• Статокінетичні при рухах з лінійним прискоренням
 • Статокінетичні при рухах з кутовим прискоренням
 • Міотатичні
 • Випрямлення тулуба
 • Первинні орієнтувальні
 • Моторика кишечнику
 • Виділення шлункового соку
 • Виділення підшлункового соку
 • Моторика шлунку
 • Всмоктування води
 • Ренін – ангіотензін – альдостнронова
 • Парасимпатична нервова система
 • Симпатична нервова система
 • Вазопресинова .
 • Натрійуретичного пептиду
 • Підвищення товщини легеневої мембрани
 • Підвищення кількості ерітроцитів в крові
 • Підвищення в крові кількості карбоксигемоглобіна
 • Зниження кількості тромбоцитів в крові
 • Зниження товщини легеневої мембрани
 • Зниження артеріального тиску
 • Підвищення артеріального тиску
 • Підвищення збудливості серця
 • Зниження збудливості серця
 • Відкриття артеріо-венозних шунтів
 • Підвищення артеріального тиску;
 • Зниження артеріального тиску
 • Суттєве зменшення кровопостачання нирків
 • Збільшення кількості крові у депо
 • Зменшення кровопостачання скелетних м’язів
 • Гальмування всіх спинальних рефлексів
 • Підвищення тонусу м’язів розгиначей
 • Зниження швидкості проведення збудження
 • Підсилення кашльового рефлексу
 • Підсилення рефлексу блювання
 • Тривала циркуляція збудження
 • Деполярізація нейронів пам’яті
 • Залишкові зміни обміну
 • Гіперполярізація нейронів
 • Підвищення синтезу нуклеїнових кислот
 • Підвищення частоти серцевих скорочень
 • Підвищення температури тіла
 • Підвищення виділення поту.
 • Підвищення артеріального тиску
 • Підвищення частоти дихання
 • Скорочення m. tensor tympani.
 • Розслаблення m. tensor tympani.
 • Звуження слухового проходу
 • Розширення слухового проходу
 • Зростає інтенсивність коливань слухових кісточок.
 • порушення синтезу фосфатидил-ізоніту
 • порушення синтезу реніну
 • порушення синтезу гемопоетинів
 • порушення синтезу урокінази
 • порушення глюконеогенезу
 • температурний режим географічної зони
 • рух повітря
 • вологість повітря
 • тривалість дня і ночі
 • недостатність кисню в повітрі
 • порушення співвідношення об'ємів плазми і екстрацелюлярної рідини по причині посиленого потовиділення
 • підвищення температури тіла
 • зниження температури тіла
 • зниження сили м'язів
 • порушення сенсорних функцій
 • реакція організму на гіпоксію
 • температура навколишнього середовища
 • чистота повітря
 • зменшення фізичного навантаження
 • зменшення нервового напруження
 • недостатність поступлення в організм вітаміну Д
 • недостатність вітаміну В2
 • недостатність вітаміну В6
 • недостатність вітаміну А
 • недостатність вітаміну Е
 • гіперхолестеринемія з розвитком ожиріння і атеросклерозу
 • гіперглікемія
 • гіпоглікемія
 • похудіння
 • порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів
 • тромбоцитопенія
 • еозинофілія
 • моноцитопенія
 • лейкоцитоз
 • еритропенія
 • зниження вмісту глюкокортикоїдів
 • гіперхолестеринемія
 • лейкоцитоз
 • еритроцитоз
 • тромбоцитоз
 • затруднення вдиху із за підвищення опору в дихальних шляхах
 • полегшення вдиху
 • збільшення залишкового об'єму
 • зменшення залишкового об'єму
 • полегшення видиху
 • повна поперечна блокада проведення збудження
 • порушення автоматії синусового вузла
 • порушення проведення збудження між передсердями
 • виникнення гетерогенних вогнищ збудження
 • порушення проведення збуджень від передсердь до шлуночків
 • гостра правошлуночкова недостатність
 • ниркова недостатність
 • гіпотензія
 • гіпертензія
 • хронічна декомпенсована лівошлуночкова недостатність
 • ( кальцій-кальмодулін
 • Гуанілатціклаза- ц-ГМФ
 • Аденілатціклаза – ц-АМФ
 • 2,3 – діфосфогліцерат
 • Інозітол-3-фосфат
 • ( зниження вмісту вітаміну С
 • Підвищення вмісту вітаміну С
 • зниження вмісту вітаміну А
 • Підвищення вмісту вітаміну А
 • Підвищення вмісту вітаміну В1
 • ( їжа хворого багата на жири
 • їжа хворого багата на вуглеводі
 • їжа хворого багата на білки
 • Зневодження організму
 • 24 годинне голодування
 • ( їжа хворого багата на вуглеводі
 • їжа хворого багата на жии
 • їжа хворого багата на білки
 • Зневодження організму
 • 24 годинне голодування
 • Різна збудливість м’язових волокон
 • Неоднаковий склад м’язових волокон
 • Наявність різного типу протофібрил
 • Відсутність повільних м’язових волокон
 • Наявність швидких м’язових волокон
 • Спонтанні потенціали дії (потенціали фібриляції)
 • Локальний потенціал
 • Потенціал пошкодження
 • Пасивну деполяризацію
 • Гіперполяризацію
 • Збільшується вагусна імпульсація у провідній тканині між передсердями і шлуночками
 • Збільшується рефрактерний період міокарду шлуночків
 • Збільшується вагусна імпульсація в СА вузлі
 • Зменшується симпатична імпульсація у провідній тканині між передсердями і шлуночками
 • Зменшується симпатична імпульсація в СА вузлі
 • Велику розтяжність цієї судини
 • Малу розтяжність цієї судини;
 • Великий периферичний опір;
 • Малий периферичний опір;
 • Випаровування вологи в альвеолах
 • Короткі перерви з виконанням фізичних прав на свіжому повітрі.
 • Переказувати комусь прочитаний матеріал.
 • Збільшити тривалість добового сну.
 • Пропустити частину матеріалу.
 • Виписувати інформацію, яка погано запам'ятовується.