База тестів

 • ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"
 • ДБН В.2.2.-9-99 "Громадські споруди"
 • СНиП 2.09.04 "Административно - бытовые здания"
 • СанПіН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
 • Склади для зберігання органічних і неорганічних мінеральних добрив
 • Звалища, кладовища
 • Поля компостування, худобомогильники
 • Можна розташовувати на будь-яких ділянках
 • Вивезенню на полігони твердих побутових відходів
 • Захороненню на території кладовищ
 • Централізованому спалюванню в спеціальних печах
 • Не допускається
 • Допускається
 • Допускається при умові спеціального дозволу
 • Постанови КМ України від 17.11.04р. № 1570 "Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах"
 • ДБН В.2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"
 • Наказу МОЗ України від 15.05.06р №275 "Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів"
 • Паровий
 • Повітряний
 • Хімічний
 • Радіаційний
 • Методи стерилізаці не передбачені
 • Стаціонари
 • Підстанції швидкої медичної допомоги
 • Бактеріологічні лабораторії
 • Аптечні склади
 • Роздаточні пункти молочних кухонь
 • ДБН В. 2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"
 • ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки"
 • ДБН 360-92 "Планування і забудова міських і сільських поселень"
 • ДБН В.2.2.-9-99 "Громадські споруди"
 • ДБН В. 2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"
 • ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки"
 • ДБН 360-92 "Планування і забудова міських і сільських поселень"
 • ДБН Б. 2.4.-1-94 "Планування та забудова сільських поселень"
 • ДБН В. 2.2-10-2001 "Заклади охорони здоров’я"
 • Лікувально – профілактичні заклади
 • Санітарно-профілактичні заклади
 • Заклади судово–медичної експертизи
 • Аптечні заклади
 • Косметичні салони