• Рівень часто хворіючих дітей і ефективність іх оздоровлення
 • Розподіл дітей на групи здоров'я
 • Ефективність диспансеризації
 • Проаналізувати показники здоров'я
 • Виявити фактори, що негативно впливають на здоров'я
 • Розробити систему заходів по оздоровленню дитячих колективів
 • Оцінити ефективність профілактичних заходів
 • Сумісна робота не проводиться
 • Динаміка гострих захворювань
 • Перерозподіл дітей по групах здоров'я
 • Перерозподіл об'єктів за рівнем санітарно-гігієнічного благополуччя
 • Така оцінка не проводиться
 • Низький зріст
 • Дефіцит маси
 • Надлишок маси
 • Пропорції тіла
 • Життєва ємкість легень
 • Сила, витривалість
 • Тип вищої нервової діяльності
 • Тип вищої нервової діяльності
 • Частота пульсу і дихання
 • Життєва ємкість легень
 • Хірург (ортопед), отоларинголог, педіатр
 • Офтальмолог, невропатолог, стоматолог
 • Ендокринолог
 • Перша група (Здорові діти і підлітки)
 • Друга група (Діти і підлітки з наявністю функціональних та деяких морфологічних відхилен
 • Третя група (Діти і підлітки з наявністю хронічних захворювань у стані компенсації)
 • Четверта група (Діти і підлітки з наявністю хронічних захворювань у стані субкомпенсації)
 • П'ята група (Діти і підлітки з наявністю хронічних захворювань у стані декомпенсації)
 • Шоста група (Всі діти і підлітки)
 • Медпрацівники закладу
 • Вихователі груп
 • Лікар-педіатр дільниці
 • Підготовка дітей до вступу в дошкільний заклад дитячою поліклінікою
 • Своєчасне проведення профілактичних щеплень (до вступу в дитячий заклад)
 • Робота з батьками та вихователями для забезпечення адаптації дитини
 • Диспансеризація часто хворіючих дітей
 • Такі заходи відсутні
 • Своєчасність і повноту проведення медоглядів
 • Допуск до занять фізкультурою і спортом
 • Оздоровлення дітей диспансерної групи
 • Стан харчування
 • Наявність або відсутність у момент обстеження хронічних захворювань
 • Рівень функціонального стану основних систем організму
 • Ступінь опірності організму несприятливому впливу чинників навіколишнього середовища
 • Рівень досягнутого нервово-психічного і фізичного розвитку та ступінь його гармонійності
 • Рівень забезпеченості технікою
 • Рухова активність
 • Режим дня
 • Інформаційне перенавантаження
 • Якість харчування
 • Спадковість
 • Спадковість
 • Рівень статевої зрілості
 • Темпи росту
 • Стан здоров'я матері
 • Якість довкілля
 • В 3 роки
 • В 5 років
 • За бажанням батьків
 • При вступі в дошкільний заклад і перед школою
 • Збір анамнестичних даних
 • Лабораторні дослідження
 • Огляд лікарем-педіатром
 • Огляд лікарями-спеціалістами
 • Стаціонарне обстеження
 • Для виявлення кількості часто хворіючих дітей
 • Для виявлення частоти захворювань по кожній нозоологічній формі
 • Для виявлення головної патології
 • Своєчасність і повноту проведення медоглядів
 • Виконання планів оздоровлення дітей, що стоять на обліку
 • Допуск хворих до різних видів праці, фізвиховання
 • Успішність учнів
 • Тривалість основних компонентів
 • Структура режиму і раціональне чергування різних видів діяльності
 • Зміст, організація і умови виконання основних компонентів режиму
 • Спецрежим
 • В період реконвалесценціі після перенесеного захворювання
 • Здоровим дітям в період адаптації
 • Дітям з хронічними захворюваннями і групи ризику
 • Всім без виключення
 • Збільшення тривалості денного сну
 • Корекція харчування
 • Зниження навантаження під час обов'язкових занять
 • Спеціальні загартовуючі процедури з урахуванням стану здоров'я
 • Лікувально-оздоровчі заходи
 • Заняття спортом в секціях
 • З порушеннями мови, зору, слуху
 • З порушеннями опірно-рухового апарату та інтелекту
 • Санаторії для дітей з ранніми проявами тубінтоксикації
 • Санаторії для часто хворіючих дітей та з окремими захворюваннями
 • Спортивні табори
 • Скорочення тривалості уроків
 • Сувора регламентація тривалості приготування домашніх завдань
 • Обмеження об'єму позакласної роботи
 • Збільшення тривалості перебування на свіжому повітрі
 • Денний сон
 • Праця на шкільних ділянках
 • Враховувати анатомо-фізіологічні особливості організму
 • Враховувати стан здоров'я
 • Враховувати періоди працездатності
 • Враховувати добові коливання фізіологічних функцій
 • Враховувати національність
 • Попередженню втоми і перевтоми
 • Профілактиці функціональних відхилень
 • Підвищенню опірності організму
 • Росту і розвитку організму
 • Ожирінню
 • Наявність достатнього відпочинку
 • Наявність напруженої діяльності
 • Поступове входження в роботу
 • Систематичність навчання
 • Спонтанність
 • Правильності розподілу розумового, фізичного навантаження і відпочинку
 • Комплексу заходів фізичного виховання і загартування
 • Організації раціонального харчування
 • Дотримання протиепідемічних заходів
 • Економічний стан закладу
 • Робота не екскаваторі
 • Миття вікон на 4 поверсі
 • Прибирання території
 • Учбово-виробничі майстерні училищ
 • Звичайні цехи базових підприємств
 • Цехи любих підприємств
 • Під кутом 45 ° до стіни з вікнами
 • Паралельно вікнам, світло падає спереду
 • Перпендикулярно вікнам, світло падає зліва
 • Залучення до роботи школярів 9-10 років
 • Збір металолому на території будівництва
 • Збирання школярами консервних банок
 • Перенесення школярами вантажу більше 3 кг
 • Прибирання території
 • Початок роботи о 8.00 годині
 • Працювати ввечері, після 20 години
 • Тривалість робочого дня не більше 4 годин, робота проводиться в першу половину дня
 • Сівба протруєного насіння
 • Догляд за посівами на полях, де застосовуються пестициди
 • Збір урожаю культур, при вирощуванні яких використовувалися пестициди 3 і 4 класу небезпеки, якщо залишки пестицидів не перевищували допустимі норми
 • Можна при умові дотримання діючих санітарно-гігієнічних вимог не більше 4 годин на день
 • Можна при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог не більше 6 годин на день
 • Забороняється безумовно
 • Збір врожаю культур, при вирощуванні яких використовувалися пестициди 3 і 4 класу небезпеки
 • Не дозволяється прополка і збір врожаю
 • Дозволяється робота без обмежень
 • Миття підлоги
 • Прибирання класних приміщень
 • Очистка від снігу даху та вулиць
 • 0,3-0,5% розчин карбофосу
 • 0,3% розчин хлорокису міді
 • Робота з ядохімікатами забороняється
 • Прибирання санвузлів
 • Чистка сміттєзбірників
 • Чистка сирих овочів на харчоблоці
 • Допускаються юнаки і дівчата не більше 4 годин на день
 • Допускаються юнаки не більше 4 годин на день
 • Учні 16 років не допускаються
 • Виробничий мікроклімат, шум, фізичне навантаження
 • Хімічний фактор
 • Промисловий пил