• Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Загальна ємність легень
 • Вироблення гастрину
 • Смакових рецепторів
 • Механорецепторів ротової порожнини
 • Механорецепторів шлунка
 • Вироблення секретину
 • Тривалості інтервалу R — R
 • Амплітуди зубців
 • Напрямку зубців
 • Тривалості зубців
 • Тривалості комплексу QRST
 • Умовні симпатичні
 • Безумовні парасимпатичні
 • Умовні парасимпатичні
 • Безумовні симпатичні
 • Безумовні периферичні
 • Схильність альвеол до спадання
 • Зменшення опору дихальних шляхів
 • Зменшення роботи дихальних м’язів
 • Збільшення вентиляції легень
 • Гіпероксемія
 • Другої фази коагуляційного гемостазу
 • Першої фази коагуляційного гемостазу
 • Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • Фібринолізу
 • Антикоагулянтних властивостей крові
 • Ретикулярна формація
 • Гіпокамп
 • Чотиригорбикова структура
 • Кора великих півкуль
 • Чорна субстанція
 • Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
 • Розширення артеріол
 • Зменшення частоти серцевих скорочень
 • Гіперполяризація кардіоміоцитів.
 • Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.
 • Поширення збудження по шлуночкам
 • Поширення збудження від передсердь до шлуночків
 • Електричну діастолу серця.
 • Реполяризацію шлуночків
 • Поширення збудження по передсердям
 • Бета-адренорецептори
 • Альфа-адренорецептори
 • М-холінорецептори
 • Н-холінорецептори
 • М- та Н-холінорецептори
 • Катехоламіни
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Атріовентрикулярний вузол
 • Синусовий вузол
 • Пучок Гіса
 • Ліва ножка Гіса
 • Права ножка Гіса
 • Реверберація збудження в ланцюгах нейронів
 • Структурно-функціональні зміни синапсів ЦНС
 • Рух іонів у мембранах рецепторів
 • Проведення в аферентних нейронах
 • Структурні зміни в нейронах ЦНС
 • Порушення розуміння усної мови
 • Порушення рахування
 • Порушення відтворювання усної мови
 • Порушення відтворювання письмової мови
 • Порушення розуміння письмової мови
 • Порушення відтворення усної мови
 • Порушення розуміння усної мови
 • Порушення рахування
 • Порушення відтворювання письмової мови
 • Порушення розуміння письмової мови
 • Жирне та смажене м'ясо
 • Нежирне відварне м'ясо
 • Кисломолочні продукти
 • Овочі
 • Фрукти
 • Активацїя симпато-адреналової системи
 • Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва
 • Зменшення кровопостачання слинних залоз
 • Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва
 • Гальмування симпато-адреналової системи
 • Багато рідкої слини
 • Мало рідкої сслини
 • Слина не виділяється
 • Мало в'язкої слини
 • Багато в'язкої слини
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Осморецептори печінки
 • Натрієві рецептори гіпоталамуса
 • Барорецептори дуги аорти
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Барорецептори каротидних синусів
 • Волюморецептори гіпоталамусу
 • Барорецептори дуги аорти
 • не вся глюкоза реабсорується
 • Збільшується осмотичний тиск перфузата
 • Збільшується осмотичний тиск первинної сечі
 • Збільшиться гідростатичний тиск перфузата
 • Збільшилась проникність ниркового фільтру
 • Посилює реабсорбцію води
 • Посилює реабсорбцію натрію
 • Зменшує реабсорбцію води
 • Зменшує реабсорбцію кальцію
 • Збільшує реабсорбцію кальцію