• Вестибулоспінальні
 • Медіальні кортикоспінальні
 • Ретикулоспінальні
 • Руброспінальні
 • Латеральні кортикоспінальні
 • Синдром WPW (Вольфа-Паркінсона-Уайта)
 • Синдром Фредеріка (тріпотіння передсердь)
 • Атріовентрикулярна блокада
 • Миготіння шлуночків
 • Миготлива аритмія
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Загальна ємність легень
 • Блокада M-холінорецепторів
 • Стимуляція M-холінорецепторів
 • Стимуляція H-холінорецепторів
 • Стимуляція адренорецепторів
 • Блокада адренорецепторів
 • Домінантний, зчеплений з X -хромосомою
 • Аутосомно-рецесивний
 • Аутосомно-домінантний
 • Зчеплений з Y-хромосомою
 • Рецесивний, зчеплений з X -хромосомою
 • Системне звуження венозних судин ємності
 • Системне розширення артеріальних судин опору
 • Зменшення об’єму циркулюючої крові
 • Зменшення частоти серцевих скорочень
 • Зменшення насосної функції серця
 • Зменшення ниркового кровотоку
 • Ушкодження клубочкового фільтра
 • Зменшення кількості функціонуючих нефронів
 • Збільшення тиску канальцевої рідини
 • Емболія ниркової артерії
 • Непрямий функціональний антагонізм
 • Прямий функціональний антагонізм
 • Конкурентний антагонізм
 • Незалежний антагонізм
 • Неконкурентний антагонізм
 • Катехоламіни
 • Симпатичні безумовні рефлекси
 • Парасимпатичні безумовні рефлекси
 • Симпатичні умовні рефлекси
 • Парасимпатичні умовні рефлекси
 • Зменшення агрегації тромбоцитів
 • Зменшення запалення
 • Зменшення болю
 • Зниження температури
 • Розширення коронарних судин
 • Прямокишково-маткове заглиблення
 • Міхурово-маткове заглиблення
 • Правий брижовий синус
 • Сальникова сумка
 • Лівий брижовий синус
 • Активація α1-адренорецепторів
 • Активація серотонінових рецепторів
 • Активація β-адренорецепторів
 • Активація дофамінових рецепторів
 • Блокада M-холінорецепторів
 • Послідовність скорочення передсердь та шлуночків
 • Одночасність скорочення обох передсердь
 • Одночасність скорочення обох шлуночків
 • Достатню силу скорочення передсердь
 • Достатню силу скорочення шлуночків