• Антитоксичний
 • Антимікробний
 • Антитоксичний та антимікробний
 • Клінічній симптоматиці
 • Виділенні збудника
 • Серологічних дослідженнях
 • Алергічних дослідженнях
 • Бактеріоскопії
 • Пиловий, побутовий
 • Крапельний
 • Харчовий
 • Хворі на дифтерію, з підозрою на дифтерію, носії токсигенних корінебактерій
 • Хворі на ангіну із ДЗ і несприятливих побутових умов
 • Хворі на бронхіти
 • Реконвалесценти, носії токсигенних штамів перед допуском їх в колективи
 • Носії нетоксигенних штамів перед допуском їх в колективи, особи, які спілкувалися з джерелом збудника
 • Особи з розладами кишечника, жовтяницею
 • Серед дітей ДДЗ
 • Серед тих, що спілкувалися з хворим у дитячих колективах
 • У домашніх осередках дифтерії
 • Серед учнів ПТУ
 • Серед студентів технікумів, ВУЗів
 • Одноразово
 • Дворазово
 • Триразово
 • Не обстежуються
 • Обстежуються за вказівкою епідеміолога
 • Не допускаються в колектив без бакобстеження
 • Допускаються в колектив без обстеження
 • Допускаються в колектив після дворазового бакобстеження з негативним результатом
 • Допускаються в колектив з дозволу епідеміолога
 • Не допускаються в колектив без бакобстеження на дифтерію
 • Умовно ізолюються
 • Піддаються медичному обстеженню
 • Допускаються в колектив з довідкою дільничного лікаря
 • Допускаються в колектив з дозволу епідеміолога
 • Проводиться госпіталізація та бакобстеження носія
 • Проводиться бактеріологічне обстеження колективу та 7-ми денний медичний нагляд за контактними особами
 • Проводяться щеплення проти дифтерії без врахування попередніх даних та інтервалів про них
 • Носій госпіталізується і лікується
 • Носій не ізолюється з колективу
 • Встановлюється медичне спостереження
 • Ніякі заходи не проводяться
 • Підставою для зняття діагнозу “дифтерія”
 • Підтвердженням діагнозу “ангіна”+”носійство”
 • Підставою для підтвердження діагнозу “дифтерія”
 • Підтвердженням діагнозу “дифтерія”+”супроводжуюче” носійство нетоксигенної культури”
 • Максимально повне виявлення та облік хворих
 • Стеження за циркуляцією збудника дифтерії і вивчення його біологічних властивостей
 • Вивчення імунітету населення та епіданаліз зібраної інформації, контроль за виконанням обсягів щеплень
 • Проведення дератизаційних та дезінсекційних заходів
 • Виявлення джерела збудника та осіб, які спілкувалися з хворим
 • Уточнення статусу щеплень у тих, хто спілкувався та складання плану протиепідемічних заходів
 • Бакобстеження контактних осіб на носійство збудників шигельозів
 • Недоліки в проведенні вакцинопрофілактики
 • Відсутність антитоксичного імунітету
 • Відсутність антибактеріального імунітету
 • Великий термін після останніх щеплень
 • Високим рівнем захворюваності
 • Високим рівнем інвалідності
 • Захворюваністю дітей раннього віку і високим рівнем летальності
 • Bordetella pertussis
 • Bordetella parapertussis
 • Bordetella bronchiseptica
 • Хвора людина
 • Здоровий бактеріоносій
 • Інфікована людина
 • Антитоксичний
 • Протимікробний
 • Протимікробний і антитоксичний
 • Туляремія
 • Орнітоз
 • Туберкульоз
 • Пневмоцистоз
 • Кашлюк
 • Клінічними та епідеміологічними
 • Епідеміологічними
 • Медичними
 • 12-48 годин
 • 2-3 доби
 • 4-7 діб
 • 8-14 діб
 • 15-21 добу
 • Наприкінці інкубаційного періоду
 • З перших днів захворювання
 • З появи судомного кашлю
 • З початку катарального періоду
 • 5-7 днів
 • 8-14 днів
 • 2-3 тижні
 • 4 тижні і більше
 • Носійство збудника відсутнє
 • 5-7 днів
 • 8-14 днів
 • 2-3 тижні
 • 4 тижні і більше
 • Носійство збудника відсутнє
 • Виділення збудника
 • Серологічне дослідження
 • Виділення збудника в ІФА або ПЛР
 • З метою діагностики
 • За епідпоказами
 • З метою встановлення діагнозу і виявлення джерела збудника
 • Передається
 • Не передається
 • Всі хворі в пологових будинках, будинках дитини, у дитячих лікарнях та санаторіях тощо
 • За клінічними та епідеміологічними показниками /в разі поширення інфекції у осередку/
 • Контактні з хворим, пенсіонери, домогосподарки
 • В анамнезі перенесений вірусний гепатит А два роки тому
 • Спілкування з хворим на вітряну віспу 30 днів тому
 • Перенесене раніше захворювання на паракашлюк
 • Перенесене раніше захворювання на кашлюк
 • Гемолітичний стрептокок серогрупи А
 • Скарлатинозний вірус
 • Стрептокок, інфікований лізуючим бактеріофагом
 • Гіперсенсибілізація організму
 • Слизову оболонку ротоглотки, ранову поверхню
 • Опікову поверхню, слизові пологових шляхів
 • Непошкоджену шкіру
 • “Палаючий” зів, “малиновий” язик
 • Плями Філатова-Копліка
 • Відсутність сипу у межах носогубного трикутника, пластинчате злущення шкіри
 • Антитоксичний
 • Антимікробний
 • Антитоксичний та антимікробний
 • Хворі на типову форму скарлатини
 • Хворі на “ангіну”
 • Хворі на “назофарингіт”
 • Носії стрептококу
 • Хворі на стерті клінічні форми скарлатини