• Застосування блокаторів кальцієвих каналів (німодипін)
 • Застосування ноотропних препаратів (ноотропіл, церебролізин)
 • Гіпотермія
 • Помірна гіпервентиляція
 • Помірна артеріальна гіпотензія
 • Відсутність дихальних екскурсій грудної клітки
 • Відсутність газового потоку з дихальних шляхів пацієнта на видиху
 • Відсутність рухів епігастральної ділянки
 • Блідо-синюшний колір шкірних покривів і видимих слизових оболонок
 • Положення з розгинанням голови
 • Виведення нижньої щелепи
 • Повітровід
 • Ларингеальну маску
 • Метод "рот-до-рота"
 • Ритмічне здавлювання грудної клітки
 • Метод Сільвестра
 • Метод Хольгера-Нільсена
 • Екскурсії грудної клітки, синхронні з диханням
 • Наявність газового потоку з дихальних шляхів пацієнта на видиху
 • Екскурсії епігастральної ділянки синхронно із вдихом
 • Фізіологічний колір шкірних покривів і видимих слизових оболонок
 • Поштовх посередині між мечоподібним відростком грудини й пупком суворо по середній лінії
 • Поштовхоподібне стискання нижніх відділів грудної клітки
 • Нанесення піддіафрагмально-абдомінального поштовху
 • Поштовхоподібні рухи, спрямовані під діафрагму
 • Метод "рот-до-роту"
 • Ритмічне стиснення грудної клітки в такт із диханням пацієнта
 • Метод Сільвестра
 • Метод Хольгера-Нільсена
 • Неправильне положення голови
 • Надлишковий обсяг і частота вентиляції
 • Часткова або повна закупорка входу в гортань
 • Надлишкова маса хворого
 • Недостатність кардіального сфінктера
 • Метод "рот-до-рота"
 • Ритмічне стиснення грудної клітки в такт із диханням пацієнта
 • Метод Сільвестра
 • Метод Хольгера-Нільсена
 • Гіперкаліємія
 • Гіперкальціємія
 • Респіраторний алкалоз
 • Ацидоз
 • Ізолінія на ЕКГ
 • Паралітичний мідріаз
 • Відсутність пульсації на сонних артеріях
 • Ціаноз шкірних покривів
 • Відсутність пульсації на периферичних артеріях
 • Електромеханічна дисоціація із грубими широкими деформованими шлуночковими комплексами
 • Фібриляція шлуночків
 • Передсердно-шлуночкова блокада Ш ст. з повільним шлуночковим ритмом
 • Виражена синусова брадикардія (менше 10 ударів за хв.)
 • Відсутність серцевих тонів при аускультації
 • Відсутність пульсації на сонних артеріях
 • Відсутність ритмічного спонтанного дихання
 • Розширені зіниці, що не реагують на світло
 • Церебральна перфузія
 • Оксигенація мозкової тканини
 • Застосування великих доз кардіовазоактивних препаратів
 • Наявність катаракти
 • Наявність глаукоми
 • Головний кінець повинен бути піднятий
 • Пацієнт повинен вентилюватися чистим киснем
 • Завжди необхідно здавлювати черевну аорту
 • Ендотрахеальну інтубацію необхідно застосовувати якнайшвидше
 • На боці, у горизонтальному положенні
 • На спині, з піднятим головним кінцем
 • На спині, у горизонтальному положенні
 • На спині, з опущеним головним кінцем
 • Положення хворого не має значення
 • Введення адреналіну
 • Електрична кардіоверсія
 • Введення лідокаїну
 • Введення кальцію хлориду
 • Введення адреналіну
 • Електрична кардіоверсія
 • Введення лідокаїну
 • Введення кальцію хлориду
 • Введення адреналіну
 • Електрична кардіоверсія
 • Введення лідокаїну
 • Введення кальцію хлориду
 • Адреналін є препаратом вибору, тому що має й альфа-, й бета-адреноміметичний ефект
 • Адреналін небезпечний, тому що може викликати фібриляцію шлуночків, яка не піддається лікуванню
 • У випадку неефективної електричної кардіоверсії при фібриляції шлуночків показане введення адреналіну
 • Первинна доза адреналіну для дорослих повинна становити 0,05-0,1 мг
 • При проведенні серцево-легеневої реанімації двома лікарями доцільно, щоб один з них проводив ШВЛ, а інший масаж серця
 • Проведення реанімаційних заходів одним лікарем неможливе
 • Для діагностики й вибору терапії обов’язково необхідний ЕКГ-контроль
 • Оптимальним є проведення реанімаційних заходів трьома лікарями: 1-й виконує ШВЛ, 2-й - масаж серця, а 3-й - пунктує вену й вводить необхідні препарати
 • Електромеханічна дисоціація, пов’язана з великою крововтратою
 • Фібриляція шлуночків (протягом не більше 1 хв. після початку фібриляція)
 • Суправентрикулярна тахікардія
 • Шлуночкова тахікардія
 • Фібриляція передсердь
