• Гострому лейкозі
 • Хронічному мієлолейкозі
 • Крупозній пневмонії
 • Апластичній анемії
 • Сепсисі
 • Системному червоному вовчаку
 • Ідіопатичній тромбоцитопенічній анемії
 • В12-дефіцитній анемії
 • Сепсисі
 • Ідіопатичному мієлофіброзі
 • Ідіопатичному мієлофіброзі
 • Карциноматозі
 • Лімфогрануломатозі
 • Ідіопатичній тромбоцитопенічній пурпурі
 • Після спленектомії
 • Поліцитемії
 • Апластичній анемії
 • Карциноматозі
 • Серцевій декомпенсації
 • Гастроентероколітах
 • Хронічній залізодефіцитній анемії
 • В12-дефіцитній анемії
 • Апластичній анемії
 • Гемолітичній хворобі новонароджених
 • Анемії при поліпозі шлунка
 • Гострому лейкозі
 • Свинцевй інтоксикації
 • В12-фолієводефіцитній анемії
 • Хронічній постгеморагічній залізодефіцитній анемії
 • Килі стравохідного отвору діафрагми
 • В12-дефіцитній анемії
 • Апластичній анемії
 • Хронічній залізодефіцитній анемії
 • Гемолітичній анемії
 • Анемії Маркіафави-Мікелі
 • Хронічному мієлолейкозі
 • Інфекційному мононуклеозі
 • Вірусному гепатиті
 • Хронічному лімфолейкозі
 • Туберкульозному бронхоаденіті
 • Гострого лейкозу
 • Апластичної анемії
 • Хвороби Гоше
 • Туберкульозу
 • Імунного агранулоцитозу (гаптенового)
 • Гнійному запальному процесі
 • Лімфогрануломатозі
 • Хронічному мієлолейкозі
 • Вузликовому періартеріїті
 • Тропічній еозинофілії
 • Мієлолейкозі
 • Апластичній анемії
 • Хворобі Маркіафави-Мікелі
 • В12-фолієводефіцитній анемії
 • Залізодефіцитній анемії
 • Імунному агранулоцитозі (гаптеновому)
 • Гострому лейкозі
 • Залізодефіцитній анемії
 • Сублейкемічному мієлозі
 • Пневмококовій пневмонії
 • Еозинофільному інфільтраті легень
 • Гнійному запальному процесі
 • Аплазії кісткового мозку
 • Гіперпродукції кортикостероїдів
 • Великому фізичному навантаженні
 • Туберкульозі легені
 • Хронічному моноцитарному лейкозі
 • Гіпопластичній анемії
 • Променевій хворобі
 • Карциноматозі
 • Імунному (гаптеновому) агранулоцитозі
 • Хронічному мієломоноцитарному лейкозі
 • Гіпопластичній анемії
 • Променевій хворобі
 • Карциноматозі
 • Гіперпродукції кортикостероїдів
 • Вірусному гепатиті
 • Інфекційному мононуклеозі
 • Грипі
 • Ієрсиніозі
 • Хронічної залізодефіцитної анемії
 • В12-фолієводефіцитної анемії
 • Гострого лейкозу
 • Раку шлунка
 • Анемії при субтотальній резекції шлунка
 • Великий об'єм калу, який швидко темніє на повітрі
 • Наявність м'язових волокон
 • Наявність крохмалю
 • Овечий кал
 • Наявність неперетравленої клітковини
 • Наявність мил
 • Наявність крові, лейкоцитів, розчинного білка
 • Наявність слизу
 • Наявність м'язових волокон
 • Овечий кал
 • Відсутність стеркобіліну
 • Наявність жирних кислот
 • Наявність білірубіну
 • Наявність крохмалю
 • Наявність м'язових волокон
 • Навність перетравленої клітковини
 • Багато кристалів оксалату кальцію
 • Наявність сполучної тканини
 • Наявність м'язових волокон
 • Кисла реакція
 • Наявність м'язових волокон
 • Наявність нейтрального жиру і жирних кислот
 • Наявність в калі крохмалю і перетравленої клітковини
 • Наявність йодофільної флори
 • Значна кількість стеркобіліну
 • Кількість тромбоцитів
 • Протромбіновий час і індекс
 • Автокаулограма
 • Активований парціальний тромбопластиновий час
 • Визначення активності АТ-ІІІ
 • Адгезія, агрегація тромбоцитів
 • Час зсідання за Лі-Уайтом
 • Автокоагулограма
 • Активований парціальний тромбопластиновий час
 • Тромбоеластограма
 • Толерантність плазми до гепарину
 • Час зсідання за Лі-Уайтом
 • Автокоагулограма
 • Протромбіновий час
 • Тромбіновий час
 • Визначення часу кровотечі, адгезія, агрегація і кількість тромбоцитів
 • Кількість тромбоцитів
 • Ретракція кров'яного згустка
 • Адгезія і агрегація тромбоцитів
 • Протитромбіновий час, індекс
 • Альбуміни
 • Альбуміни, глобуліни
 • Ліпопротеїди
 • Глобуліни, ліпопротеїди
 • Фібриноген, альбуміни
