• Функціональна залишкова ємкість легень
 • Залишковий об’єм
 • Резервний об’єм видиху
 • Дихальний об’єм
 • Життєва ємність легень
 • Звуження дихальних шляхів
 • Поверхневе дихання
 • Рідке дихання
 • Негативний внутрішньоплевральний тиск
 • Зменшення хвилинного об’єму дихання
 • Дифузійної здатності легень
 • Кисневої ємності крові
 • Хвилинного об’єму дихання
 • Альвеолярної вентиляції легень
 • Резервного об’єму видиху
 • Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення системного артеріального тиску
 • Збільшення проникності ниркового фільтру
 • Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.
 • Збільшення ниркового плазмотоку
 • Іритантних
 • Цетральних хеморецепторів
 • Хеморецепторів дуги аорти
 • Хеморецепторів каротидних синусів
 • Механорецепторів легень
 • Гіпоксемія
 • Фізичне навантаження
 • Гіперкапнія
 • Ацидоз
 • Збільшення темпетарури ядра тіла
 • Збільшення вмісту вуглекислого газу
 • Зменшення вмісту кисню
 • Збільшення вмісту водяної пари
 • Збільшення температури
 • -
 • Коефіцієнт легеневої вентиляції
 • Хвилинний об'єм дихання
 • Хвилинну альвеолярну вентиляцію
 • Життєву ємність легень
 • Функціональну залишкову ємність легень
 • Центральні рефлекси
 • Місцеві рефлекси
 • Факон серця Франка-Старлінга
 • Ефект Анрепа
 • Драбина Боудича
 • Порогу деполяризації
 • Потенціалу спокою
 • Тривалості потенціалу дії
 • Амплітуди потенціалу дії
 • -
 • Порогової сили подразника
 • Потенціалу спокою
 • Критичного рівня деполяризації
 • Амплітуди потенціалу дії
 • Тривалості потенціалу дії
 • Втрата рухів
 • Втрата дотикової чутливості
 • Втрата температурної чутливості
 • Втрата пропріоцептивної чутливості
 • Гіперчутливість
 • Секреція шлункового соку
 • Секреція кишкового соку
 • Моторика товстої кишки
 • Скорочення сфінктера Одді
 • Моторика тонкої кишки
 • Реабсорбції іонів натрію
 • Швидкості клубочкової фільтрації
 • Секреції іонів калію
 • Ниркового кровотоку
 • Секреції сечовини
 • дофамінергічних
 • гістамінергічних
 • серотонінергічних
 • холінергічних
 • опіоїдних
 • пресбіопія
 • астигматизм
 • міопія
 • порушення кольорового зору
 • порушення бінокулярного зору
 • Дихальний об'єм
 • Життєва ємкість легенів
 • Резервний об'єм вдиху
 • Резервний об'єм видиху
 • Загальна ємкість легенів
 • Загальна ємність легень
 • Життєва ємність легень
 • Ємкість вдиху
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Дихальний об'єм
 • Залишковий об'єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об'єм видиху
 • Альвеолярний об'єм
 • Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові
 • Дифузійна здатность легень
 • Вміст кисню в альвеолах
 • Спорідненість гемоглобіну до кисню
 • Хвилинноий об'єм дихання
 • Зменшення концентрації АТФ.
 • Порушення роботи К+-насоса.
 • Підвищення концентрації Сa+.
 • Зниження збудливості міоцита.
 • Порушення роботи Na+-насоса.
 • Різниця в співвідношенні швидких та повільних м'язових волокон відповідних м'язів.
 • Різниця в загальній кількості волокон відповідних м'язів.
 • Різниця в об'ємах відповідних м'язів.
 • Різниця в співвідношенні іонного складу саркоплазми волокон відповідних м'язів.
 • Різниця в довжині саркомерів волокон відповідних м'язів.
 • Між середнім і довгастим мозком.
 • Між проміжним і середнім мозком.
 • Між довгастим і спинним мозком.
 • Між чутливою і руховою зонами кори мозку.
 • Між мозочком і стовбуром мозку.
 • Деполяризації, реполяризації, слідових потенціалів.
 • Овершут, деполяризації, реполяризації.
 • Деполяризації, латентна, реполяризації.
 • Деполяризації, слідових потенціалів, реполяризації.
 • Деполяризації, рефрактерності, реполяризації.
 • Вуглеводи, жири та білки.
 • Клітковину, білки та жири.
 • Вуглеводи, жири та мінеральні речовини.
 • Білки, жири та вітаміни.
 • Глікоген, крохмаль та жири.
 • В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 38,94 кДж (9,3 ккал/г).
 • В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 22,61 кДж (5,6 ккал/г), Ж – 17,17 кДж (4,1 ккал/г).
 • В – 22,11 кДж (5,6 ккал/г), Б – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 38 кДж (9,3 ккал/г).
 • В – 38,94 кДж (9,3 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 17,16 кДж (4,1 ккал/г).
 • В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 22,61 кДж (5,6 ккал/г).