• Дихальний об'єм
 • Життєва ємкість легенів
 • Резервний об'єм вдиху
 • Резервний об'єм видиху
 • Загальна ємкість легенів
 • Дифузійної здатності легень
 • Кисневої ємкості крові
 • Хвилинного об'єму дихання
 • Альвеолярної вентиляції легень
 • Резервного об'єму видиху
 • Загальна ємність легень
 • Життєва ємність легень
 • Ємкість вдиху
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Дихальний об'єм
 • Залишковий об'єм
 • Функціональна залишкова ємність легень
 • Ємність вдиху
 • Резервний об'єм видиху
 • Альвеолярний об'єм
 • Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові
 • Дифузійна здатность легень
 • Вміст кисню в альвеолах
 • Спорідненість гемоглобіну до кисню
 • Хвилинноий об'єм дихання
 • Зменшення концентрації АТФ.
 • Порушення роботи К+-насоса.
 • Підвищення концентрації Сa+.
 • Зниження збудливості міоцита.
 • Порушення роботи Na+-насоса.
 • Різниця в співвідношенні швидких та повільних м'язових волокон відповідних м'язів.
 • Різниця в загальній кількості волокон відповідних м'язів.
 • Різниця в об'ємах відповідних м'язів.
 • Різниця в співвідношенні іонного складу саркоплазми волокон відповідних м'язів.
 • Різниця в довжині саркомерів волокон відповідних м'язів.
 • Між середнім і довгастим мозком.
 • Між проміжним і середнім мозком.
 • Між довгастим і спинним мозком.
 • Між чутливою і руховою зонами кори мозку.
 • Між мозочком і стовбуром мозку.
 • Деполяризації, реполяризації, слідових потенціалів.
 • Овершут, деполяризації, реполяризації.
 • Деполяризації, латентна, реполяризації.
 • Деполяризації, слідових потенціалів, реполяризації.
 • Деполяризації, рефрактерності, реполяризації.
 • Вуглеводи, жири та білки.
 • Клітковину, білки та жири.
 • Вуглеводи, жири та мінеральні речовини.
 • Білки, жири та вітаміни.
 • Глікоген, крохмаль та жири.
 • В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 38,94 кДж (9,3 ккал/г).
 • В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 22,61 кДж (5,6 ккал/г), Ж – 17,17 кДж (4,1 ккал/г).
 • В – 22,11 кДж (5,6 ккал/г), Б – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 38 кДж (9,3 ккал/г).
 • В – 38,94 кДж (9,3 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 17,16 кДж (4,1 ккал/г).
 • В – 17,16 кДж (4,1 ккал/г), Б – 17,17 кДж (4,1 ккал/г), Ж – 22,61 кДж (5,6 ккал/г).
 • Ліпази, амілаза, трипсиноген, хімотрипсиноген.
 • Ентерокіназа, ліпази, амілаза, протеази.
 • Ліпази, амілаза, пепсиногени, трипсин.
 • Амілаза, ліпази, ентерокіназа, трипсиноген.
 • Амілаза, ліпази, трипсиноген, желатиназа.
 • Головна (складнорефлекторна), шлункова (нейрогуморальна), кишкова.
 • Гуморальна (шлункова), рефлекторна (кишкова), механічна.
 • Механічна, гуморальна, рефлекторна.
 • Безумовнорефлекторна, секреторна, кишкова.
 • Умовнорефлекторна, моторна, гуморальна.
 • Холінорецептори постсинаптичної мембрани.
 • Проходження Са2+ через канали пресинаптичної мембрани.
 • Роботу Na+/K+-насосів.
 • Вплив ацетилхолінестрерази на ацетилхолін.
 • Виділення медіатора в синаптичну щілину.
 • Припинення дихання.
 • Зупинка серця.
 • Больовий шок.
 • Колапс.
 • Параліч рухових центрів.
 • Збільшене виділення до крові адреналіну та знижений тонус блукаючого нерва
 • Зменшене виділення адреналіну та збільшений тонус блукаючого нерва
 • Збільшене виділення адреналіну та збільшений тонус блукаючого нерва
 • Зменшене виділення адреналіну та знижений тонус блукаючого нерва
 • Нормальне виділення до крові адреналіну та нормальний тонус блукаючого нерва
 • Збільшення серцевого викиду
 • Збільшення частоти серцевих скорочень
 • Збудження симпато-адреналової системи
 • Дія тироксину
 • Дія адреналіну
 • Зменшенням негативного тиску у грудній порожнині
 • Збільшенням частоти серцевих скорочень
 • Зміною кінцевого діастолічного об’єму
 • Зміною усіх названих факторів
 • Збільшенням сили серцевих скорочень
 • Підвищення функції щитовидної залози
 • Підвищення функції коркової речовини наднирників
 • Збільшена проникність Cl каналів міокарду
 • Підвищений тонус парасимпатичної системи
 • Зміна усіх названих факторів
 • Поперековою блокадою серця
 • Гіпофункцією щитовидної залози
 • Атрофією мозкової речовини наднирників
 • Зменшенням проникності Na каналів
 • Зниженням тонусу симпатичної нервової системи
 • Відхилення електричної вісі серця праворуч
 • Збільшення тонусу симпатичної системи
 • Збільшення тонусу парасимпатичної системи
 • Відхилення електричної вісі серця ліворуч
 • Нормальне положення електричної вісі серця
 • Вермишель із м’ясним фаршем
 • Салатіз солоних огірків
 • Компот із сухофруктів
 • Гречану кашу з молоком
 • Усі відповіді вірні
 • Служить для створення герметичності між соском і губами під час смоктання
 • Приймає участь у гідролізі білків
 • Приймає участь у гідролізі жирів
 • Виконує захисну функцію
 • Усі відповіді вірні
 • Збільшиться в 2-4 рази
 • Не зміниться
 • Зменшиться в 2-4 рази
 • Збільшиться незначно
 • Зменшиться не значно
 • Тактильні
 • Холодові
 • Теплові
 • Больові
 • Смакові
 • Вірні відповіді В і D
 • Гальмується виділення шлункового соку
 • Підсилюється виділення шлункового соку
 • Підсилюється виділення панкреатичного соку
 • Не впливає на секрецію шлункового соку
 • Відсутність сприйняття гіркого
 • Відсутність сприйняття кислого
 • Відсутність сприйняття солодкого
 • Відсутність сприйняття солоного
 • Усі відповіді вірні
 • Відсутність сприйняття солодкого
 • Відсутність сприйняття солоного
 • Відсутність сприйняття кислого
 • Відсутність сприйняття гіркого
 • Усі відповіді вірні
 • Служить для створення герметичності між соском і губами під час смоктання
 • Приймає участь у гідролізі білків
 • Приймає участь у гідролізі жирів
 • Виконує захисну функцію
 • Усі відповіді вірні
 • Збільшиться в 2-4 рази
 • Не зміниться
 • Зменшиться в 2-4 рази
 • Збільшиться незначно
 • Зменшиться не значно