• Кортієв орган - ближче до гелікотреми
 • Кортієв орган - ближче до овального віконця
 • Середня частина кортієвого органу
 • М’язи середнього вуха
 • Барабанна перетинка
 • Поріг деполяризації
 • Потенціал спокою
 • Критичний рівень деполяризації
 • Амплітуду ПД
 • Тривалість ПД
 • Чотиригорбкова структура
 • Медіальні ядра ретикулярної формації
 • Червоні ядра
 • Вестибулярні ядра
 • Чорна речовина
 • Медленного сна
 • Засыпания
 • Активного бодрствования
 • Пассивного бодрствования
 • Парадоксального сна
 • Схильність альвеол до спадання
 • Зменшення опору дихальних шляхів
 • Зменшення роботи дихальних м’язів
 • Збільшення вентиляції легень
 • Гіпероксемія
 • Минутного объёма крови
 • Количества функционирующих капилляров
 • Вязкости крови
 • Содержание ионов в плазме крови
 • Объёма циркулирующей крови
 • Збільшення вмісту вуглекислого газу
 • Зменшення вмісту кисню
 • Збільшення вмісту водяної пари
 • Збільшення температури
 • -
 • Коефіцієнт легеневої вентиляції
 • Хвилинний об'єм дихання
 • Хвилинну альвеолярну вентиляцію
 • Життєву ємність легень
 • Функціональну залишкову ємність легень
 • Центральні рефлекси
 • Місцеві рефлекси
 • Факон серця Франка-Старлінга
 • Ефект Анрепа
 • Драбина Боудича
 • Порогу деполяризації
 • Потенціалу спокою
 • Тривалості потенціалу дії
 • Амплітуди потенціалу дії
 • -
 • Порогової сили подразника
 • Потенціалу спокою
 • Критичного рівня деполяризації
 • Амплітуди потенціалу дії
 • Тривалості потенціалу дії
 • Зникне
 • Незначно зменшиться
 • Суттєво зменшиться
 • Незначно збільшиться
 • Суттєво збільшиться
 • Втрата рухів
 • Втрата дотикової чутливості
 • Втрата температурної чутливості
 • Втрата пропріоцептивної чутливості
 • Гіперчутливість
 • Секреція шлункового соку
 • Секреція кишкового соку
 • Моторика товстої кишки
 • Скорочення сфінктера Одді
 • Моторика тонкої кишки
 • Осмостичного тиску плазми
 • Концентрації натрію
 • Об'єму циркулюючої крові
 • Онкотичного тиску плазми
 • Концентрації калію
 • Реабсорбції іонів натрію
 • Швидкості клубочкової фільтрації
 • Секреції іонів калію
 • Ниркового кровотоку
 • Секреції сечовини
 • набряки
 • зменшення діурезу
 • збільшення об’єму крові
 • зменшення ШОЕ
 • збільшення щільності крові
 • дофамінергічних
 • гістамінергічних
 • серотонінергічних
 • холінергічних
 • опіоїдних
 • середньої частоти
 • низької частоти
 • високої частоти
 • високої та низької частоти
 • порушень не буде
 • пресбіопія
 • астигматизм
 • міопія
 • порушення кольорового зору
 • порушення бінокулярного зору
 • вазопресину
 • альдостерону
 • натрійуретичного гормону
 • паратгормону
 • тирокальцитоніну
 • Паузи між вдихом і видихом
 • Спокійного вдиху
 • Спокійного видиху
 • Форсованого вдиху
 • Форсованого видиху
 • Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу
 • Малу довжину
 • Малий діаметр
 • Малий гідростатичний тиск
 • Найтоншу стінку
 • Швидкість клубочкової фільтрації
 • Канальцева реабсорбція
 • Канальцева секреція
 • Нирковий кровотік
 • Нирковий плазмотік
 • Збільшення частоти і сили скорочень
 • Зменшення сили скорочень
 • Зменшення частоти скорочень
 • Зупинка серця в діастолі
 • Зменшення частоти і сили скорочень
 • Потенціал дії не виникає
 • Амплітуда потенціалу дії зменшується
 • Амплітуда потенціалу дії збільшується
 • Тривалість потенціалу дії збільшується
 • Тривалість потенціалу дії зменшується
 • Гемокогуляцiя підсилиться
 • Гемокоагуляцiя зменшиться
 • Гемокоагуляцiя не зміниться
 • Антизсiдальна система активується
 • Фiбринолiз зменшиться
 • Зменшення еластичності кришталика
 • Видовження очного яблука
 • Укорочення очного яблука
 • Помутніння кришталика
 • Атрофія сітківки
 • Реабсорбція води в дистальному сегменті нефрона
 • Реабсорбція води в проксимальному відділі нефрона
 • Клубочкова фільтрація
 • Реабсорбція води в низхідному коліні петлі Генле
 • Канальцева секреція