База тестів

 • Інтраназально
 • Внутрішньом’язево
 • Внутрішкірно
 • Підшкірно
 • Транспортування антигенів до периферійних лімфоїдних органів
 • Участь в кооперації Т-В-лімфоцитів при синтезі антитіл
 • Підвищення активності та ефективності фагоцитозу шляхом зв’язування цитофільних антитіл
 • Синтез антитіл
 • Міцність сполучення в реакції між детермінантою антигену і активним центром антитіла
 • Міцність зв’язку між компонентами реакції антиген – антитіло
 • Міцність зв’язку між Т-В лімфоцитами
 • Генетичні та синтетичні вакцини
 • Корпускулярні убиті вакцини
 • Ін’єкційні вакцини
 • Створення специфічної несприйнятливості до збудників інфекції
 • Синтез високого рівня антитіл
 • Формування популяції клітин імунологічної пам’яті
 • Виявлення джерела збудника інфекції
 • Антигени убитих вакцин довше зберігаються в організмі щепленого
 • При розмноженні вакцинних мікробів імунокомпетентні клітини організму контактують з більш високою дозою антигену
 • При розмноженні живих мікробів вакцинного штаму імунокомпетентні клітини організму контактують з антигеном більш тривалий час
 • Для відновлення готової форми вакцини
 • Для проведення щеплень
 • При відсутності достатньо їх кількості
 • Ніколи не можна використовувати
 • Індукують клони цитотоксичних Т-лімфоцитів
 • Індукують В-клітини
 • Не впливають на Т- і В-лімфоцити
 • Є індукторами ефекторних клітин як клітинного, так і гуморального імунітету
 • Знищенні клітин, що заражені вірусом
 • Знищенні пухлинних клітин
 • Знищенні антитіл
 • Після введення вакцин
 • Після введення анатоксинів
 • Антитіла, отримані з молоком матері
 • Після введення бактеріофагів
 • Після введення вакцин
 • Після введення бактеріофагів
 • Після введення сироваток, імуноглобулінів
 • Після введення анатоксинів
 • Після введення анатоксинів
 • Після введення антитоксинів
 • Після введення імуностимуляторів
 • Нормальна мікрофлора кишечника та температурна реакція
 • Фагоцитарна активність нейтрофільних гранулоцитів, макрофагальних клітин різних тканин та органів
 • Недостатність фагоцитарної активності клітин
 • Макрофагів, Т-лімфоцитів-кілерів, Т-хелперів
 • Нейтрофільних гранулоцитів, Т-лімфоцитів-хелперів, В-лімфоцитів
 • Макрофагів, Т-лімфоцитів-хелперів, В-лімфоцитів
 • Макрофагами
 • В-лімфоцитами
 • Т-лімфоцитами
 • Т-лімфоцити, В-лімфоцити
 • Антитіла
 • Антигени
 • Базофіли
 • Макрофаги
 • Швидкості формування клітинного імунітету
 • Переважному синтезі IgА і IgМ
 • Пореважнону синтезі IgМ і IgЕ
 • Переважному синтезі IgG
 • Швидкості формування клітинного імунітету
 • Швидкості формування гуморального імунітету
 • Переважному синтезі IgА і IgМ
 • Переважному синтезі IgМ і IgЕ
 • Швидкості формування клітинного імунітету
 • Переважному синтезі IgА і IgМ
 • Переважному синтезі IgМ і IgЕ
 • Переважному синтезі IgG
 • Процент фагоцитуючих клітин
 • Кількість мікробних клітин, що можуть бути поглинені однією фагоцитарною клітиною
 • Відношення числа переварених клітин до вихідної кількості мікробних клітин
 • Аплазією вилочкової залози, недостатністю фагоцитарної активності клітин
 • Блоком на рівні стволової клітини кісткового мозку, клітинного імунітету, гуморального імунітету
 • Здоровим способом життя
 • Неповні антитіла
 • Неповноцінний антиген
 • Молекула-носій без антигенної детермінанти
 • Молекулярна маса 10 тис
 • Чужерідність
 • Визначена хімічна природа
 • Особливості відсутні
 • В-лімфоцитів
 • Т-лімфоцитів
 • Макрофагів
 • Клітинний імунітет
 • Гуморальний імунітет
 • Неспецифічну резистентність
 • Макрофагів, Т-хелперів, В-лімфоцитів
 • Макрофагів, Т-кілерів, В-лімфоцитів
 • Макрофагів, Т-кілерів, Т-хелперів
 • Гуморальний імунітет
 • Клітинний імунітет
 • Популяційний імунітет
 • Гуморальний імунітет
 • Клітинний імунітет
 • Активний імунітет
 • Сенсибілізованими антигенами Т-лімфоцитами
 • Сенсибілізованими антигенами В-лімфоцитами
 • Макрофагами
 • Антитілами
 • Селезінка
 • Пейєрові бляшки
 • Тимус
 • Лімфа
 • Кістковий мозок
 • Селезінка
 • Пейєрові бляшки
 • Тимус
 • Природними
 • Штучними
 • Генетичними
 • Проти кашлюку, дифтерії, правця
 • Проти гепатиту В
 • Проти гемофільної інфекції типу b
 • Проти кору, краснухи, епідемічного паротиту
 • Область молекули антигену, що комплементарна антитілу
 • Область поверхні молекули антигена в просторовому відношенні комплементарна рецепторній зоні антитіла