• Лабораторний
 • Ендоскопічний
 • УЗД
 • Метеоризм
 • Асцит
 • Анемія
 • Кров’янисті маткові виділення
 • Папілярна
 • Тубулярна
 • Перстневидно-клітинна
 • Аденокарцинома
 • Лейоміома
 • Фібросаркома
 • Синовіальна саркома
 • Лімфосаркома
 • Фіброма
 • Хірургічний
 • Променевий
 • Хіміотерапія
 • Комбінований
 • Хворі з І-ІІ стадією захворювання
 • Хворі, як підлягають променевому лікуванню
 • Хворі, як підлягають спеціальному лікуванню
 • Хворі з ІІІ стадією захворювання
 • Хворі, як підлягають спеціальному лікуванню
 • Практично здорові після радикального лікування
 • Внутрішньоепітеліальний рак
 • Мікроінвазивний рак
 • Рак в ІІ стадії
 • Преінвазивний рак, мікроінвазивний рак, рак в І стадії
 • Гормональні порушення
 • Шкідливі звички
 • Попередні захворювання
 • Вік хворого
 • Синдром круглої тіні в центрі легені
 • Синдром круглої тіні в ділянці кореня легені
 • Ендоскопічний синдром плюс тканини в ділянці головного бронха
 • Синдром сегментального ателектазу
 • Синдром гіповентиляції
 • Синдром круглої тіні
 • Синдром посилення легеневого рисунку
 • Хірургічного
 • Променевої терапії
 • Цитостатичної терапії
 • Гормонотерапії
 • Імунотерапії
 • Вікарної емфіземи відповідного сегменту або частки легені
 • Гіповентиляції відповідного сегменту або частки легені
 • Ателектазу відповідного сегменту або частки легені
 • Радіоізотопний
 • Ультразвуковий
 • Пункційна біопсія
 • Маммографія
 • Географічний
 • Етнічний
 • Спадковий
 • Ендокринний
 • Вживання алкоголю
 • Куріння
 • Вживання білкової їжі
 • Вживання вуглеводної їжі
 • Вік 50-60 років
 • Гематогенний
 • Лімфогенний
 • Імплантаційний
 • Періневральний
 • Високодиференційована аденокарцинома
 • Папілярна аденокарцинома
 • Тубулярна аденокарцинома
 • Недиференційований рак
 • Персневидна аденокарцинома
 • Інфільтрація слизової довкола виразки
 • Наявність дисплазії епітелію слизової
 • Гістологічне підтвердження злоякісного росту
 • Дозволяє виявити пухлину шлунка
 • Дозволяє виявити проростання пухлини шлунка заочеревинно
 • Дозволяє встановити метастазування в печінку, по очеревині
 • Огляди осіб, які звертаються в поліклініку з незначними шлунковими симптомами
 • Ендоскопічне обстеження осіб з передраковими захворюваннями шлунка
 • Ендоскопічні обстеження осіб у віці 50-60 років
 • Гіпертрофічний
 • Дизрегенераторний
 • Атрофічний
 • Аденоматозні
 • Гіперпластичні
 • Грануломатозні
 • Дистального вілілу
 • Проксимального відділу
 • 12-палої кишки
 • Рак
 • Передракове порушення проліферації епітелію
 • Запальні зміни
 • Лімфосаркома
 • Рак
 • Лейоміома
 • Шкідливі звички
 • Професія
 • Вік
 • Спадковий фактор
 • Перігастральні метастази
 • Заочеревинні метастази
 • Ретропілоричні метастази
 • Метастаз у надключичний лімфовузол
 • Метастаз у пупок
 • Метастаз в очеревину малого тазу
 • Преінвазивний рак
 • Пухлина в межах слизової і підслизової без метастазів у лімфовузли
 • Пухлина у межах слизової і підслизової з метастазами в один лімфовузол
 • Ураження перігастральних лімфовузлів
 • Ураження заочеревинних лімфовузлів
 • Ураження 7-15 лімфовузлів
 • Проростанням пухлини в суміжні органи
 • Локалізацією пухлини у вихідному відділі із стенозом
 • Запальним процесом
 • В антральному відділі
 • В кардіальному відділі
 • У тілі і дні шлунка
 • Хіміотерапія
 • Променеве лікування
 • Хірургічна операція
 • Дефект наповнення
 • Симптом "ніші"
 • Потовщення складок, зміна рельєфу слизової
 • Субтотальна резекція
 • Гастроектомія
 • Резекція 2/3 шлунка
 • Циклофосфан
 • Метотрексат
 • 5-фторурацил