 • В 5-му міжребер’ї по средньоключичній лінії ліворуч
 • В ділянці проекції синусового вузла
 • В 4-му міжребер’ї по парастернальній лінії ліворуч
 • На границі середньої та нижньої третини грудини
 • Закритий масаж серця більш ефективний ніж відкритий
 • Відкритий масаж серця більш ефективний ніж закритий
 • Закритий та відкритий масаж серця однаково ефективні
 • Ясна свідомість протягом 30 секунд
 • Ритмічне дихання протягом 3 хвилин
 • Атипові шлуночкові комплекси на ЕКГ протягом 3 хвилин
 • Наявність пульсу на сонних артеріях
 • Вузькі зіниці
 • Відсутність пульсу на сонних артеріях
 • Відсутність пульсу на периферичних артеріях
 • Паралітично розширені зіниці
 • Відсутність свідомості
 • Перелом ребер
 • Напружений пневмоторакс
 • Ушкодження печінки
 • Ушкодження селезінки
 • Перший - під правою лопаткою, другий - на рівні 3-4 міжребер’я по середньоключичній лінії праворуч
 • Перший - під лівою лопаткою, другий - на рівні 3-4 міжребер’я по середньоключичній лінії ліворуч
 • Перший - під лівою лопаткою, другий - по середині грудини
 • Перший - під лівою лопаткою, другий - на рівні мечоподібного відростка грудини
 • Перший - в області верхівки серця, другий - праворуч від грудини на рівні 2 міжребер’я
 • Перший - в області верхівки серця, другий - у лівій пахвовій ділянці
 • Перший - в області верхівки серця, другий - ліворуч від грудини на рівні 2 міжребер’я
 • Перший - в області 2 міжребер’я праворуч від грудини, другий - в області 2 міжребер’я ліворуч від грудини
 • Абсолютної рефрактерності міокарда
 • Систоли передсердь
 • Діастоли шлуночків
 • Систоли шлуночків
 • У фазу видиху
 • Є неможливим
 • Ложка одного електрода накладається в області водія ритму, другого - на верхівку серця
 • Ложка одного електрода накладається на відстані 10 см вбік від водія ритму, а другого - на верхівці серця
 • Може виконуватися без урахування положення електродів
 • Не повинна використовуватись при відсутності ЕКГ-моніторингу
 • Повинна застосовуватися при наявності на ЕКГ фібриляції шлуночків
 • Повинна застосовуватися при зареєстрованій на ЕКГ асистолії
 • Повинна застосовуватися у всіх випадках неефективної реанімації навіть без ЕКГ-моніторингу
 • Атропіну сульфат
 • Адреналіну гідрохлорид
 • Норадреналіну гідротартрат
 • Кальцію хлорид
 • Ізопротеренол
 • Ацидозі
 • Алкалозі
 • Кислотно-лужний стан плазми не має значення
 • Значним підвищенням потреби міокарда в кисні
 • Нездатністю підвищувати діастолічний АТ
 • Відсутністю позитивного інотропного ефекту на міокард
 • Вираженістю аритмогенного ефекту
 • Внутрішньосерцевий
 • Внутрішньовенний
 • Внутрішньом’язовий
 • Підшкірний
 • Внутрішньотрахеальний
 • Доза препаратів повинна бути збільшена в 2,5-3 рази
 • Після введення препарату ШВЛ повинна припинятися на 90-120 с
 • Під час введення препарату необхідно припиняти масаж серця
 • Ефект наступає майже так само швидко, як і при внутрішньовенному введенні
 • Застосовується в дозі 2 мг/кг кожні 5 хв. реанімаційних заходів у випадках резистентної до терапії фібриляції шлуночків
 • У більшості пацієнтів із фібриляцією шлуночків може з ефектом застосовуватися фармакологічна дефібриляція лідокаїном
 • У випадку фібриляції шлуночків, при якій не пальпується пульс, уводиться тільки лідокаїн
 • Лідокаїн застосовується не тільки при шлуночкових екстрасистолах, але й для профілактики розвитку фібриляції шлуночків
 • Адреналіну гідрохлорид
 • Атропіну сульфат
 • Кальцію хлорид
 • Норадреналіну гідротартрат
 • Лідокаїн
 • Фібриляції шлуночків
 • Попередньої гіперкаліємії
 • Передозування блокаторів кальцієвих канальців
 • Гіпокальціємії
 • Попередньої гіпернатріємії
 • Рутинно використовується у всіх випадках
 • Використовується у випадках гіпокаліємії
 • Використовується у випадках гіперкаліємії
 • Зіниці залишаються вузькими тривалий час
 • Заходи серцево-легеневої реанімації не повинні відрізнятися від загальноприйнятих
 • Потерпілого спочатку необхідно закопати в землю, а потім витягти його й проводити серцево-легенево-церебральну реанімацію
 • До потерпілого не можна доторкатися
 • Первинна зупинка серця
 • Первинна зупинка дихання
 • Термічна травма
 • Гіперкаліємія