• Центри І порядку
 • Центри ІІ порядку
 • Центри ІІІ порядку
 • Центри І і ІІ порядку
 • Центри ІІ і ІІІ порядку
 • Третій серцевий тон
 • Вологі хрипи в нижніх відділах легень
 • Систолічний шум на верхівці серця
 • Клекочуче дихання, що чути на відстані
 • Набряки на ногах, асцит
 • Відхилення електричної осі серця вліво
 • Глибокі зубці S у відведеннях V5-V6
 • Вертикальна електрична вісь серця
 • Високий R y V5-V6
 • Знижений R y V5–V6
 • Тахікардія
 • Вегетативні кризи
 • Кардіалгія
 • Астено-невротичний синдром
 • Поліурія, поліфагія
 • Лозартан
 • Кардура
 • Ніфедипін
 • Престаріум
 • Локрен
 • Гіпокаліємією
 • Гіпертиреозом
 • Хронічним обструктивним захворюванням легень
 • Гіпермагніємією
 • Виразковою хворобою шлунка
 • Аортальний стеноз
 • Недостатність аортального клапана
 • Мітральна недостатність
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • Дилятаційна кардіоміопатія
 • Правого шлуночка
 • Лівого шлуночка
 • Лівого передсердя
 • Правого передсердя
 • Нітрати
 • Бета-адреноблокатори
 • Антагоністи кальцію
 • Активатори фібринолізу
 • Серцеві глікозиди
 • Локалізації інфаркту міокарда
 • Ваги хворого
 • Характеру аритмії
 • Статі хворого
 • Тривалості аритмії
 • Випадіння окремих шлуночкових комплексів
 • Інтервал РQ > 0,2 сек
 • Інтервал РQ 0,12-0,18 сек
 • Випадіння передсердних зубців
 • Випадіння передсердних і шлуночкових комплексів
 • Антикоагулянти непрямої дії
 • Гепарин
 • Серцеві глікозиди
 • Сечогінні
 • Нітрати
 • Гепарин
 • Антикоагулянти непрямої дії
 • Серцеві глікозиди
 • Сечогінні
 • Нітрати
 • Підйом сегменту ST
 • Від’ємний зубець Т у деяких грудних відведеннях
 • Патологічний зубець Q
 • Блокада правої ніжки пучка Гіса
 • Миготлива аритмія
 • Набряки
 • Брадикардія
 • Підвищення артеріального тиску
 • Протеїнурія
 • Гіперглікемія
 • Діастолічну функцію лівого шлуночку
 • Зниження артеріального тиску
 • Функцію мітрального клапана
 • Скоротливу здатність лівого шлуночку
 • Об’єм циркулюючої крові
 • Менше 1 кв.см
 • Менше 0,5 кв.см
 • Менше 1,5 кв.см
 • Менше 1,8 кв.см
 • Менше 2,0 кв.см
 • Стадії некротичного процесу
 • Ступені дисфункції мітрального клапана
 • Зони компенсаторної гіперкінезії
 • Змін функціональних об’ємів лівого шлуночка
 • Ділянок дискінезії міокарда лівого шлуночка
 • Стрес-ехокардіографія з добутаміном
 • Коронарна ангіографія
 • Велоергометрія
 • Медикаментозна проба з калієм
 • 90-130 за хв
 • 40-50 за хв
 • 130-200 за хв
 • 200-250 за хв
 • Більше 250 за хв
 • Дексаметазон
 • Верошпірон
 • Еналаприл
 • Фуросемід
 • Атенолол
 • Вершина зубця Т
 • Вершина зубця R
 • Вершина зубця Р
 • Інтервал РQ
 • Інтервал QТ
 • Нефроптозом
 • Хворобою Такаясу
 • Пієлонефритом
 • Гломерулонефритом
 • Фібром’язовою дисплазією ниркових артерій
 • Значний акроціаноз
 • Набряки на ногах, асцит
 • Набухання шийних вен з систолічною пульсацією
 • Блідість шкіри
