• гiпереластичнiсть шкiри
 • гематоми
 • пухирi
 • Локалізації інфаркту міокарда
 • Ваги хворого
 • Характеру аритмії
 • Статі хворого
 • Тривалості аритмії
 • Вершина зубця Т
 • Вершина зубця R
 • Вершина зубця Р
 • Інтервал РQ
 • Інтервал QТ
 • Препаратами кальцію
 • Препаратами калію
 • Верошпіроном
 • Лідокаїном
 • Варфарином
 • Зміна трансмембранного градієнту для електролітів
 • Підвищення активності ангіотензину
 • Первинне нейрогенне підвищення загального периферичного опору судин
 • Гіперволемія
 • Ураження барорецепторів
 • Гострій лівошлуночковій недостатності
 • Формуванні аневризми лівого шлуночка
 • Кардіогенному шоці
 • Порушеннях ритму серця
 • Порушеннях провідності
 • Легенева артерія
 • Судини головного мозку
 • Селезінкова артерія
 • Ниркові артерії
 • Коронарні артерії
 • Атріовентрикулярній блокаді І ступеня
 • Миготливій аритмії
 • Фібриляції передсердь
 • Бігемінії
 • Синусовій брадикардії
 • Стенокардія
 • Синкопальні стани
 • Гостра лівошлуночкова недостатність
 • Шлуночкові аритмії
 • Блокада лівої ніжки пучка Гіса
 • Мітральний стеноз
 • Трикуспідальний стеноз
 • Аортальний стеноз
 • Стеноз легеневої артерії
 • Мітрально-аортально-трикуспідальний стеноз
 • Легеневою гіпертензією
 • Стенозом гирла легеневої артерії
 • Регургітацією крові з легеневої артерії
 • Стенозом гирла аорти при вертикальному положенні серця
 • Недостатністю клапанів аорти
 • Рибоксин
 • Еуфілін
 • Панангін, аспірин
 • Аспірин, селективні бета-адреноблокатори
 • Нітрати, рибоксин
 • Збільшення маси тіла
 • Затримка натрію і води
 • Спазм артеріол сітківки
 • Гіперглікемія
 • Олігурія і гіперстенурія
 • Центри І порядку
 • Центри ІІ порядку
 • Центри ІІІ порядку
 • Центри І і ІІ порядку
 • Центри ІІ і ІІІ порядку
 • Недостатності мітрального клапану з проявами стенозування лівого атріовентрикулярного отвору
 • Стенозі лівого атріовентрикулярного отвору
 • Недостатності клапанів аорти з мітралізацією вади
 • Стенозі гирла аорти з мітралізацією вади
 • Недостатності трикуспідального клапана
 • Третій серцевий тон
 • Клекочуче дихання, що чути на віддалі
 • Вологі хрипи на всьому просторі легень
 • Систолічний шум на верхівці серця
 • Набряки на ногах
 • Артеріальна гіпертензія
 • Психоемоційні перевантаження
 • Куріння
 • Ожиріння
 • Гіперфункція щитовидної залози
 • Схильність до підвищення агрегації тромбоцитів
 • Підвищення функції системи зсідання крові
 • Пригнічення фібринолізу
 • Підвищення впливу симпато-адреналової системи
 • Все перераховане
 • Блокаді лівої ніжки пучка Гіса з атріовентрикулярною блокадою ІІІ ступеня
 • Повній атріовентрикулярній блокаді
 • Блокаді правої ніжки пучка Гіса з атріовентрикулярною блокадою ІІ ступеня
 • Неповній синоаурикулярній блокаді
 • Передсердній блокаді у хворих із синдромом слабості синусового вузла
 • Дефектом міжшлуночкової перетинки
 • Незарощенням Боталової протоки
 • Відривом сосочкового м'язу міокарда
 • Недостатністю трикуспідального клапана
 • Наявністю відносного мітрального стенозу
 • Гіпотонія
 • Набряк легень
 • Розрив правого шлуночка
 • Атріовентрикулярні блокади
 • Трикуспідальна регургітація
 • Кровохаркання
 • Серцева астма
 • Задишка
 • Звапнення стулок клапана і атріовентрикулярного кільця
 • Брадикардія
 • Диспептичні прояви
 • Блювання
 • Екстрасистолія
 • Брадикардія
 • Все перераховане
 • Відхилення електичної осі серця вліво
 • Глибокі S у відведеннях V5 і V6
 • Вертикальна електрична вісь серця
 • Високий R у V5 - V6
 • Знижений R у V5 - V6
 • Туберкульоз
 • Ревматизм
 • Виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки
 • Алергічні захворювання
