• Гематогенний, контактний, аерогенний
 • Лімфогенний, гематогенний, бронхогенний
 • Бронхогенний, повітряно-крапельний, урогенітальний
 • Туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів
 • Первинний туберкульозний комплекс
 • Туберкульозна інтоксикація
 • Вогнищевий туберкульоз легень
 • Застійна легеня, карциноматоз
 • Саркоїдоз, дрібновогнищева пневмонія
 • Пневмомікоз, силікоз
 • Фіброзуючий ідіопатичний альвеоліт, колагенози
 • Рентгенологічний, біохімічний
 • Лабораторний, патогістологічний
 • Бронхологічний, радіометричний
 • Імунологічний, мікробіологічний
 • Туберкульоз, емфізема легень
 • Пневмонія, бронхоектатична хвороба
 • Рак легені, бронхіальна астма
 • Колагенози, порушення серцевої діяльності
 • Туберкульоз, пневмонія
 • Рентгено-томографічний, клінічний
 • Бронхологічний, мікробіологічний
 • Дослідження харкотиння, промивних вод бронхів
 • Біопсія плеври, дослідження випоту
 • Первинна інфекція
 • Екзогенна суперінфекція
 • Реінфекція
 • Застійна легеня
 • Гостра бактеріальна пневмонія
 • Силікотуберкульоз
 • Міліарний карциноматоз
 • Коллагеноз
 • Тривале підвищення температери в межах 37-37.5 (С постійно в один і той же час ввечері
 • Періодичне підвищення температури до 37.5 (С зранку
 • Періодичний субфебрилітет після прийому їжі
 • Прогресування вогнищевого туберкульозу
 • Екзецербація старих туберкульозних вогнищ
 • Гематогенне поширення МБТ
 • Розвивається в інтактній легені
 • Лімфогенне поширення МБТ
 • Внутрішноьом'язово
 • Внутрішньошкірно
 • Нашкірно
 • Підшкірно
 • Злоякісних пухлинах легень
 • Ригідному пневмотораксі
 • Туберкульозі органів дихання
 • Захворюваннях серцево-судинної системи
 • Спонтанному пневмотораксі
 • Збільшення кількості харкотиння, хрипів, посилення шуму тертя плеври
 • Утворення гіперемії та інфільтрату у місці введення туберкуліну
 • Підвищення температури, головний біль, нездужання
 • Збільшення кількості харкотиння, хрипів, посилення шуму тертя плеври
 • Утворення гіперемії і інфільтрату у місці введення туберкуліну
 • Підвищення температури, головний біль, нездужання
 • Хронічному дисемінованому туберкульозі
 • Силікотуберкульозі
 • Міліарному карциноматозі
 • Саркоїдозі
 • Колагенозі
 • Діафрагмальна
 • Медіастинальна
 • Міждолева, верхівкова
 • Реберна, медіастинальна, діафрагмальна
 • Реберна
 • Перехрестя судинних тіней
 • Ортоградні проекції судин
 • Поєднання інтерстиціальних тяжів
 • Звапнені ділянки плеври
 • Про активність процесу
 • Про бронхогенний шлях розповсюдження процесу
 • Про бронхіальну локалізацію
 • Інфаркту легені
 • Ателектазу
 • Бронхопневмонії
 • Осумкованому плевриту
 • Гіпоплазії частки
 • Казеозної пневмонії
 • Циротичного туберкульозу
 • Міліарного туберкульозу
 • Фіброзно-кавернозного туберкульозу
 • Тубменінгіту
 • Доброякісну пухлину
 • Аневризму
 • Туберкульоз
 • Бронхопневмонію
 • Збільшення кровообігу при артеріальній гіпертензії
 • Збільшення кровообігу при венозному застої
 • Комбінована мітральна вада з перевагою стенозування лівого атріовентрикулярного отвору
 • Гіпоплазія артерії
 • Туберкульозу
 • Пневмоконіозу
 • Саркоїдозу
 • Лімфогранульоматозу
 • Центральному раку
 • Порушує вуглеводний обмін
 • Інгібує синтез РНК
 • Впливає на ДНК
 • Порушує білковий обмін
 • Специфічне ушкодження легенвої тканини і внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
 • Характеризується розвитком запальних змін в легеневій тканині, внутрішньогрудних лімфатичних вузлах і лімфангіїтом