 • Пульсація артерій на шиї
 • Тромби в лівому передсерді
 • Інсульт в анамнезі
 • Рестеноз
 • Серцева недостатність
 • Екстрасистолія
 • Відкритої аортальної протоки
 • Коарктації аорти
 • Тетради Фалло
 • Синдрому Ейзенменгера
 • Стенозу легеневої артерії
 • Препаратами кальцію
 • Препаратами калію
 • Верошпіроном
 • Лідокаїном
 • Варфарином
 • Зміна трансмембранного градієнту для електролітів
 • Підвищення активності ангіотензину
 • Первинне нейрогенне підвищення загального периферичного опору судин
 • Гіперволемія
 • Ураження барорецепторів
 • Тріада Бека (мале "тихе" серце, високий венозний тиск, асцит)
 • AV блокада
 • Артеріальна гіпотензія
 • Лихоманка
 • Розширення меж серця
 • Атропін
 • Верапаміл
 • Солі калію
 • Пропранолол
 • Аміодарон
 • Мітральний стеноз
 • Стеноз гирла аорти
 • Недостатність аортального клапану
 • Недостатність мітрального клапану
 • Відкрита артеріальна протока
 • Допамін
 • Розчин Рінгера
 • 5% розчин глюкози
 • Фізіологічний розчин
 • 10% розчин глюкози
 • Лихоманка
 • Емболічні ураження
 • Гангрена легені
 • Спленомегалія
 • Анемія
 • Гострої лакунарної ангіни
 • Екстракції зуба
 • Інструментальних досліджень органів сечостатевої системи
 • Малих шкірних інфекцій
 • Дизентерії
 • Кінцевий діастолічний об’єм
 • Фракція вигнання
 • Хвилинний об’єм кровообігу
 • Центральний венозний тиск
 • Систолічний артеріальний тиск
 • Диспропорція в розвитку м’язів поясу верхніх і нижніх кінцівок
 • Ослаблений або відсутній пульс на нижніх кінцівках
 • Різкий систолічний шум під правою ключицею, в міжлопатковому просторі, на сонних артеріях
 • Високий артеріальний тиск на нижніх кінцівках у порівнянні з верхніми
 • Високий артеріальний тиск на верхніх кінцівках у порівнянні з нижніми
 • У 3-4 роки
 • У шкільному віці
 • У 16-20 років
 • Після народження
 • У 20-30 років
 • Не менше +120°
 • Дорівнює +90°
 • Не менше +60°
 • Не більше -30°
 • Не більше -60°
 • Наявність кардіомегалії
 • Наявність недостатності кровообігу
 • Наявність складних порушень ритму і провідності
 • Наявність запалення і склерозу
 • Ураження міокарда нез’ясованої етіології
 • Ознаки недостатності кровообігу
 • Потовщення стінок лівого шлуночка Й міжшлуночкової перетинки
 • Атріовентрикулярна блокада І-го ступеня
 • Кардіоторакальний індекс
 • Розширення меж серця
 • Рентгеноскопія
 • Фізикальне обстеження
 • Лабораторні дослідження
 • Ехокардіографія
 • ЕКГ-дослідження
 • Гіпертрофічний ідіопатичний субаортальний стеноз
 • Алкогольна кардіоміопатія
 • Дилятаційна кардіоміопатія
 • Рестриктивна кардіоміопатія
 • Ендоміокардіальний фіброз
 • Бета-адреноблокатори
 • Антагоністи кальцію
 • Хірургічне втручання
 • Салуретики
 • Нітрогліцерин
 • Раптова смерть внаслідок порушень ритму серця
 • Інфаркт міокарда
 • Тромбоемболія легеневої артерії
 • Прогресуюча серцева недостатність
 • Гостре порушення мозкового кровообігу