• Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Резервний об’єм вдиху
 • Резервний об’єм видиху
 • Загальна ємність легень
 • Вироблення гастрину
 • Смакових рецепторів
 • Механорецепторів ротової порожнини
 • Механорецепторів шлунка
 • Вироблення секретину
 • Тривалості інтервалу R — R
 • Амплітуди зубців
 • Напрямку зубців
 • Тривалості зубців
 • Тривалості комплексу QRST
 • З міжклітинної рідини до капілярів
 • З міжклітинної рідини до клітин
 • Із клітин до міжклітинної рідини
 • Із капілярів до міжклітинної рідини
 • Змін руху води не відбуватиметься
 • Гістамінові
 • α1-адренорецептори
 • α2-адренорецептори
 • β1-адренорецептори
 • β2-адренорецептори
 • Середньої частини завитки
 • Кохлеарних ядер
 • Спірального ганглія
 • Чотиригорбикової структури
 • Латеральних колінчастих тіл
 • Умовні симпатичні
 • Безумовні парасимпатичні
 • Умовні парасимпатичні
 • Безумовні симпатичні
 • Безумовні периферичні
 • Трийодтиронін, тетрайодтиронін
 • Тиреокальцитонін, паратгормон
 • Ілюкокортикоїди
 • Катехоламіни
 • Соматоліберин, соматостатин
 • Другої фази коагуляційного гемостазу
 • Першої фази коагуляційного гемостазу
 • Судинно-тромбоцитарного гемостазу
 • Фібринолізу
 • Антикоагулянтних властивостей крові
 • Ретикулярна формація
 • Гіпокамп
 • Чотиригорбикова структура
 • Кора великих півкуль
 • Чорна субстанція
 • Спинно-таламічні
 • Латеральні спинно-кортикальні
 • Медіальні спинно-кортикальні
 • Передні спинно-мозочкові
 • Задні спинно-мозочкові
 • Увеличение количества эритроцитов
 • Снижение показателей содержания гемоглобина
 • Появление в крови эритробластов
 • Снижение количества ретикулоци-тов
 • Уменьшение цветного показателя
 • Зменшення напруги СО2
 • Зменшення рН
 • Збільшення напруги СО2
 • Зменшення напруги О2
 • Збільшення напруги СО2 і О2
 • Антиноцицептивної системи
 • Ноцицептивної системи
 • Функції щитовидних залоз
 • Симпатоадреналової системи
 • Функції наднирників
 • альфа-адренорецепторів
 • бета-адренорецепторів
 • альфа- та бета-адренорецепторів
 • М-холінорецепторів
 • Н1-рецепторів
 • Зменшення частоти скорочень
 • Збільшення сили скорочень
 • Збільшення атріовентрикулярного проведення
 • Збільшення частоти та сили скорочень
 • Збільшення збудливості міикарда
 • реполярізаці
 • деполярізації та реполярізациї
 • деполярізації
 • скорочення
 • розслаблення
 • Надходження жовчі в кишечник
 • Кислотності шлункового соку
 • Секреції підшлункового соку
 • Секреції кишкового соку
 • Процесів всмоктування в кишечнику
 • Хвилинного об'єму дихання
 • Життєвої ємності легень
 • Резервного об'єму вдиху
 • Резервного об'єму видиху
 • Залишкового об'єму
 • Холецистокініну та секретину
 • Гастрину
 • Гістаміну
 • Гастрину та гістаміну
 • Нейротензину
 • Послідовність скорочення передсердь та шлуночків
 • Одночасність скорочення обох передсердь
 • Одночасність скорочення обох шлуночків
 • Достатнью силу скорочення передсердь
 • Достатнью силу скорочення шлуночків
 • Атріовентрикулярний вузол.
 • Синоатріальний вузол
 • Пучок Гіса.
 • Ніжки пучка Гіса.
 • Волокна Пуркін'є.
 • С преимущественным содержанием углеводов
 • С преимущественным содержанием белков и жиров
 • С преимущественным содержанием жиров и углеводов
 • Смешанной
 • С преимущественным содержанием белков и углеводов
 • Гіпоксемія
 • Фізичне навантаження
 • Гіперкапнія
 • Ацидоз
 • Збільшення темпетарури ядра тіла
 • Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об'єм
 • Резервний об'єм видиху
 • Дихальний об'єм
 • Життєва ємність легень
 • Залишковий об'єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об'єм видиху
 • Альвеолярний об'єм
 • шлуночків
 • Сино-атріального вузла
 • Атріовентрикулярного вузла
 • Пучка Гіса
 • Волокон Пуркін”є
 • 70 скорочень за хвилину
 • 60 скорочень за хвилину
 • 50 скорочень за хвилину
 • 80 скорочень за хвилину
 • 90 скорочень за хвилину