• Ожиріння і цукровий діабет
 • Вогнищева інфекція
 • Дефіцит вітамінів у продуктах харчування
 • Наявність у крові ревматоїдного фактора
 • Імобілізація кінцівки
 • Перикардит
 • Ранкова скутість суглобів
 • Остеопороз кісток
 • Переважне ураження великих суглобів
 • "Метелик" на щоках
 • Скутість в суглобах
 • Спондиліт
 • Лейкопенія
 • Симетричне ураження великих суглобів
 • Артрит першого плюснофалангового суглоба
 • Муколіпоїдозом
 • Ожирінням
 • Дистрофією печінки
 • Цукровим діабетом
 • Атеросклерозом
 • Спондиліт
 • Лихоманка
 • Різкі болі в першому плюснофаланговому суглобі
 • Тромбоцитоз
 • Лейкоцитоз
 • Акромегалія
 • Системний червоний вовчак
 • Ревматоїдний артрит
 • Ревматизм
 • Алергічний поліартрит
 • Нефросклероз
 • Пієлонефрит
 • Нефроз
 • Люпус-нефрит
 • Інтерстиціальна нефропатія
 • Артралгії
 • Висипка на шкірі
 • Артеріальна гіпертензія
 • Геморагії
 • Кашель
 • Остеопороз кісток
 • Кардит
 • Міозит
 • Загальна слабість
 • Петехіальна висипка
 • Швидка стомлюваність
 • Поліартралгія
 • Ревматичний анамнез
 • Субфебрилітет
 • Геморагії
 • Підшкірного кальцинозу
 • Феномену Рейно
 • Симптому "метелика"
 • Порушення моторики стравоходу
 • Склеродактилії і телеангіектазій
 • Акцент ІІ тону на аорті
 • Систолічний шум на верхівці серця функціонального генезу
 • Діастолічний шум у V точці
 • Акцент ІІ тону на легеневій артерії
 • Синдром "котячого муркотіння"
 • Поліморфнонуклеарні лейкоцити, які поглинули гематоксилінові тільця
 • Поліморфнонуклеарні лейкоцити, які поглинули лімфоцити
 • Моноцити, які поглинули лімфоцити
 • Моноцити, які утворили розетки з еритроцитами
 • Гематоксилінові тільця
 • Рентгенографії суглобів
 • Аспірації синовіальної рідини
 • Артрографії
 • Атроскопії
 • Біопсії кісток
 • Інфаркті міокарда
 • Травматичному пошкодженні м'язів
 • Міозиті
 • Прогресуючій м'язовій дистрофії
 • Всьому перерахованому
 • Дані про його умови праці
 • Наявність чи відсутність ранкової скутості в суглобах
 • Швидкість осідання еритроцитів
 • В'язкість синовіальної рідини
 • Наявність в крові антинуклеарних антитіл
 • Ювенільний ревматоїдний артрит
 • Артрит, зв'язаний з гіпоглобулінемією
 • Паліндромний ревматизм
 • Інтермітуючий гідроартроз
 • Хвороба Педжета
 • Юкстартикулярні ерозії
 • Періартикулярний остеопороз
 • Звуження суглобової щілини
 • Періостит
 • Все перераховане
 • Кристали уратів в сечі
 • Рівень сечової кислоти в крові
 • Помітно підвищений рівень сечової кислоти в синовіальній рідині
 • Кристали уратів у лейкоцитах у синовіальній рідині
 • Все перераховане
 • Виразковому коліті
 • Псоріазі
 • Подагрі
 • Синдромі Рейтера
 • Ентероколіті
 • Склеродермією
 • Поліміозитом
 • Системним червоним вовчаком
 • Ревматоїдним артритом
 • Ревматизмом
 • Системний червоний вовчак
 • Акромегалія
 • Хронічний лімфолейкоз
 • Облітеруючий ендартеріїт
 • Синдром Такаясу
 • Поліартрит і лімфоаденопатія
 • Поліартрит і тромбоцитопенія
 • Поліартрит і атрофія м'язів
 • Поліартрит і збільшення селезінки
 • Поліартрит і збільшення щитовидної залози
 • Гостра коронарна недостатність
 • Полісерозит
 • Артралгії дрібних суглобів
 • Міозит
 • Нефросклероз
 • Анемія
 • Гіперкоагуляція
 • Лейкопенія
 • Лімфопенія
 • Тромбоцитопенія
 • Ревматичні вузлики
 • Кільцеподібна і вузлувата еритема
 • Кропивниця та інші шкірні алергічні прояви
 • Вірно все перераховане