 • Туберкульозне ураження внутрішньогрудних лімфатичних вузлів з відсівом в легеневу тканину
 • Метастази пухлин
 • Інфаркт легені
 • Ехінококова кіста
 • Ретенційна кіста
 • Доброякісні пухлини
 • Лімфоцитоз
 • Моноцитоз
 • Нейтрофілія
 • Лімфопенія
 • Еозинофілія
 • Атипові клітини
 • Нейтрофільні лейкоцити
 • Лімфоцити
 • Клітини мезотелію
 • Кровохаркання
 • Туберкульоз бронхів
 • Туберкульоз кісток і суглобів
 • Блокована каверна
 • Бронхогенні відсіви у здорові ділянки легень
 • Туберкульозний плеврит
 • Емпієма плеври
 • Плеврит при раку легені або плеври
 • Трансудат при хронічній серцевій недостатності
 • Зниження реактивності організму, вік
 • Зниження реактивності організму, інтеркурентні захворювання, похилий вік
 • Зниження імунітету, інтеркурентні захворювання, похилий вік, контакт з хворими на туберкульоз
 • Зниження реактивності організму, вік, переохолодження
 • Відбір контингентів для вакцинації
 • Рання діагностика туберкульозу у дітей і підлітків
 • Рання діагностика туберкульозу у дорослих
 • Диференційна діагностика туберкульозу
 • Вивчення інфікованості населення
 • Визначення активності туберкульозного процесу
 • Повітряно-пиловий
 • Повітряно-крапельний
 • Аліментарний
 • Контактний
 • Внутрішньоутрбний
 • Певна кількість вбитих мікобактерій туберкульозу
 • Фрагменти мікробних тіл мікробактерій туберкульозу та продукти їх життєдіяльності
 • Фільтрат культури мікобактерій туберкульозу
 • Певна кількість живих ослаблених мікобактерій туберкульозу
 • Злоякісних пухлинах
 • Спонтанному пневмотораксі
 • Туберкульозі органів дихання
 • Захворюваннях серцево-судинної системи
 • Певна кількість вбитих мікобактерій штаму BCG
 • Фрагменти мікробних тіл мікобактерій штаму BCG
 • Фільтрат культури мікобактерій штаму BCG
 • Певна кількість живих ослаблених мікобактерій штаму BCG
 • Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол
 • Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол + стрептоміцин
 • Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід
 • Ізоніазид + стрептоміцин + етамбутол
 • Хронічне легеневе серце
 • Амілоїдоз внутрішніх органів
 • Тромбоемболія гілки легенвої артерії
 • Легенева кровотеча
 • Серцева астма
 • При наявності неоднорідного затемнення від верхівки до IV ребра з просвітленням округлої форми або без нього
 • При наявності неоднорідного затемнення в верхній частці із зміщенням органів середостіння в бік затемнення
 • При наявності неоднорідного затемнення в верхній частці з просвітленням і горизонтальним рівне
 • Округле гемогенне затемнення в верхній частці з чіткими контурами
 • Кільцеподібна тінь на тлі незміненого легеневого малюнку
 • Захворювання на туберкульоз
 • Інфікованість МБТ
 • Сенсибілізацію організму до антигенів МБТ
 • Наявність протиберкульозного імунітету
 • Відбір контингентів для вакцинації
 • Рання діагностика туберкульозу у дітей та підлітків
 • Рання діагностика у дорослих
 • Диференціальна діагностика туберкульозу
 • Вивчення активності туберкульозного процесу
 • Попаданням мікобактерій туберкульозу до організму
 • Різким зниженням захисних сил організму
 • Розвитком причинно-наслідкових зв'язків між мікро- та макроорганізмом
 • Особливостями взаємовідносин макроорганізму, мікобактерій туберкульозу і зовнішнього середовища
 • Високою вілурентністю МБТ
 • Лімфоцита
 • Епітелія
 • Макрофага
 • Моноцита
 • Гістіоцита
 • Мононуклеара
 • Про відсутність туберкульозної інфекції в організмі
 • Про захворювання туберкульозом
 • Про наявність післявакцинного імунітету
 • Про інфікування туберкульозом