• Особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань (персонал)
 • Населення
 • Особи, які безпосередньо не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але в зв'язку з розташуванням робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення
 • Все населення
 • Особи, які постійно чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами іонізуючих випромінювань
 • Особи, які не зайняті роботою з джерелами іонізуючих випромінювань, але в зв'язку з розташуванням робочих місць можуть отримувати додаткове опромінення
 • Виправданості
 • Неперевищення
 • Оптимізації
 • Виключення любої аварійної ситуації
 • Регламенти, що мають за мету обмеження опромінення людини від медичних джерел
 • Регламенти щодо відвернутої внаслідок втручання дози опромінення населення в умовах радіаційної аварії
 • Регламенти щодо відвернутої дози опромінення населення від техногенно підсилених джерел природнього походження
 • Променеві опіки
 • Гостра променева хвороба
 • Генетичні порушення
 • Злоякісні новоутворення
 • Генетичні зміни, що передаються нащадкам
 • Променеві опіки
 • Вапняк
 • Пісок
 • Цегла червона
 • Будівельний камінь (граніт, туф, гнейси)
 • Повітря житлових приміщень
 • Питна вода
 • Грунт
 • Будівельні матеріали
 • Локальні
 • Регіональні
 • Глобальні
 • Зональні
 • Рання (гостра)
 • Середня (стабілізації)
 • Пізня (відновлення)
 • Стартова
 • Укриття населення
 • Евакуація
 • Тимчасова заборона вживання окремих продуктів харчування місцевого виробництва
 • Тимчасова заборона використання води з місцевих джерел
 • Йодна профілактика
 • Обмеження часу перебування на відкритому повітрі
 • Зовнішнього опромінення всього тіла
 • Зовнішнього опромінення окремих ділянок тіла
 • Внутрішнього опромінення за рахунок інгаляційного надходження радіонуклідів
 • Випромінювання, яке створюється нерухомими іонами
 • Випромінювання, яке створюється під час руху іонів
 • Випромінювання, яке при взаємодії з речовиною безпосередньо або непрямо викликає іонізацію та збудження атомів і молекул
 • Потік нейтронів
 • Потік ядер гелію
 • Потік позитронів
 • Час, за який кількість ядер розпадається наполовину
 • Часу повного розпаду радіактивної речовини
 • Числу спонтаних ядерних перетворень за одиницю часу
 • Дозиметричний контроль
 • Хронометражний контроль
 • Епідеміологічне обстеження
 • Стійке утримання симптомів на одному рівні
 • Циклічність перебігу
 • Безсимптомне перебігу хвороби