• Чотиригорбкова структура
 • Медіальні ядра ретикулярної формації
 • Червоні ядра
 • Вестибулярні ядра
 • Чорна речовина
 • Проникності ниркового фільтру
 • Ефективного фільтраційного тиску
 • Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
 • Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі
 • Онкотичного тиску плазми крові
 • пресбіопія
 • астигматизм
 • міопія
 • порушення кольорового зору
 • порушення бінокулярного зору
 • Блокада Н- холінорецепторів постсинаптичної мембрани
 • Порушення виділення ацетилхоліну
 • Блокада Са2+ – каналів пресинаптичної мембрани
 • Порушення синтезу холінестерази
 • Порушення синтезу ацетилхоліну
 • Стовбур мозку
 • Шийний відділ спинного мозку.
 • Передній мозок
 • Проміжний мозок.
 • Середній мозок.
 • кортієвого органа
 • присінкових
 • напівкружних каналів
 • вестибулярних
 • вестибулярних і кортієвого органа
 • Служить для створення герметичності між соском і губами під час смоктання
 • Приймає участь у гідролізі білків
 • Приймає участь у гідролізі жирів
 • Виконує захисну функцію
 • Усі відповіді вірні
 • визначення вмісту ендорфінів і енкефалінів
 • визначення вмісту глюкози
 • ЕЕГ
 • визначення вмісту глюкокортикоїдів
 • визначення вмісту альдостерону
 • Збільшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень
 • Збільшаться збудливість і провідність, зменшиться сила скорочень
 • Зменшаться збудливість, провідність, частота і сила скорочень
 • Зменшаться збудливість і провідність, збільшиться сила скорочень
 • Зменшаться збудливість і провідність, збільшиться частота скорочень
 • Дихального, серцево-судинного.
 • Травного, м'язового тонусу.
 • Захисних рефлексiв, травного.
 • Рухових рефлексiв, травного.
 • М'язового тонусу, захисних рефлексiв.
 • Зросте переважно діастолічний тиск при зменшенні пульсового тиску
 • Зросте переважно систолічний тиск при зростанні пульсового тиску
 • Артеріальний тиск не зміниться
 • Зменшиться діастолічний тиск
 • Зменшиться систолічний тиск
 • Зростанням сили серцевих скорочень і розслабленням артеріол під впливом молочної кислоти
 • Зростанням тонусу артеріол і збільшенням об’єму депо крові
 • Зростанням викиду реніну внаслідок зменшення кровопостачання нирок
 • Зростанням об’єму циркулюючої крові
 • Зростанням сили і частоти серцевих скорочень
 • Зменшення частоти серцевих скорочень за рахунок включення вісцерокардіального рефлексу Гольца
 • Зростання артеріального тиску за рахунок викиду адреналіну
 • Зростання частоти серцевих скорочень за рахунок викиду адреналіну
 • Зростання сили серцевих скорочень за рахунок викиду адреналіну;
 • Зростання сили та частоти серцевих скорочень у відповідь на больове подразнення за рахунок викиду адреналіну
 • Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску
 • Зростає систолічний та пульсовий тиск
 • Зростає лише діастолічний тиск
 • Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного
 • Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного
 • У спортсмена – переважно за рахунок зростання сили серцевих скорочень, а в нетренованої людини – за рахунок зростання частоти серцевих скорочень
 • В обох чоловіків – за рахунок зростання сили серцевих скорочень
 • В обох чоловіків – за рахунок зростання частоти серцевих скорочень
 • У спортсмена – за рахунок зростання частоти, а в нетренованої людини -–за рахунок зростання сили серцевих скорочень
 • В обох чоловіків – за рахунок зниження артеріального тиску
 • Звужує кровоносні судини і гальмує моторику травного каналу
 • Стимулює діяльність серця
 • Розширює кровоносні судини деяких органів
 • Розслабляє м‘язи бронхів
 • Звужує зіницю ока
 • Стимулює діяльність серця, розслабляє м‘язи бронхів
 • Звужує кровоносні судини
 • Стимулює моторику травного каналу
 • Звужує зіницю ока
 • Стимулює секрецію залоз шлунку
 • Зменшення в м‘язах концентрації АТФ