 • Лейкоцитоз
 • Диспротеїнемія
 • Збільшення ШОЕ
 • Зниження вмісту гемоглобіну
 • Виявлення ревматоїдного фактора
 • 20-30 % хворих
 • 2-5 % хворих
 • 100 % хворих
 • 80-85 % хворих
 • 40-50 % хворих
 • Носові кровотечі
 • Пневмоторакс
 • Набряк легень
 • Кардіальний цироз печінки
 • Моноартрит
 • Антистрептолізин "0"
 • Продукти деградації фібриногену
 • Гіалуронідаза
 • С-реактивний протеїн
 • Тимолова проба
 • Підвищення артеріального тиску
 • Звучний, ляскаючий І тон на верхівці
 • Зниження діастолічного артеріального тиску
 • Систолічний шум на верхівці
 • Акцент ІІ тону над аортою
 • Бактеріальним ендокардитом
 • Подагрою
 • Ревматоїдним поліартритом
 • Дерматоміозитом
 • Геморагічним васкулітом
 • Недостатності мітрального клапана
 • Мітрального стенозу
 • Аортальної недостатності
 • Аортального стенозу
 • Трикуспідальної недостатності
 • Недостатності мітрального клапана
 • Мітрального стенозу
 • Аортальної недостатності
 • Аортального стенозу
 • Трикуспідальної недостатності
 • Систолічний шум в ІІ міжребер'ї справа від грудини
 • Систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва від грудини
 • Систолічний шум на верхівці серця, який проводиться в ліву аксилярну ділянку
 • Діастолічний шум на верхівці серця
 • Діастолічний шум в IV міжребер'ї зліва від грудини
 • Систолічний шум на верхівці серця
 • Діастолічний шум на верхівці серця і ляскіт відкриття мітрального клапана
 • Систолічний шум в ІІ міжребер'ї зліва від грудини
 • Систолічний шум в IV міжребер'ї зліва від грудини
 • Діастолічний шум в IV міжребер'ї зліва від грудини
 • Виникає внаслідок продукції антитіл проти мітохондрій клітини
 • Пов'язаний з антитілами проти нуклеїнових кислот ядра клітини
 • Немає якого-небудь компонента хвороби імунних комплексів
 • Первинна хвороба клітин крові
 • Пов'язаний з гіперпродукцією IgA
 • Мітральному стенозі
 • Аортальному стенозі
 • Недостатності мітрального клапана
 • Аортальній недостатності
 • Трикуспідальній недостатності
 • Недостатності мітрального клапана
 • Мітрального стенозу
 • Аортальної недостатності
 • Аортального стенозу
 • Трикуспідальної недостатності
 • Гіпопротеїнемією
 • Гіперальбумінемією
 • Гіпогамаглобулінемією
 • Гіпоальфаглобулінемією
 • Гіпергамаглобулінемією
 • Мітохондрій
 • ДНК
 • Лізосом
 • Актоміозину
 • Тропоміозину
 • Кордароном, стрептоміцином, гідролазином
 • Апресином, новокаїнамідом, ізоніазидом
 • Вольтареном, гідрокортизоном, клонідином
 • Циклофосфамідом, прокаїнамідом, азатіоприном
 • Нітропрусидом, гепарином, циметидином
 • Епіфізарний остеопороз
 • Округлі, чітко окреслені дефекти кісткової тканини в епіфізах
 • Двобічний сакроілеїт
 • Асиметричні ерозії суглобових поверхонь
 • Зміна нормальної кривизни шийного відділу хребта
 • Руманолу
 • Пеніциліну
 • Аллопуринолу
 • Вольтарену
 • Метотрексату
 • Кризанол
 • Індометацин
 • Преднізолон
 • Циклофосфамід
 • Пеніцилін
 • Визначення ревматоїдного фактора в крові
 • Рентгенографія колінних суглобів
 • Виявлення антихламідійних антитіл в крові
 • Виявлення збудника в синовіальній рідині
 • Позитивний ефект від антибіотиків
 • Аспірину у великих дозах
 • Циклофосфаміду
 • Пеніциліну
 • Глюкокортикоїдів
 • Індометацину
 • Антитіла до антигену лізосом
 • Антитіла до РНК
 • Антитіла до нативної ДНК
 • Антитіла до мітохондрій
 • Антитіла до ліпополісахариду