• розчинення при температурi не вище нiж 20єС, заповнення на 2/3 об'єму флакону, вiдпуск пiсля штучного охолодження
 • заповнення на 2/3 об'єму флакону, використання пробок IР-21
 • розчинення при температурi не вище нiж 20є С, уникаючи сильного збовтування, флакони закупорюють пробками, що не мають жодного проколу, вiдпуск через 2 години пiсля охолодження i пiсля збовтування перед вiдпуском
 • розчинення в нагрiтiй до 60є С водi
 • ізотонуючі речовини
 • хімічні термотести
 • термометри механічні
 • його стабiлiзують, iзотонують, стерилiзують текучою парою
 • порошок новокаїну попередньо стерилiзують повiтряним методом при 120єС на протязi 2 годин, готують 5% розчин, не iзотонують, не стабiлiзують, вiдпускають з помiткою "Приготовлено асептично"
 • порошок новокаїну попередньо стерилiзують в сушильнiй шафi при 180єС на протязi 1 год., з помiткою "Приготовлено асептично"
 • вони повиннi мати значення рН ~7,
 • їх не стабiлiзуют
 • вони повиннi мати нейтральне значення рН
 • їх стабiлiзують, консервують, не iзотонують
 • натрiю хлорид
 • кальцiю хлорид, калiю хлорид
 • стрептоцид
 • воду очищену стерильну
 • воду демінералізовану стерильну
 • воду для ін’єкцій
 • ампулювання у середовищi вуглекислого газу, барботаж за допомогою вуглекислого газу, нанесення оболонки на драже i таблетк
 • ампулювання в середовищi iнертних газiв, використання свiтлозахисної тари
 • барботаж за допомогою вуглекислого газу, використання полiмерної тари
 • додавання антиоксидантiв
 • унітіол, ронгаліт, тіосечовина
 • трилонг Б, ЕДТО, тетацин-кальцій
 • натрію сульфіт, натрію метабісульфіт
 • стерильнiсть, стабiльнiсть, апiрогеннiсть, вiдсутнiсть механiчних домiшок
 • стерильнiсть, iзогiдричнiсть, iзотонiчнiсть, iзоiонiчнiсть, вiдсутнiсть механiчних домiшок
 • апiрогеннiсть, пролонгованiсть
 • розчинення субстанцiї квалiфiкацiї "х.ч."або "ч.д.а."проводять при температурi не вище нiж 20є С, уникаючи сильного збовтуванн
 • розчинення проводять при температурi не вище нiж 20є
 • розчинення проводять в нагрiтiй до 60єС водi
 • до і після фільтрування
 • до і після стерилізації
 • перед відпуском
 • засоби, що є сiллю, утвореною сильною кислотою i слабкою основою
 • новокаїн, дикаїн, тримекаiн, дибазол, папаверин
 • еуфiлiн, барбiтал-натрiю
 • спирт завжди дозують за масою, розчини пiдлягають стерилiзацiї при концентрацiї етанолу до 33%
 • спирт дозують за масою
 • розчини при концентрацiї етанолу до 33% пiдлягають стерилiзацiї
 • додають консерванти