• Тривалості інтервалу R — R
 • Амплітуди зубців
 • Напрямку зубців
 • Тривалості зубців
 • Тривалості комплексу QRST
 • З міжклітинної рідини до капілярів
 • З міжклітинної рідини до клітин
 • Із клітин до міжклітинної рідини
 • Із капілярів до міжклітинної рідини
 • Змін руху води не відбуватиметься
 • Середньої частини завитки
 • Кохлеарних ядер
 • Спірального ганглія
 • Чотиригорбикової структури
 • Латеральних колінчастих тіл
 • Медленного сна
 • Засыпания
 • Активного бодрствования
 • Пассивного бодрствования
 • Парадоксального сна
 • Схильність альвеол до спадання
 • Зменшення опору дихальних шляхів
 • Зменшення роботи дихальних м’язів
 • Збільшення вентиляції легень
 • Гіпероксемія
 • Трийодтиронін, тетрайодтиронін
 • Тиреокальцитонін, паратгормон
 • Ілюкокортикоїди
 • Катехоламіни
 • Соматоліберин, соматостатин
 • Ретикулярна формація
 • Гіпокамп
 • Чотиригорбикова структура
 • Кора великих півкуль
 • Чорна субстанція
 • Спинно-таламічні
 • Латеральні спинно-кортикальні
 • Медіальні спинно-кортикальні
 • Передні спинно-мозочкові
 • Задні спинно-мозочкові
 • Минутного объёма крови
 • Количества функционирующих капилляров
 • Вязкости крови
 • Содержание ионов в плазме крови
 • Объёма циркулирующей крови
 • Увеличение количества эритроцитов
 • Снижение показателей содержания гемоглобина
 • Появление в крови эритробластов
 • Снижение количества ретикулоци-тов
 • Уменьшение цветного показателя
 • Антиноцицептивної системи
 • Ноцицептивної системи
 • Функції щитовидних залоз
 • Симпатоадреналової системи
 • Функції наднирників
 • Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • Збільшується фільтрація і реабсорбція
 • Зменшується фільтрація і реабсорбція
 • Зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
 • Обмін не змінюється
 • Адаптация рецепторов
 • Развитие фиброзной ткани
 • Нарушение структуры эпидермиса
 • Нарушение кровообращение
 • Нарушение структуры рецепторов
 • Длительность стимула меньше порога
 • Интенсивность стимула меньше порога
 • Стимул попадает в фазу абсолютной рефрактерности
 • Стимул поступает в фазу относительной рефрактерности
 • Развивается аккомодация
 • Дихання припиняється
 • Дихання не змінюється
 • Зростає частота дихання
 • Зростає глибина дихання
 • Зменшиться частота дихання
 • Збільшиться глибина і частота дихання
 • Зменшиться глибина і частота дихання
 • Зменшиться глибина і зросте частота дихання
 • Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання
 • Залишиться без змін
 • Мають найбільшу специфічно-динамічну дію
 • Мають низьку калорійність
 • Довго затримуються у шлунку
 • Швидко викликають насичення.
 • Погано всмоктуються.
 • Умовних симпатичних
 • Безумовних парасимпатичних.
 • Умовних парасимпатичних.
 • Безумовних симпатичних.
 • Безумовних периферичних
 • Життєва ємкість легень
 • Ємкість вдиху.
 • Функціональна залишкова ємкість.
 • Загальна ємкість легень.
 • Резервний об"єм вдиху.
 • Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • Зростання системного артеріального тиску.
 • Зменшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі
 • Збільшення проникності ниркового фільтру.
 • Збільшення ефективного ниркового кровотоку
 • Зорова кора.
 • Верхні горбики четверогорбія.
 • Нижні горбики чотирибугір'я.
 • Соматосенсорна кора.
 • Зоровий перехрест.
 • Розслаблення війчастого м’язу
 • Скорочення війчастого м’язу
 • Розслаблення цинової зв'язки
 • Збільшення кривизни кришталика
 • Збільшення заломної сили очей