• Виявлення факту опромінення в клінічно значимому рівні доз (1-10Гр)за основними критеріями
 • Проведення масової евакуації постраждалих
 • Проведення невідкладних заходів які спрямовані на купірування гострих станів у опромінених
 • Наявність в зоні аварії хімічно-, вибухо- та інших небезпечних речовин
 • Збільшення частки природних джерел радіації
 • Механічні травми, опіки, психоемоційне перевантаження, радіофобія, порушення звичайних стереотипів життя
 • Герметизація вікон та регулярне вологе прибирання приміщення
 • Проведення ізоляції приміщень, регулярне провітрювання приміщень та підвалів
 • Проведення йодної профілактики препаратами стабільного йоду
 • Статі та віку ураженого
 • Опромінений весь організм (загальне опромінення) чи окремі його ділянки
 • Від інтервалів опромінення за часом
 • Від типу реактора на АЕС
 • ГПХ проявляється частіше
 • ХПХ за ступенем тяжкості протікає важче
 • ГПХ викликається короткочасним опроміненням у великих дозах, а ХПХ – тривалим опроміненням у відносно невеликих дозах
 • Диспепсичними проявами (нудота, блювота, пронос) та загально-клінічною патологією (головний біль, загальна слабкість, порушення свідомості, підвищення температури)
 • Гематологічними відхиленнями (лімфоцитопенією й нейтрофільним лейкоцитозом)
 • Місцевими ураженнями шкіри і слизових оболонок
 • За рахунок надходження в організм радіоактивного йоду
 • За рахунок вживання забруднених продуктів харчування та питної води
 • Зовнішнє – за рахунок гамма - бета – опромінення радіоактивними речовинами, які містяться в радіаційній хмарі
 • Внутрішнє – за рахунок інгаляційного надходження радіоактивних речовин в організм із радіаційної хмари
 • Легенi
 • Слинна залоза
 • Щитоподібна залоза
 • Гiпофiз
 • Головний мозок
 • Скороченням термiну життя формених елементiв
 • Пiдвищеною загибеллю формених елементiв
 • Пригнiченням кістковомозкового кровотворення
 • Збiльшенням термiну дозрiвання клiтинних елементiв кровi
 • Третину летальної дози
 • Променеве навантаження від природних джерал іонізуючого випромінювання
 • 5 мЗв на рiк
 • 10 мЗв на рiк