База тестів

 • Довільною
 • Затвердженою МОЗ України
 • Затвердженою головним лікарем обласної СЕС
 • Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 • Положенням про Держсанепідемслужбу
 • Адміністративним кодексом
 • Кабінетом Міністрів України
 • Президентом України
 • Міністром охорони здоров’я
 • Головними державними санітарними лікарями
 • Заступниками головних державних санітарних лікарів
 • Іншими посадовими особами, а також установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
 • Інженерно-технічними працівниками
 • У порядку запобіжного нагляду
 • У порядку поточного нагляду
 • Не здійснюється
 • Законом "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
 • Положеннями "Про державну санітарно-епідеміологічну службу України","Про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні"
 • Санітарним кодексом України"
 • Медично-облікові форми , звітно-статистична документація
 • Організаційно-розпорядча документація
 • Нормативно-методична документація
 • Приватизаційна документація
 • Наказ МОЗ України від 11.07.2000 № 160 Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в санітарно-епідеміологічних закладах
 • Наказ МОЗ України від 04.10.80 р. N 1030 "Про затвердження форм облікової статистичної документації"
 • Такий документ відсутній
 • Органів державної виконавчої влади
 • Органів місцевого і регіонального самоврядування
 • Підприємств, установ та організацій
 • Громадян
 • Дотримання санітарних норм не є обов'язковим для названих категорій
 • Органи державної виконавчої влади
 • Органи місцевого і регіонального самоврядування
 • Підприємства, установи, організації
 • Власники і адміністрація навчально-виховних закладів
 • Громадяни, які організовують або здійснюють навчальні та виховні процеси
 • Будівельні організації, що будують навчально-виховні заклади
 • Для працівників, які підлягають обов'язковим медичним оглядам
 • Для осіб, які зазнають ризику дії небезпечних факторів у виробництві, сфері послуг та інших галузях
 • Для непрацюючих пенсіонерів
 • Фізичної природи
 • Хімічної природи
 • Біологічної природи
 • Названі фактори не регламентуються
 • 3 екземплярах
 • 1 екземплярі
 • 4 екземплярах
 • Порушення справи
 • Розгляд справи і винесення постанови по справі
 • Оскарження постанови по справі
 • Виконання постанови про накладення штрафу
 • Призупинення постанови
 • Від 6 до 10 мінімальних заробітних плат
 • Від 10 до 15 мінімальних заробітних плат
 • Від 15 до 25 мінімальних заробітних плат
 • Розміри не регламентуються
 • Розміри не регламентуються
 • Від 1 до 4 мінімальних заробітних плат
 • Від 4 до 8 мінімальних заробітних плат
 • Від 8 до 20 мінімальних заробітних плат
 • В одному екземплярі
 • В двох примірниках, якщо уповноважені на те посадові особи держсанепідслужби, що склали протокол, самі розглядають справи
 • В трьох примірниках, один - для посадової особи, що уповноважена розглядати справу, другий - для порушника і третій - для посадової особи, що склала протокол
 • Показники захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної території
 • Умови проживання сприятливі для населення
 • Параметри факторів середовища життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами
 • Такий термін відсутній
 • Статистичні методи
 • Вивчення наукових методів збору, обробки, подання та інтерпретації даних
 • Нормування статистичних висновків на підставі кількісних даних
 • Вивчення літературних джерел
 • Кількість діоксиду сірки в мг/м3 в разовій пробі атмосферного повітря
 • Маса тіла дітей дошкільного віку
 • Кількість накладених штрафів по відділах СЕС
 • Питома вага проектів, які не відповідають санітарним нормам і правилам, в загальній кількості розглянутих проектів санітарним відділом СЕС
 • Податки, сплачені в бюджет співробітниками СЕС
 • Інтенсивні
 • Співвідношення
 • Екстенсивні
 • Комбінована
 • Комплексна
 • Поєднана
 • Опосередкована
 • Підсумовування
 • Потенціювання
 • Антагонізм
 • Сінергізм
 • Онкогенна дія
 • Мутагенна дія
 • Тератогенна дія
 • Ембріотоксична дія
 • Гостре отруєння
 • Частоту
 • Структуру
 • Послідовність
 • Сума всіх значень для набору даних, поділена на кількість спостережень
 • Значення, яке найбільш часто зустрічається в серії спостережень
 • Значення, яке ділить розподілення на дві рівні частини
 • Корінь квадратний із пересічного квадрату відхилень окремих значень від пересічної
 • Різниця між значенням окремого спостереження і пересічним значенням в групі
 • Сума квадратів відхилень від пересічної величини
 • Використовується при порівнянні двох розподілів
 • Визначає рівень варіабельності даних відносно пересічної
 • Не залежить від розмірностей і тому застосовується для порівняння варіабельності двох розподілів
 • Залежить від розмірностей і тому не застосовується для порівняння варіабельності двох розподілів
 • 6 пересічних квадратових відхилень
 • 2 пересічні квадратові відхилення
 • 1 пересічне кавдратове відхилення
 • Визначає характер, силу і спрямованість зв'язку розмірів двох ознак (чи явищ)
 • Застосовується для визначення коефіцієнту регресії
 • Не застосовується для визначення коефіцієнту регресії
 • Показує, як зміниться в середньому значення однієї ознаки при зміні іншої ознаки на встановлену одиницю виміру
 • Застосовують для побудови таблиць з метою оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків
 • Це якісний показник, який визначає характер і силу зв'язку розмірів двох ознак (чи явищ)