• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Загальна ємність легень
 • Вироблення гастрину
 • Смакових рецепторів
 • Механорецепторів ротової порожнини
 • Механорецепторів шлунка
 • Вироблення секретину
 • Тривалості інтервалу R — R
 • Амплітуди зубців
 • Напрямку зубців
 • Тривалості зубців
 • Тривалості комплексу QRST
 • З міжклітинної рідини до капілярів
 • З міжклітинної рідини до клітин
 • Із клітин до міжклітинної рідини
 • Із капілярів до міжклітинної рідини
 • Змін руху води не відбуватиметься
 • Гістамінові
 • α1-адренорецептори
 • α2-адренорецептори
 • β1-адренорецептори
 • β2-адренорецептори
 • Середньої частини завитки
 • Кохлеарних ядер
 • Спірального ганглія
 • Чотиригорбикової структури
 • Латеральних колінчастих тіл
 • Звуження дихальних шляхів
 • Поверхневе дихання
 • Рідке дихання
 • Негативний внутрішньоплевральний тиск
 • Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • Умовні симпатичні
 • Безумовні парасимпатичні
 • Умовні парасимпатичні
 • Безумовні симпатичні
 • Безумовні периферичні
 • Мотонейроны спинного мозга
 • Железистые клетки
 • Миоциты скелетной мышцы
 • Миоциты гладкой мышцы
 • Типичные кардиомиоциты
 • Трийодтиронін, тетрайодтиронін
 • Тиреокальцитонін, паратгормон
 • Ілюкокортикоїди
 • Катехоламіни
 • Соматоліберин, соматостатин
 • Другої фази коагуляційного гемостазу
 • Першої фази коагуляційного гемостазу
 • Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • Фібринолізу
 • Антикоагулянтних властивостей крові
 • Ретикулярна формація
 • Гіпокамп
 • Чотиригорбикова структура
 • Кора великих півкуль
 • Чорна субстанція
 • Спіноталамічні
 • Латеральн спінокортикальні
 • Медіальні спінокортикальні
 • Передні спіномозочкові
 • Задні спіномозочкові
 • Увеличение количества эритроцитов
 • Снижение показателей содержания гемоглобина
 • Появление в крови эритробластов
 • Снижение количества ретикулоци-тов
 • Уменьшение цветного показателя
 • Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення системного артеріального тиску
 • Збільшення проникності ниркового фільтру
 • Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.
 • Збільшення ниркового плазмотоку
 • Зменшення напруги СО2
 • Зменшення рН
 • Збільшення напруги СО2
 • Зменшення напруги О2
 • Збільшення напруги СО2 і О2
 • Гіпоксемія
 • Фізичне навантаження
 • Гіперкапнія
 • Ацидоз
 • Збільшення темпетарури ядра тіла
 • Антиноцицептивної системи
 • Ноцицептивної системи
 • Функції щитовидних залоз
 • Симпатоадреналової системи
 • Функції наднирників
 • альфа-адренорецепторів
 • бета-адренорецепторів
 • альфа- та бета-адренорецепторів
 • М-холінорецепторів
 • Н1-рецепторів
 • Зменшення частоти скорочень
 • Збільшення сили скорочень
 • Збільшення атріовентрикулярного проведення
 • Збільшення частоти та сили скорочень
 • Збільшення збудливості міикарда
 • реполярізаці
 • деполярізації та реполярізациї
 • деполярізації
 • скорочення
 • розслаблення
 • Надходження жовчі в кишечник
 • Кислотності шлункового соку
 • Секреції підшлункового соку
 • Секреції кишкового соку
 • Процесів всмоктування в кишечнику
 • Хвилинного об'єму дихання
 • Життєвої ємності легень
 • Резервного об'єму вдиху
 • Резервного об'єму видиху
 • Залишкового об'єму
 • Холецистокініну та секретину
 • Гастрину
 • Гістаміну
 • Гастрину та гістаміну
 • Нейротензину
 • Послідовність скорочення передсердь та шлуночків
 • Одночасність скорочення обох передсердь
 • Одночасність скорочення обох шлуночків
 • Достатнью силу скорочення передсердь
 • Достатнью силу скорочення шлуночків