• Узагальнена характеристика епідпроцесу, що відображає особливості утворення, розвитку і ліквідації епідемічних осередків
 • Динаміка виникнення осередків
 • Число осередків, що одночасно виникли
 • Число осередків з множинними захворюваннями
 • Абсолютну кількість хворих протягом доби
 • Показник захворюваності за тиждень
 • Показник захворюваності за місяць
 • Показник захворюваності за рік
 • Середній показник захворюваності, характерний для кожного конкретного інтервалу часу на певній території для даної нозоформи
 • Розподіл хворих за територією
 • Розподіл хворих за віковими групами та статтю, за професійними групами
 • Розподіл хворих за групами крові
 • Методом визначення кореляційного зв’язку
 • Методом визначення медіани та “ковзаючої” медіани
 • Методом визначення середньої арифметичної
 • Благополучну
 • Нестійку
 • Напружену
 • Загрозливу
 • Неблагополучну
 • Скласти правильне уявлення про форму, направленість та тип епідпроцесу
 • Розкрити внутрішню суть епідпроцесу, обґрунтувати епідеміологічний прогноз
 • Розробити обґрунтований план ліквідації інфекційної захворюваності
 • Знизити рівень інфекційної захворюваності
 • Епідеміологічне обстеження осередків інфекційних захворювань
 • Епіднагляд за територією
 • Стеження за санітарним фоном
 • Інформація про захворюваність
 • Аналіз структури та рівня захворюваності за нозологічними формами
 • Оцінка конкретної епідеміологічної ситуації
 • Стеження за рівнем, структурою, динамікою захворюваності
 • Обгрунтування та перевірка гіпотези про причини захворювання населення
 • Аналіз структури та рівня захворюваності за нозологічними формами
 • Аналіз річної динаміки захворюваності
 • Аналіз багаторічної динаміки захворюваності
 • Оцінка конкретної епідеміологічної ситуації
 • Виявлення довгодіючих чинників ризику
 • Розпізнавання конкретних проявів епідпроцесу, причин і умов його розвитку
 • Аналіз структури і рівня захворюваності
 • Аналіз динаміки захворюваності
 • Оцінка епідеміологічної ситуації, що склалася протягом поточного року
 • Розпізнавання конкретних проявів епідпроцесу, причин і умов його розвитку
 • Своєчасне розкриття причин виникнення осередків інфекційних захворювань, оцінка епідеміологічної ситуації
 • Аналіз структури і рівня захворюваності
 • Розпізнавання конкретних проявів епідпроцесу, причин і умов його розвитку
 • Своєчасне розкриття причин виникнення осередків інфекційних захворювань
 • Аналіз структури і рівня захворюваності, аналіз динаміки захворюваності
 • Оцінка епідеміологічної ситуації
 • Виявлення конкретного джерела збудника інфекцій
 • Виявлення тих, що спілкувались з хворим в осередку або були з ним в однакових умовах ризику зараження
 • Виявлення конкретного чинника передачі
 • Прогноз подальшого розвитку епідпроцесу
 • Ряд осередків, що виникли в межах середньої тривалості інкубаційного періоду
 • Ряд осередків, об’єднаних загальним джерелом збудника, чинником передачі
 • Ряд осередків, що виникли поза межами максимальної тривалості інкубаційного періоду
 • Ряд осередків, об’єднаних загальним місцем контамінації чинників передачі
 • Час від моменту захворювання до моменту ізоляції хворого і проведення заключної дезінфекції
 • Час від моменту захворювання до моменту ізоляції хворого плюс максимальний інкубаційний період
 • Час від моменту захворювання до початку епідобстеження осередку
 • Час від моменту забору матеріалу від хворого для лабораторного дослідження до виписки із стаціонару
 • Зростання кількості захворювань та одночасно виниклих осередків
 • Наявність або зростання кількості захворювань серед одинаків-дорослих
 • Наявність множинних осередків з одночасними захворюваннями і носійством
 • Збільшення кількості обстежених осіб з негативними результатами лабораторних досліджень
 • Зростання кількості захворювань
 • Наявність осередків з 2-ма та більше захворюваннями, що виникли в межах максимального інкубаційного періоду
 • Політипаж збудників та низький відсоток виявлення джерел збудників інфекції
 • Наявність захворювань серед “харчовиків” та одночасне зростання числа захворювань на територіях з різним характером водопостачання
 • Зростання кількості захворювань
 • Наявність осередків з 2-ма та більше захворюваннями, що виникли в межах максимального інкубаційного періоду
 • Наявність захворювань серед “харчовиків” та одночасне зростання числа захворювань на територіях з різним характером водопостачання
 • Політипаж збудників та низький відсоток виявлення джерел збудників інфекцій
