• Визначення чисельності населення, яке підлягає профілактичним щепленням
 • Контроль умов транспортування, режиму зберігання, придатності до вживання імунобіологічних препаратів
 • Вибірковий контроль обліку імунного статусу щеплених при проведенні планових щеплень
 • Контроль додержання встановлених схем імунізації, інтервалів між введенням препаратів та інше
 • Визначення контингентів, які потребують індивідуального захисту проти окремих інфекцій
 • Контроль за своєчасним та раціональним призначенням засобів екстреної хіміопрофілактики в осередку
 • Епідеміологічне обстеження осередків та спалахів інфекційних захворювань
 • Протиепідемічні заходи з ліквідації епідемічних осередків та спалахів
 • Оцінку роботи лікаря-епідеміолога
 • Оцінку якості лікування хворих
 • Оцінку ефективності та якості протиепідемічних заходів з ліквідації осередків та спалахів інфекційних захворювань
 • Визначення часу та місця зараження джерела збудника
 • Визначення факторів передачі збудника
 • Визначення умов, які сприяють виникненню осередку /відсутність імунітету, гігієнічних навичок/
 • Визначення імунного прошарку населення
 • Складання гіпотези про можливі причини виникнення осередку
 • Визначення кількості імунних осіб у вікових та інших групах населення за наслідками серологічних досліджень
 • Визначення кількості імунних осіб у вікових та інших групах населення, виходячи з результатів постановки алергічних проб /реакція Манту та ін./
 • Оцінка своєчасності, повноти та раціональності застосування засобів специфічної профілактики
 • Порівняння результатів серологічних досліджень з даними алергічних проб
 • Порівняння одержаних результатів вивчення імунологічної структури за даними по області /республіці/ літературними даними
 • Спалаху гострого кишкового захворювання в ДДЗ
 • Спорадичних випадків гострих кишкових захворювань
 • Спорадичних випадків вірусного гепатиту В
 • Чуму
 • Холеру
 • Жовту гарячку
 • Висипний і зворотний тифи
 • Вірусні геморагічні гарячки
 • Постійний бактеріологічний контроль багажу
 • Усне опитування, візуальний огляд пасажирів
 • Перевірку медичної декларації і свідоцтва про дератизацію
 • Перевірку паспортів і квитків для з’ясування маршруту руху пасажира
 • Огляд транспортних засобів, вантажів, у тому числі контейнерів, ліхтерів
 • Проведення індивідуального медичного огляду пасажирів
 • Організаційні та санітарно-гігієнічні
 • Лікувально-профілактичні та протиепідемічні
 • Навігаційні
 • В’їзд і виїзд з країни транспортних засобів
 • В’їзд і виїзд окремих громадян, у тому числі іноземців
 • Завезення і вивіз вантажів, речей
 • Завезення бактеріологічно небезпечних вантажів
 • Термінову інформацію відомчого керівництва
 • Термінову тимчасову ізоляцію і наступну госпіталізацію виявленого хворого
 • Дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію вантажів і товарів
 • Дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію транспортного засобу, вантажів, багажу хворого
 • Екстрену профілактику проти малярії пасажирів
 • Матеріально-технічне забезпечення та систему епідеміологічної інформації
 • Розробку функціональних обов’язків та організацію заходів з раннього виявлення хворих, локалізації і ліквідації осередку
 • Забезпечення вакциною проти чуми та холери
 • Гуманне відношення до хворого та не взяття участі в діях проти здоров’я людини
 • Надання медичної допомоги тим, хто її потребує та збереження лікарської таємниці
 • На вимогу представників засобів масової інформації передавати їм лікарські дані
 • Боротьба із забрудненням навколишнього середовища
 • Виключення експериментів на людині
 • Утримання від проступків, які плямують професію лікаря
 • Боротьба за свободу у світі
 • Правила утримання свійських тварин
 • Особливостей традицій окремих регіонів
 • Сезонності окремих захворювань, рівня захворюваності
 • Санітарної грамотності населення та стану території
 • Переконання їх в необхідності звернення за медичною допомогою при підозрі на інфекційне захворювання
 • Рівень їх базової і фахової підготовки
 • Виклад відомостей про джерела та фактори передачі інфекцій
 • Підвищення загальної санітарної культури
 • Додержання технології приготування, правил збереження та термінів реалізації продукції
 • Переконання в необхідності негайного звернення за медичною допомогою при підозрі на інфекційне захворювання
 • Заходи особистої та громадської профілактики, роз’яснення шкоди самолікування
 • Охорону джерел водопостачання та ґрунту
 • Виклад відомостей про джерела та шляхи передачі інфекційних хвороб
 • Виклад відомостей про епідемічну ситуацію у державі
 • Важливість та ефективність профілактичних щеплень
 • Ознайомлення з початковими ознаками захворювань, роз’яснення шкоди самолікування
 • Переконання у обов’язковій госпіталізації хворого чи оточуючих
 • Інформацію про лікування ускладнень після вакцинації
 • Санітарні тематичні бюлетені
 • Індивідуальні бесіди
 • Групові бесіди, профілактичні прийоми
 • Семінари про специфіку виготовлення імунобіологічних препаратів
 • Підготовки популярної літератури та виступів по радіо та телебаченню
 • Підготовки обзорів щодо прийняття управлінських рішень
 • Виступів перед керівництвом підприємств, закладів та педагогами, батьками
 • Населення, хворі та носії
 • Групи ризику
 • Державні службовці
 • Декретовані контингенти
 • Засоби масової інформації
 • Наукова стаття
 • Групова агітація
 • Індивідуальна та наочна агітація
 • Виступи на конгресах, симпозіумах
 • Вивченні ефективності санітарно-освітньої роботи з визначення проблеми
 • Контролі за якістю протиепідемічної пропаганди та розробці методичних матеріалів
 • Підготовці медичних та педагогічних кадрів з питань санітарно-освітньої роботи
 • Підготовці наукової роботи
 • Своєчасність, конкретність, реальність, системність
 • Простота викладання, дохідливість
 • Обґрунтованість висновків досягнень медичної науки
 • Вивчення ефективності санітарно-освітньої роботи
 • Контролю якості протиепідемічної пропаганди та розробки методичних матеріалів
 • Підготовки медичних та педагогічних кадрів з питань санітарно-освітньої роботи
 • Підготовки звітів про участь у конгресах, симпозіумах
 • Планування профілактичних та протиепідемічних заходів
 • Підготовка кадрів
 • Забезпечення взаємодії /комплексності/ в роботі епідвідділу з закладами, відомствами та іншими відділами СЕС
 • Оцінка ефективності профілактичних заходів
 • Аналітичним принципом
 • Функціонально-галузевим принципом
 • Проблемно-тематичним принципом
 • Керівництва діючими наказами, інструктивно-методичними матеріалами, рішеннями
 • Відсутності спільних рішень з організації профілактичних та протиепідемічних заходів
 • Забезпечення взаємною своєчасною інформацією з окремих нозоформ на території
 • Організація та контроль профілактичних заходів
 • Оцінка ефективності профілактичних заходів
 • Оптимізація системи профілактичних заходів
 • Епідеміологічне обстеження осередків та спалахів інфекційних захворювань
 • Вивчення забруднення оточуючого середовища хімічними речовинами
 • Заходи, спрямовані на виявлення можливих джерел збудника інфекції та їх нейтралізацію
 • Заходи, направлені на нейтралізацію можливих шляхів та факторів передачі
 • Заходи, направлені на підвищення несприйнятливості населення
 • Санітарно-гігієнічний моніторинг за станом оточуючого середовища