• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Гіпертермія
 • Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
 • Алкалоз
 • Гіпокапнія
 • Гіпоксемія
 • Недостатня кількість білків
 • Надмірна кількість води
 • Надмірна кількість вуглеводів
 • Недостатня кількість жирів
 • Недостатня кількість жирів і білків
 • Тривалості інтервалу R — R
 • Амплітуди зубців
 • Напрямку зубців
 • Тривалості зубців
 • Тривалості комплексу QRST
 • З міжклітинної рідини до капілярів
 • З міжклітинної рідини до клітин
 • Із клітин до міжклітинної рідини
 • Із капілярів до міжклітинної рідини
 • Змін руху води не відбуватиметься
 • Середньої частини завитки
 • Кохлеарних ядер
 • Спірального ганглія
 • Чотиригорбикової структури
 • Латеральних колінчастих тіл
 • Звуження дихальних шляхів
 • Поверхневе дихання
 • Рідке дихання
 • Негативний внутрішньоплевральний тиск
 • Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • Дифузійної здатності легень
 • Кисневої ємності крові
 • Хвилинного об’єму дихання
 • Альвеолярної вентиляції легень
 • Резервного об’єму видиху
 • Постцентральна звивина
 • Потилична частка
 • Скронева частка
 • Прецентральна звивина
 • Мозочок
 • Проникності ниркового фільтру
 • Ефективного фільтраційного тиску
 • Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
 • Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі
 • Онкотичного тиску плазми крові
 • Медленного сна
 • Засыпания
 • Активного бодрствования
 • Пассивного бодрствования
 • Парадоксального сна
 • Мотонейроны спинного мозга
 • Железистые клетки
 • Миоциты скелетной мышцы
 • Миоциты гладкой мышцы
 • Типичные кардиомиоциты
 • Схильність альвеол до спадання
 • Зменшення опору дихальних шляхів
 • Зменшення роботи дихальних м’язів
 • Збільшення вентиляції легень
 • Гіпероксемія
 • Трийодтиронін, тетрайодтиронін
 • Тиреокальцитонін, паратгормон
 • Ілюкокортикоїди
 • Катехоламіни
 • Соматоліберин, соматостатин
 • Ретикулярна формація
 • Гіпокамп
 • Чотиригорбикова структура
 • Кора великих півкуль
 • Чорна субстанція
 • Спіноталамічні
 • Латеральн спінокортикальні
 • Медіальні спінокортикальні
 • Передні спіномозочкові
 • Задні спіномозочкові
 • Багато рідкої слини
 • Мало рідкої слини
 • Слина не виділяється
 • Мало в’язкої слини
 • Багато в’язкої слини
 • Збільшення частоти і сили скорочень
 • Зменшення сили скорочень
 • Збільшення сили скорочень
 • Зупинка серця у діастолі
 • Збільшення частоти скорочень
 • Минутного объёма крови
 • Количества функционирующих капилляров
 • Вязкости крови
 • Содержание ионов в плазме крови
 • Объёма циркулирующей крови
 • Увеличение количества эритроцитов
 • Снижение показателей содержания гемоглобина
 • Появление в крови эритробластов
 • Снижение количества ретикулоци-тов
 • Уменьшение цветного показателя
 • Жирне та смажене м'ясо
 • Нежирне відварне м'ясо
 • Кисломолочні продукти
 • Овочі
 • Фрукти
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Барорецептори каротидних синусів
 • Волюморецептори гіпоталамусу
 • Барорецептори дуги аорти
 • Посилює реабсорбцію води
 • Посилює реабсорбцію натрію
 • Зменшує реабсорбцію води
 • Зменшує реабсорбцію кальцію
 • Збільшує реабсорбцію кальцію