• одного разу на рiк
 • двох разiв на рiк
 • одного разу на два роки
 • вiзуальної перевiрки i перевiрки по кiлькостi
 • вiзуальної перевiрки i рiзними методами лабораторного контролю
 • вiзуальної перевiрки i перевiрки наявностi сертифiкатiв якостi заводiв-виробникiв
 • не пiдлягають державному контролю
 • пiдлягають державному контролю
 • пiдлягають державному контролю за розпорядженням керiвника фармацевтичного пiдприємства
 • не пiдлягають державному контролю
 • пiдлягають державному контролю за розпорядженням керiвника фармацевтичного пiдприємства
 • пiдлягають державному контролю
 • не пiдлягають державному контролю
 • пiдлягають державному контролю за розпорядженням керiвника фармацевтичного пiдприємства
 • тiльки зарубiжнi лiкарськi засоби
 • вiтчизняних та зарубiжних виробників
 • лише внутрішньоаптечна продукція, яка виготовлена за технічними регламентами
 • попередньому виду контролю
 • наступному виду контролю
 • арбiтражному виду контролю
 • попереднiй вид контролю
 • подальший вид контролю
 • державний контроль за дорученням Держiнспекцiї з контролю якостi МОЗ України
 • Державна iнспекцiя по контролi якостi лiкарських засобiв Мiнiстерства охорони здоров'я України
 • Мiнiстерство охорони здоров'я України
 • Державний фармакологiчний центр Мiнiстерства охорони здоров'я України
 • одного разу на рiк
 • двох разiв на рiк
 • одного разу на два роки
 • рецепту лiкаря
 • вимозi ЛПЗ
 • безрецептурному вiдпуску
 • аптек за рецептами лiкарiв
 • лiкувальних закладiв
 • фельдшерсько-акушерських пунктiв без рецептів лiкарiв, але як виняток
 • хворим за рецептами лiкарiв за повну вартiсть
 • хворим цукровим дiабетом безкоштовно
 • онкологiчним хворим безкоштовно
 • пільговим хворим, без рецепта, іншим лише за рецептом
 • тiльки в аптечних закладах
 • тiльки у вiддiленнях i кабiнетах ЛПЗ
 • у аптечних закладах, вiддiленнях i кабiнетах ЛПЗ
 • лише на аптечних базах (складах)
 • тiльки в аптечних закладах
 • тiльки у вiддiленнях i кабiнетах ЛПЗ
 • у аптечних закладах, вiддiленнях i кабiнетах ЛПЗ
 • лише на аптечних складах (базах)