнія
 • Гіпоксемія
 • Недостатня кількість білків
 • Надмірна кількість води
 • Надмірна кількість вуглеводів
 • Недостатня кількість жирів
 • Недостатня кількість жирів і білків
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Загальна ємність легень
 • Вироблення гастрину
 • Смакових рецепторів
 • Механорецепторів ротової порожнини
 • Механорецепторів шлунка
 • Вироблення секретину
 • Тривалості інтервалу R — R
 • Амплітуди зубців
 • Напрямку зубців
 • Тривалості зубців
 • Тривалості комплексу QRST
 • Суттєво не зміниться
 • Зупиниться
 • Стане більш рідким
 • Стане більш глибоким
 • Стане більш частим
 • Звуження дихальних шляхів
 • Поверхневе дихання
 • Рідке дихання
 • Негативний внутрішньоплевральний тиск
 • Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • Дифузійної здатності легень
 • Кисневої ємності крові
 • Хвилинного об’єму дихання
 • Альвеолярної вентиляції легень
 • Резервного об’єму видиху
 • Постцентральна звивина
 • Потилична частка
 • Скронева частка
 • Прецентральна звивина
 • Мозочок
 • Проникності ниркового фільтру
 • Ефективного фільтраційного тиску
 • Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
 • Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі
 • Онкотичного тиску плазми крові
 • Умовні симпатичні
 • Безумовні парасимпатичні
 • Умовні парасимпатичні
 • Безумовні симпатичні
 • Безумовні периферичні
 • Схильність альвеол до спадання
 • Зменшення опору дихальних шляхів
 • Зменшення роботи дихальних м’язів
 • Збільшення вентиляції легень
 • Гіпероксемія
 • Другої фази коагуляційного гемостазу
 • Першої фази коагуляційного гемостазу
 • Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • Фібринолізу
 • Антикоагулянтних властивостей крові
 • Ретикулярна формація
 • Гіпокамп
 • Чотиригорбикова структура
 • Кора великих півкуль
 • Чорна субстанція
 • Багато рідкої слини
 • Мало рідкої слини
 • Слина не виділяється
 • Мало в’язкої слини
 • Багато в’язкої слини
 • Збільшення частоти і сили скорочень
 • Зменшення сили скорочень
 • Збільшення сили скорочень
 • Зупинка серця у діастолі
 • Збільшення частоти скорочень
 • Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • Розширення артеріол
 • Зменшення частоти серцевих скорочень
 • Гіперполяризація кардіоміоцитів.
 • Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.
 • Поширення збудження по шлуночкам
 • Поширення збудження від передсердь до шлуночків
 • Електричну діастолу серця.
 • Реполяризацію шлуночків
 • Поширення збудження по передсердям
 • Бета-адренорецептори
 • Альфа-адренорецептори
 • М-холінорецептори
 • Н-холінорецептори
 • М- та Н-холінорецептори
 • Катехоламіни
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Атріовентрикулярний вузол
 • Синусовий вузол
 • Пучок Гіса
 • Ліва ножка Гіса
 • Права ножка Гіса