• Наказом МОЗ №1 "Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації"
 • Основами законодавства України про охорону здоров’я"
 • Наказом МОЗ №303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини"
 • Наказом МОЗ №72 "Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини"
 • На 1100-1200 осіб дитячого і дорослого населення в сільській місцевості
 • На 1400-1500 осіб - в міській місцевості
 • На 1400-1500 осіб дитячого і дорослого населення в сільській місцевост
 • На 1100–1200 осіб в міській місцевості
 • 3 посади на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини
 • 2 посади на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини
 • 1 посада на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини
 • 4 посади на 1 посаду лікаря загальної практики - сімейної медицини
 • Кількість прикріпленого населення
 • Кількість тест-систем для лабораторних аналізів
 • Наявність телефону
 • Кількість медичних сестер ЗПСМ
 • Наказу МОЗ України № 72 "Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини"
 • Наказу МОЗ України N 33 "Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я"
 • Наказу МОЗ України № 303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини"
 • Наказу МОЗ № 1 "Про удосконалення моніторингу первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та уніфікації відповідної облікової медичної документації"
 • Сімейних лікарів
 • Асоціацію пацієнтів
 • МОЗ України
 • Управління охорони здоров’я обласних державних адміністрацій
 • Наказом МОЗ № 72
 • Наказом МОЗ № 283
 • Наказом МОЗ № 191
 • Наказом МОЗ № 303
 • Постійно мати повне уявлення про господарчу та економічну ситуацію в ЛПЗ та за його межами
 • Встановлювати рівень винагороди за працю підлеглого медичного персоналу
 • Вірно оцінювати результат, якого слід досягт
 • Встановлювати обсяг наданих медичних послуг населенню
 • Мотивувати діяльність медичного персоналу
 • Своєчасно зафіксувати помилки в роботі медичного закладу
 • Мати дані для складання плану роботи на поточний період
 • Виправляти помилки до того, як вони зашкодять досягненню поставленої мети медичної організації
 • Спостереження і аналіз
 • Планування і контроль
 • Організація і мотивація
 • Облік та прогнозування
 • Системний метод
 • Соціальний експеримент
 • Порівняльно-правовий
 • Метод прогнозування
 • Страхові та благодійні фонди
 • Пенсійний фонд та фонд соціального страхування
 • Податок на додану вартість
 • Медичні бюджетно-страхові організації
 • На 1 мешканця в рік
 • На 1000 мешканців в рік
 • На 1 мешканця на 5 років
 • На 1000 мешканців на квартал
 • З кількості відпрацьованих годин за місяць
 • З кількості зареєстрованих мешканців
 • За роботу у бригаді
 • За навчання молодих спеціалістів та консультації
 • Бюджетні витрати на 1 мешканця
 • Бюджетні витрати на 1 хворого
 • Витрати на 1 лабораторне дослідження
 • Співвідношення нормативних і фактичних витрат на 1 хворого
 • Витрати на 1 лікаря
 • Показники здоров’я населення
 • Показники діяльності системи охорони здоров’я
 • Показники діяльності лікувально-профілактичних закладів
 • Показники доступності медичної допомоги населенню
 • Головний лікар закладу охорони здоров’я
 • Начальник управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Податкова інспекція
 • Обласна державна адміністрація
 • 25 на 1000 народжених
 • 20 на 1000 народжених
 • До 15 на 1000 народжених
 • Відношення числа дітей всіх вікових періодів, які жодного разу не хворіли протягом року до загальної кількості дітей * 100
 • Відношення числа дітей, які жодного разу не хворіли на першому році життя до числа дітей, що досягли одного року життя * 100
 • Відношення числа дітей всіх вікових періодів до числа дітей того ж віку, які жодного разу не хворіли протягом року * 100
 • Відношення загальної кількості вперше зареєстрованих захворювань у звітному році до середньорічної чисельності дитячого населення * 100
 • Відношення загального числа зареєстрованих захворювань у звітному році до середньорічної чисельності дитячого населення * 1000
 • Відношення суми вперше зареєстрованих і перереєстрованих захворювань у звітньому році до загального числа дітей * 1000
 • Відношення числа захворювань, вперше виявлених та перереєстрованих у дітей даної вікової групи до середньорічної чисельності дітей тієї ж вікової групи * 1000
 • Відношення числа захворювань вперше зареєстрованих у дітей даної вікової групи до середньорічної чисельності дітей тієї ж вікової групи * 100
 • Померлих у віці до 1-го року в даному календарному році * 1000 до 2/3, що народилися живими в даному році + 1/3 дітей, які народилися живими у попередньому році
 • Померлих у віці до 1-го року в даному календарному році * 1000 до 1/3 дітей, які народились живими в даному році + 2/3 дітей, що народились живими у попередньому році
 • Померлих у віці до 1-го року в даному календарному році * 1000 до 1/2, що народились живими у даному році + 1/2, що народились живими у попередньому році
 • Фізичне благополуччя
 • Психічне благополуччя
 • Наявність ушкоджень чи патологічного стану
 • Соціальне благополуччя
 • Концепція розвитку охорони здоров’я України до 2010 року
 • Постанови Верховної Ради України
 • Економічна теорія
 • Накази МОЗ України
 • Спадковість
 • Особливості внутрішньоутробного розвитку
 • Стан навколишнього природного середовища
 • Соціально-економічні чинники
 • У визначенні чіткої межі між двома станами
 • У диференціації тих випадків, у яких необхідне втручання, від тих, коли можна обмежитися спостереженням
 • У достовірній реєстрації захворюваності
 • У збільшенні особистого досвіду
 • Фактори ризику підвищують ймовірність захворювання
 • Дія факторів починається одночасно з захворюванням
 • Ймовірність захворювання нерідко залежить від дози фактору ризику (експозиції)
 • Деякі фактори ризику можуть викликати захворювання після одноразової дії