 • Зменшення в м‘язах кількості поживних речовин
 • Зменшення в м‘язі запасів кисню
 • Збільшення в м‘язі кількості молочної кислоти та вуглекислого газу
 • Зменшення в м‘язі іонів кальцію
 • Буде завдяки гуморальній та внутрішньонирковій ауторегуляції
 • Буде за нервовими механізмами
 • Буде за нервовими і гуморальними механізмами
 • Буде завдяки нервовій та внутрішньонирковій Ауторегуляції
 • Не буде
 • За рахунок недостатньої кількості АДГ
 • За рахунок недостатньої кількості альдостерону
 • За рахунок недостатньої кількості тироксину
 • За рахунок недостатньої кількості кальцитоніну
 • За рахунок недостатньої кількості Na-уретичного гормону
 • Перерозподільчий лейкоцитоз
 • Лейкопенія
 • Анемія
 • Гіпоальбумінемія
 • Зсув лейкоцитарної формули вліво
 • Еозинофілію
 • Базофілію
 • Лейкоцитоз
 • Лейкопенію
 • Зсув лейкоцитарної формули вліво
 • Зниження онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення осмотичного тиску плазми крові
 • Зниження осмотичного тиску плазми крові
 • Анемія
 • Збільшення онкотичного тиску крові
 • Збільшенням гідростатичного тиску в легеневих капілярах
 • Збільшенням онкотичного тиску в легеневих капілярах
 • Застоєм крові перед правим шлуночком
 • Збільшенням кількості функціонуючих альвеол
 • Зменшенням гідростатичного тиску в легеневих капілярах
 • Депонуванням крові легенями
 • Зменшенням фізичного навантаження
 • Зменшенням виділення сурфактанту
 • Збільшенням фізіологічного мертвого простору
 • Збільшенням залишкового об’єму
 • Переважання там вентиляції над перфузією
 • Переважання там перфузії над вентиляцією
 • Високим тиском крові у капілярах
 • Високим онкотичним тиском
 • Вираженістю артеріо-венозних шунтів
 • Утворенням бульбашок азоту в тканинах
 • Утворенням бульбашок вуглекислого газу в тканинах
 • Наркотичним ефектом азоту
 • Різким падінням парціального тиску кисню
 • Гіпоксією
 • Випромінювання.
 • Випаровування поту.
 • Випаровування води із слизової оболонки дихальних шляхів.
 • Теплопровідність в зоні контакту “шкіра-повітря”.
 • Теплопровідність в зоні контакту “слизова оболонка дихальних шляхів-повітря”.
 • За рахунок внутрішньо-серцевих механізмів
 • За рахунок парасимпатичної інервації серця
 • За рахунок тільки внутрішньоклітинних механізмів
 • За рахунок тільки міжклітинних механізмів
 • За рахунок симпатичної інервації серця
 • Відкриттям більшої кількості кальцієвих каналів у синусному вузлі
 • Відкриттям більшої кількості калієвих каналів у атріо-вентрикулярному вузлі
 • Відкриттям більшої кількості кальцієвих каналів у атріо-вентрикулярному вузлі
 • Відкриттям більшої кількості калієвих каналів у синусному вузлі
 • Відкриттям більшої кількості хлорних каналів у синусному вузлі
 • Підсилення функції мозкової речовини наднирників
 • Збільшення впливу n.vagus
 • Підсилення виділення натрій-уретичного гормону
 • Підсилення виділення антидіуретичного гормону
 • Зменшення виділення простагландинів
 • Антидiуретичного гормону, окситоцину.
 • Кортикотропiну, пролактину.
 • Рилiзiнг-факторів.
 • Окситоцину, статинів.
 • Тиреотропiну, фолікулостимулювального.
 • Зменшиться систолічний та діастолічний тиск
 • Зменшиться лише систолічний тиск
 • Зменшиться лише діастолічний тиск
 • Зменшиться систолічний тиск при зростанні діастолічного
 • Зменшиться діастолічний тиск при зростанні систолічного
 • Зменшує процеси окислення
 • Викликає розширення шкірних судин
 • Посилює процеси окислення
 • Звужує шкірні судини
 • Підвищує тонус скелетних м’язів
 • Судини шкіри розширяються
 • Порушуються функції підкіркових відділів
 • Порушується терморегуляційна функція крові
 • Судини шкіри звужуються
 • Порушується теплопровідність шкіри
 • Підвищення рівня метаболізму
 • Гіпервентиляція
 • Фізичне навантаження
 • Голодування
 • Надмірне вживання вуглеводів