 • Фібриногену, альфа 1-антитрипсину
 • Альбумінів, глобулінів
 • Фібриногену, церулоплазміну, С-реактивного білка, альфа 1-глобуліну
 • Фібриногену, імуноглобулінів
 • С-реактивного протеїну, церулоплазміну
 • Альфа-глобулінів, ґамма-глобулінів
 • Бета-глобулінів, ґамма-глобулінів
 • Альфа-2-глобулінів, ґамма-глобулінів
 • Альфа-1-глобулінів, ґамма-глобулінів
 • Альфа-2-глобулінів, бета-глобулінів
 • Знижуються альбуміни, підвищуються альфа-2-глобуліни
 • Знижуються альбуміни, підвищуються ґамма-глобуліни
 • Знижуються альбуміни, підвищуються бета-глобуліни
 • Підвищуються альфа-2- і ґамма-глобуліни, знижуються альбуміни
 • Підвищуються альфа-2- і ґамма-глобуліни
 • Надмірне утворення складових небілкового азоту
 • Надмірне утворення і порушення виведення з організму небілкового азоту
 • Порушення виведення з організму в зв'язку із захворюванням нирок
 • Порушення синтезу сечовини в печінці
 • Хронічні мієло- і лімфолейкози, еритромієлоз
 • Токсичному гепатиті
 • Хронічному гепатиті
 • Печінковій недостатнсті
 • При гострих вірусних гепатитах
 • Хронічних гломерулонефритах
 • Недостатність інсуліну в організмі
 • Посилення продукції контрінсулярних гормонів в організмі
 • Адісонова хвороба
 • Надмірне вживання вуглеводів, обмеження можливостей перетворення глюкози в клітинах
 • Надмірне надходження вуглеводів в організм, зниження інсуліну, посилення про-дукції контрінсулярних гормонів, зниження можливостей перетворення глюкози в глікоген
 • Надмірна продукція інсуліну в організмі (інсулома)
 • Адісонова хвороба
 • Обмеження вуглеводів у раціоні, підвищення інсуліну в крові, глікогенова хвороба, гіпокортицизм, виснажлива фізична праця
 • Надмірне виведення глюкози з сечею
 • Поліурія, зумовлена недостатністю (чи відсутністю) вазопресину в організмі
 • Адреналін, норадреналін, вазопресин
 • Кортикотропін, тиреоїдний гормон
 • Катехоламіни, кортикостероїди, соматотропін, кортикотропін, глюкагон, тиреоїдні гормони
 • Гонадотропін, вазопресин
 • Тиреоїдні гормони, андрогени, глюкагон
 • Голодування
 • Цукровий діабет
 • Цукровий діабет, схильність до посиленого метаболізму жирів, обмеження вуглеводів у раціоні дітей
 • Гострий гепатит, цироз печінки
 • Гіпоінсулінемія, перевага жирів у раціоні
 • Визначення фетального гемоглобіну
 • Визначення гемоглобіну А
 • Вивчення морфології еритроцитів
 • Визначення кількості еритроцитів
 • Пряма проба Кумбса
 • Проба Хема
 • Проба Кумбса
 • Десфералова проба
 • Проба на серповидність
 • Визначення фетального гемоглобіну
 • Лейкопенія
 • Анемія
 • Панцитопенія
 • Нормобласти
 • Сидероцитоз
 • Інфекційний мононуклеоз
 • Інфекційний лімфоцитоз
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Лімфогрануломатоз
 • Хвороба котячої подряпини
 • Апластична анемія
 • В12 - дефіцитна анемія
 • Таласемія
 • Залізодефіцитна анемія
 • Гемоглобінопатії
 • Лімфоцити
 • Плазматичні клітини
 • Атипові мононуклеари (віроцити)
 • Моноцити
 • Гістіоцити
 • Цитологічну характеристику клітин
 • Цитохімічну характеристику клітин
 • Зміни в кістковому мозку
 • Клас і тип патологічного імуноглобуліну
 • Зміни в лімфовузлах
 • Кістково-мозковий
 • Геморагічний
 • Гіперкальціємія
 • Білкової недостатності
 • Недостатності антитіл
 • В перші години
 • В першу добу
 • Через 3-4 дні
 • Через 5 днів
 • Через 7 днів
 • Хема
 • На серповидність
 • Кумбса
 • Десфералову
 • На автогемоліз
 • не більше 5 %
 • не більше 10 %
 • не більше 20 %
 • не більше 30 %
 • не більше 25 %
 • Лейкемоїдні реакції лімфоцитарного типу
 • Реакції лімфоцитарного типу
 • Мієлоїдні реакції
 • Моноцитарно-макрофагальні реакції
 • Гістіоцитоз
 • В кістковому мозку
 • В клітинах крові
 • В клітинах пухлини
 • В сечі
 • В клітинах лімфовузлів
 • Моноцити
 • Лімфоцити
 • Нейтрофіли
 • Еозинофіли
 • Клітини Березовського-Штернберга