 • Дифузні захворювання сполучної тканини
 • ІХС
 • Незарощенні артеріальної протоки
 • Дефекті міжпередсердної перетинки
 • Кардіоміопатії
 • Гіпертонічній хворобі
 • Високе нервово-емоційне навантаження
 • Обтяжену по гіпертонії спадковість
 • Підвищення артеріального тиску під час вагітності
 • Гіперреактивність серцево-судинної системи
 • Виразкову хворобу шлунка і 12-палої кишки
 • Тахікардія
 • Вегетативні кризи
 • Кардіалгія
 • Астено-невротичний синдром
 • Все перераховане
 • Гострої стадії інфаркту міокарда
 • Підгострої стадії інфаркту міокарда
 • Стадії рубцювання інфаркту міокарда
 • Міокардиту
 • Інфекційного ендокардиту
 • До 3 діб
 • До 10 діб
 • До 2-3 тижнів
 • До 1 місяця
 • До 3-х місяців
 • Гіпокаліємією
 • Гіпертиреозом
 • Хронічним обструктивним захворюванням легенів
 • Гіпермагнезіємією
 • Важкою хворобою печінки
 • Частота скорочень шлуночків складає 300 за хв
 • Частота скорочень передсердь складає 300 за хв., а шлуночків - 150 за хв
 • Частота скорочень шлуночків складає 150 за хв
 • Однакова частота скорочень передсердь і шлуночків
 • Частота скорочень шлуночків 300 в хв., а передсердь - 150 за хв
 • Відсутність змін на електрокардіограмі в динаміці
 • Позитивна гіпервентиляційна проба
 • Позитивна проба з калієм
 • Позитивна динаміка ЕКГ в процесі лікування
 • Позитивна проба з обзиданом
 • Гіпертрофія і перевантаження правого шлуночка
 • Блокада правої ніжки пучка Гіса
 • Подовження атріовентрикулярної провідності
 • Гіпертрофія правого передсердя
 • Блокада лівої ніжки пучка Гіса
 • Стенозі аортального клапана
 • Недостатності аортального клапана
 • Мітральній недостатності
 • Дилятаційній кардіоміопатії
 • Гіпертрофічній кардіоміопатії
 • Опір периферичних судин
 • Частота шлуночкових скорочень
 • Серцевий викид
 • Хвилинний об'єм серця
 • Шлуночкові скорочення
 • Тахікардія
 • Гостра серцева недостатність
 • Дизуричний синдром
 • Олігурія
 • Тривалий больовий синдром
 • Правого шлуночка
 • Лівого шлуночка
 • Лівого передсердя
 • Правого передсердя
 • Лівого і правого передсердь
 • Дігітоксин
 • Дігоксин
 • Строфантин
 • Корглікон
 • Адонізид
 • Періоди поступового збільшення інтервалу PQ з наступним випаданням шлуночкового комплексу
 • Інтервал PQ постійний з наступним випаданням шлуночкового комплексу
 • Подовження тривалості шлуночкового комплексу
 • Повна компенсаторна пауза
 • Епізоди випадання цілого серцевого циклу
 • Серцеві глікозиди
 • Периферичні вазодилятатори
 • Антагоністи кальцію
 • Аміназин
 • Нітрати
 • Раптове виникнення і раптове припинення приступу серцевих скорочень з частотою 140-250 за 1 хв
 • Поступове збільшення частоти серцевого ритму до 80-140 за 1 хв
 • Неприступоподібне збільшення частоти серцевих скорочень 140-250 за 1 хв
 • Раптове виникнення і раптове припинення приступу серцевих скорочень 80-100 за 1 хв
 • Раптове виникнення і раптове припинення приступу серцевих скорочень 250-400 за 1 хв
 • Неповною атріовентрикулярною блокадою ІІ ст. з мигтінням або тремтінням передсердь
 • Повною атріовентрикулярною блокадою і ідіовентрикулярним ритмом
 • Повною атріовентрикулярною блокадою з мигтінням або тремтінням передсердь
 • Атріовентрикулярною блокадою І ст. з миготливою аритмією
 • Неповною високоступеневою атріовентрикулярною блокадою
 • Підрахунку частоти дихань
 • Визначення екскреції катехоламінів
 • Визначення центрального венозного тиску
 • Визначення хвилинного об'єму серця
 • Полікардіографії
 • Великою площею інфаркту міокарда
 • Високим периферичним тиском
 • Гіповолемією
 • Порушенням мікроциркуляції
 • Поширеністю пульсової хвилі