База тестів

 • В грунтах на землях населених пунктах
 • В грунтах оздоровчого та рекреаційного призначення
 • В грунтах на землях сільськогосподарського призначення
 • Мiкотоксини
 • Фунгiциди та гербiциди
 • Дефолiанти та інсектициди
 • Виділення в процесі експлуатації у навколишнє середовище вільних мономерів
 • Виділення в процесі експлуатації у навколишнє середовище продуктів старіння і деструкції
 • Дороговартість
 • Доза, яка викликає загибель усіх тварин
 • Доза, яка викликає загибель половини тварин
 • Доза, при введенні якої починається загабель тварин
 • Відношення смертельних доз для найбільш стійких і найбільш чутливих тварин
 • Відношення між токсичними дозами для різних тварин
 • Відношення між пороговими дозами для різних тварин
 • Здатності викликати хронічні інтоксикації
 • Здатності викликати гострі отруєння
 • Здатності викликати отруєння при попаданні на шкіру або слизові оболонки
 • Середньосмертельна доза
 • Токсична доза
 • Порогова доза
 • Мінімальна доза, при введенні якої в організмі виникають незначні зміни, які виходять за межі фізіологічних пристосувальних реакцій
 • Мінімальна доза, при введенні якої спостерігаються симптоми отруєння
 • Доза, при введенні якої змінюється більшість показників
 • Відношення середньосмертельної дози при повторному введенні до середньосмертельної дози при однократному введенні тваринам
 • Відношення середньосмертельної дози до порогової
 • Відношення порогової дози у хронічному експерименті до середньосмертельної
 • Доза, яка призводить до загибелі 50% лабораторних тварин при однократному введенні
 • Доза, яка призводить до загибелі всіх тварин
 • Доза, яка викликає загибель 50% лабораторних тварин при багаторазовому введенні
 • Доза (мг/кг маси тіла), яка не викликає порушення здоров'я і життєдіяльності теперішніх і прийдешніх поколінь
 • Доза, надходження якої викликає смертельні випадки
 • Доза, при надходженні якої відсутні видимі ознаки інтоксикації
 • Промислові отрути, які використовуються у виробництві (органічні розчинники, барвники) і є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при порушенні правил техніки безпеки (наприклад, ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо)
 • Отрутохімікати, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур’янами, гризунами, комахами (гербіциди, пестициди, інсектициди)
 • Лікарські препарати
 • Побутові хімічні речовини, які використовуються у якості харчових добавок, засобів санітарії, особистої гігієни, косметичних засобів
 • Біологічні отрути: рослинні та тваринні, які містяться у рослинах і грибах, тваринах і комахах
 • Отруйні речовини: зарин, іприт, фосген та ін
 • Загальнотоксичні
 • Загальнотоксичні
 • Подразнюючі
 • Мутагенні
 • Канцерогенні
 • Задушливої дії
 • Ті, що впливають на репродуктивну функцію
 • Сенсибілізатори
 • Біологічні отрути
 • Кардіотоксичної дії: рослинні отрути, солі барію, калію, кобальту, кадмію
 • Які впливають на порушення функцій нервової системи: чадний газ, аміак, вуглеводні, фосфорорганічні сполуки, алкогольні вироби, наркотичні засоби, снотворні ліки та ін
 • Гепатотоксичної дії: хлоровані вуглеводні, альдегіди, феноли, фосфор, селен та ін
 • Ниркові отрути: сполуки важких металів, етиленгліколі, щавлева кислота та інші
 • Кров’яні отрути: анілін, похідні аніліну, нітрити
 • Легеневі отрути: оксиди азоту, озон, фосген
 • Такий розподіл не існує
 • Надзвичайно небезпечні
 • Дуже небезпечні
 • Помірно небезпечні
 • Малонебезпечні
 • Така класифікація відсутня
 • Кумуляції (матеріальної, функціональної, змішаної)
 • Викликати віддалені специфічні ефекти (канцерогенний, алергенний, мутагенний, гонадо- і ембріотоксичний, тератогенний, атерогенний)
 • Не мають шкідливого впливу на організм
 • Визначенні орієнтовних безпечних рівнів дії (ОБРД)
 • Визначенні гранично допустимої концентрації (ГДК)
 • Клініко-гігієнічному коригуванні встановленого в експерименті санітарного стандарту
 • Головним державним санітарним лікарем
 • Керівником науково-дослідної установи
 • Керівником територіальної СЕС
 • Асфальтовані або цементовані
 • З утрамбованої глини
 • Дерев'яні