• Через питну воду
 • Через воду вiдкритих водоймищ
 • Побутовий
 • Хворий легкою стертою формою
 • Хворий маніфестною формою
 • Хворий хронічною формою
 • Зменшення середнього часу фактичного існування вогнища
 • Поява групи вогнищ, що виникли одночасно
 • Зростання коефіціенту загальної вогнищності
 • Такі ознаки відсутні
 • Відсутність вторинних заражень у вогнищі
 • Середній час фактичного існування вогнища не перевищує інкубаційного періоду
 • Зниження смертності
 • Фекально-оральний
 • Крапельний
 • Трансмiсивний
 • Вода та харчовi продукти
 • Крапельки слизу з поверхнi дихальних шляхiв
 • Пил та аерозоль
 • Харчовий
 • Побутовий
 • Аерозольний
 • Бактерiоносiї
 • Хворi на стертi форми хвороби
 • Хворi на гостру форму хвороби
 • Рiзноманiтнi тварини i птахи
 • Бактерiоносiї
 • Риба
 • М'ясо та м'яснi продукти
 • Яйця та яйцепродукти
 • Ягоди
 • Заходи, які передбачають розрив механiзму передачi збудника холери
 • Заходи, які нацiленi на нейтралiзацiю джерела iнфекцiї
 • Вакцинацiя населення
 • Одночасний вплив на джерело, механiзм передачi збудника i сприйнятливiсть органiзму
 • Участь в проведеннi протиепiдемiчних заходiв рiзних служб регіону
 • Участь у проведеннi протиепiдемiчних заходiв усiх пiдроздiлiв СЕС
 • Лептоспірозу
 • Кампілобактеріозу
 • Сальмонельозу
 • Вибуховий і довготривалий характер з великою кількістю уражених
 • Легкий перебіг хвороби
 • Короткотривалість
 • Відсутність клітин і цист патогенних кишкових найпростіших, клітин, яєць і личинок кишкових гельмінтів у 25 куб. дм води, що досліджується
 • Відсутність клітин і цист патогенних кишкових найпростіших, клітин, яєць і личинок кишкових гельмінтів у 50 куб. см води
 • Відсутність у 1 куб. дм води, що досліджується, клітин і цист патогенних кишкових найпростіших, клітин, яєць і личинок кишкових гельмінтів
 • Виявленню джерела інфекції
 • Ізоляції джерела
 • Лікуванню (санації) хворого
 • Відлову та знищенню хворих тварин
 • Оздоровленню зовнішнього середовища
 • Дезинфекції
 • Дезинсекції
 • Стерилізації
 • Оздоровленню зовнішнього середовища
 • Дератації
 • Активній імунізації (вакцинації)
 • Імуноглобулінопрофілактиці
 • Початковій профілактиці
 • Фагопрофілактиці
 • Лікуванню хворих людей
 • Велика та мала рогата худоба
 • Людина
 • Свині, птиці
 • Гризуни
 • Членистоногі