 • Зростання кількості захворювань
 • Наявність осередків з 2-ма та більше вторинними захворюваннями, наявність або зростання кількості захворювань серед дітей віком 6-12 міс.,наявність захворювань серед дітей,що знаходяться на грудному вигодовуванні
 • Зростання кількості захворювань, наявність осередків з 2-ма та більше захворюваннями, що виникли в межах максимального інкубаційного періоду,наявність захворювань серед одинаків з індивідуальних квартир
 • Зростання кількості захворювань, наявність осередків з 2-ма та більше захворюваннями, що виникли в межах максимального інкубаційного періоду і наявність захворювань серед одинаків з індивідуальних квартир
 • Наявність або зростання кількості захворювань серед дітей віком 6-12 місяців
 • Наявність осередків з 2-ма та більше вторинними захворюваннями, наявність або зростання кількості захворювань серед дітей віком 6-12 міс., наявність захворювань серед дітей,що знаходяться на грудному вигодовуванні
 • Постійно та тимчасово діючих чинників
 • Сезонно діючих чинників
 • Знаходження чинників в періоді резервації
 • Показники сезонних коливань, питому вагу середньомісячного рівня
 • Питому вагу захворювань, що спричинені дією сезонних чинників
 • Показники розповсюдженості
 • Закономірне підвищення захворюваності в певний період року
 • Умови, що підсилюють реалізацію механізму передачі
 • Залежність між рівнем захворюваності і вірогідністю зараження людини
 • Невисокий рівень захворюваності та виділення від хворих різних видів збудників
 • Невелика кількість захворілих немовлят, що знаходяться на грудному вигодовуванні
 • Значна кількість осередків з вторинними захворюваннями
 • Значна кількість носіїв збудника
 • Зростання захворюваності та поява множинних осередків
 • Одночасне /в межах коливань інкубаційного періоду/ виникнення осередків
 • Наявність або зростання захворюваності у робітників харчових підприємств та членів їх родини
 • Зниження кількості важких форм захворювання
 • Низький рівень захворюваності
 • Поліетіологічність захворювань
 • Переважання захворювань, що викликані одним типом збудника
 • Інтенсивний показник
 • Показник співвідношення
 • Екстенсивний показник
 • Індекс ефективності
 • Питома вага аскаридозу в структурі паразитозів у населеному пункті в 2008р. складала 25%
 • В населеному пункті на 1000 осіб припадає 560 народжень
 • Захворюваність на черевний тиф в населеному пункті в 2008р. складала 0,125%ооо
 • Враженість аскаридозом в населеному пункті в 2008р. складала 32%
 • В населеному пункті на 1000 осіб припадає 420 народжень
 • Питома вага захворювань на дизентерію серед кишкових інфекцій в населеному пункті складала 45% річної захворюваності
 • Враженість аскаридозом в населеному пункті в 2008р. складала 15%
 • В населеному пункті на 1000 осіб припадає 387 народжень
 • В порівнянні з квітнем, прийнятим за 100%, захворюваність на дизентерію в травні складала 58%
 • Сезонність
 • Щорічна захворюваність
 • Епідемічний спалах
 • Циклічність
 • Поодинока захворюваність
 • Середньої арифметичної
 • Середнього квадратичного відхилення
 • Середньої похибки показника
 • Коефіцієнта вірогідності
 • Помилки різниці показників
 • Загальна кількість хворих в осередку
 • Відношення кількості хворих до кількості осередків, в яких зареєстровані випадки захворювань
 • Відсоток колективів, в яких зареєстровані випадки захворювань
 • Загальна кількість колективів, в яких зареєстровані випадки захворювань
 • Моментними, інтервальними
 • Простими, безперервними
 • Темп приросту
 • Середнє квадратичне відхилення
 • Рівень ряду
 • Темп зросту
 • Збільшення інтервалів
 • Обчислення групової середньої та “ковзаючої” середньої
 • Обчислення коефіцієнту кореляції
 • Вирівнювання “за прямою”
 • Рівні ряду та хронологічну середню
 • Швидкість та кількість рівнів ряду, інтервал часу
 • Напрямок розвитку епідпроцесу
 • Функціональна /обов’язкова/
 • Кореляційна /переважна/
 • Інтегративна /основна/
 • Від 0 до плюс/мінус 1,0
 • Будь-яких значеннях
 • Понад плюс/мінус 1,0
 • Визначення коефіцієнту кореляції
 • Визначення індексу кореляції
 • Визначення коефіцієнту асоціації
 • Визначення індексу ефективності
 • Визначення коефіцієнту регресії
 • Аналіз показників сезонності
 • Визначення початку сезонного підйому захворюваності
 • Визначення тривалості сезонного підйому захворюваності
 • Визначення нерегулярних коливань захворюваності
 • Лінійними, стовпчиковими
 • Секторними, радіальними
 • Інтегральними, тимчасовими