• Еритроцити
 • Лейкоцити
 • Плазма, сироватка
 • Тромбоцити
 • 6.5 ( 103- 7.5 ( 103
 • 6.0 ( 103- 8.4 ( 103
 • 4.0 ( 103- 8.8 ( 103
 • 3.5 ( 103- 9.0 ( 103
 • 3.0 ( 103- 9.2 ( 103
 • 120 ( 103-260 ( 103
 • 140 ( 103-280 ( 103
 • 160 ( 103-280 ( 103
 • 180 ( 103-320 ( 103
 • 200 ( 103-340 ( 103
 • 1.0-10.0 мм/год
 • 2.0-12.0 мм/год
 • 3.0-13.0 мм/год
 • 4.0-15.0 мм/год
 • 5.0-16.0 мм/год
 • 1.0-10.0 мм/год
 • 2.0-15.0 мм/год
 • 3.0-16.0 мм/год
 • 4.0-17.0 мм/год
 • 5.0-18.0 мм/год
 • Лімфобласт
 • Остеобласт
 • Поетинчутлива клітина
 • Ретикулярна клітина
 • Стовбурова клітина
 • Пролімфоцити, промоноцити, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити, нормоцити, промегакаріоцити
 • Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти
 • Поетинчутливі клітини
 • Клітини-попередники лімфопоезу, клітини-попередники мієлопоезу
 • Стовбурові клітини
 • Пролімфоцити, промоноцити, промієлоцити, мієлоцити, метамієлоцити, пронормоцити, нормоцити, промегакаріоцити
 • Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти
 • Поетинчутливі клітини
 • Клітини-попередники лімфопоезу, клітини-попередники мієлопоезу
 • Стовбурові клітини
 • Стовбурові клітини
 • Клітини-попередники мієлопоезу
 • Поетинчутливі клітини
 • Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти
 • Всі перераховані
 • Стовбурові клітини
 • Клітини-попередники лімфопоезу, клітини-попередники мієлопоезу
 • Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти
 • Поетинчутливі клітини
 • Жодні з перерахованих
 • Лімфоцити, моноцити, паличкоядерні і сегментоядерні гранулоцити, еритроцити, мегакаріоцити, тромбоцити
 • Пролімфоцити, промоноцити, лімфобласти, монобласти
 • Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти
 • Поетинчутливі клітини
 • Всі перераховані
 • Лімфоцити, моноцити, паличкоядерні і сегментоядерні гранулоцити, еритроцити, мегакаріоцити, тромбоцити
 • Лімфобласти, монобласти, мієлобласти, еритробласти, мегакаріобласти
 • Поетинчутливі клітини
 • Всі перераховані
 • Жодні з перерахованих
 • Еритроцити
 • Лейкоцити
 • Плазма, сироватка
 • Тромбоцити
 • Усі перераховані
 • Групова несумісність за системою АВО
 • Групова несумісність за системою резус-фактора
 • Групова несумісність з іншими антигенами
 • Бактеріально забруднена кров
 • Гемолізована кров
 • 1-2 рази на рік
 • 2-3 рази на рік
 • 3-4 рази на рік
 • 4-5 раз на рік
 • 5-6 раз на рік
 • Гостра постгеморагічна
 • Хронічна постгеморагічна
 • Залізодефіцитна гастроентерогенна
 • Вітамін В12 - фолієводефіцитна
 • Гемолітична
 • Постгеморагічна
 • Залізодефіцитна
 • Вітамін В12 - фолієводефіцитна
 • Гіпо- , апластична
 • Гемолітична
 • Постгеморагічна
 • Залізодефіцитна
 • Вітамін В12 - фолієводефіцитна
 • Гіпо- , апластична
 • Гемолітична
 • Постгеморагічна
 • Залізодефіцитна
 • Вітамін В12 - фолієводефіцитна
 • Гіпо- , апластична
 • Гемолітична
 • Гостра постгеморагічна
 • Хвороба Адісона-Бірмера
 • Вітамін В12 - дефіцитна анемія
 • Гіпо- , апластична
 • Хвороба Мінковського-Шофара
 • Апластична
 • Гіпопластична
 • Вітамін В12 - фолієводефіцитна
 • Гемолітична спадкова
 • Гемолітична набута
 • 10.4-11.8 мкмоль/л
 • 12.5-30.4 мкмоль/л
 • 1.8-5.4 мкмоль/л
 • 5.4-10.4 мкмоль/л
 • 20.8-40.8 мкмоль/л
 • Тимолова проба
 • Сулемова проба
 • Десфераловий тест
 • Дифеніламінова проба
 • Кольоровий показник
 • Залізодефіцитна анемія
 • Таласемія
 • Анемії при хронічних захворюваннях
 • Сидеробластична анемія
 • Апластична анемія
 • Залізодефіцитна анемія
 • Таласемія
 • Анемії при хронічних захворюваннях
 • Сидеробластична анемія
 • Апластична анемія
 • Спадковий мікросфероцитоз
 • Серповидно-клітинна анемія
 • Анемія, зумовлена дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
 • Автоімунна гемолітична анемія
 • Бета-таласемія
 • В стравоході
 • В шлунку
 • В 12-палій кишці
 • В тонкому кишківнику
 • В товстому кишківнику
 • Койколоніхії
 • Pica chlorotica
 • М'язева слабість
 • Енурез
 • Загальна слабість
 • Перніціозна анемія
 • Серповидно-клітинна анемія
 • Залізодефіцитна анемія
 • Сидеробластична анемія
 • Анемія, зумовлена дефіцитом Г-6-ФД
 • Анемії, пов'язані з порушенням утворення гемоглобіну
 • Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК і РНК
 • Анемії, пов'язані з порушенням процесу поділу еритроцитів
 • Анемії, пов'язані з пригніченням проліферації клітин кісткового мозку
 • Анемії, пов'язані з заміщенням кровотворного процесу кісткового мозку пухлинним процесом
 • Анемії, пов'язані з порушенням утворення гемоглобіну
 • Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК і РНК
 • Анемії, пов'язані з порушенням процесу поділу еритроцитів
 • Анемії, пов'язані з пригніченням проліферації клітин кісткового мозку
 • Анемії, пов'язані з заміщенням кроветворного процесу кісткового мозку пухлинним процесом
 • Зниження гематокриту
 • Зниження гемоглобіну
 • Зниження кольорового показника
 • Зниження кількості лейкоцитів
 • Зниження кількості ретикулоцитів
 • Відсутність заліза в біоптаті кісткового мозку
 • Низького рівня феритину сироватки
 • Знаходження мегалобластів при дослідженні кісткового мозку
 • Відповіді на терапію препаратами заліза протягом 1 місяця
 • Гіпохромії і мікроцитозу при специфічних клінічних даних
 • Крововтрати
 • Глистна інвазія
 • Атрофія слизової шлунка
 • Вагітність
 • Аліментарний фактор
 • Підвищення кольорового показника
 • Зниження кількості еритроцитів
 • Макроцитоз еритроцитів
 • Мегалобластоз кісткового мозку
 • Зниження кількості лейкоцитів
 • Постгеморагічна
 • Вітамін В12-фолієводефіцитна
 • Гіпо- , апластина
 • Гемолітична
 • Залізодефіцитна