• Мотонейроны спинного мозга
 • Железистые клетки
 • Миоциты скелетной мышцы
 • Миоциты гладкой мышцы
 • Типичные кардиомиоциты
 • Багато рідкої слини
 • Мало рідкої слини
 • Слина не виділяється
 • Мало в’язкої слини
 • Багато в’язкої слини
 • Осморецептори гіпоталамусу
 • Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
 • Барорецептори каротидних синусів
 • Волюморецептори гіпоталамусу
 • Барорецептори дуги аорти
 • одностороннє пораження спинного мозку з правої сторони
 • пошкодження стовбура мозку
 • пошкодження середнього мозку
 • пошкодження рухової зони кори головного мозку
 • пошкодження мозочка
 • Пошкодження середнього мозку в ділянці чорної субстанції.
 • Пошкодження рухової кори головного мозку.
 • Пошкодження проміжного мозку.
 • Пошкодження стовбура мозку.
 • Пошкодження спинного мозку.
 • Солей вугільної кислоти
 • Метгемоглобіну
 • Оксигемоглобіну
 • Карбоксигемоглобіну
 • Відновленого гемоглобіну
 • В довгастому мозку
 • В спинному мозку
 • В середньому мозку
 • В таламусі
 • В гіпоталамусі
 • Окислення бурого жиру
 • Тремтільний термогенез
 • Підсилення метаболізму в печінці
 • Скорочення скелетних м’язів
 • Підвищення тонуса скелетних м’язів
 • Скорочення скелетних м’язів
 • Підвищення ЧСС
 • Підвищення артеріального тиску
 • Збільшення частоти дихання
 • Збільшення об’єму циркулюючої крові
 • Збільшення виділення вуглекислого газу
 • Збільшення поглинання кисню
 • Збільшення виділення водяної пари
 • Зменшення поглинання кисню
 • Зменшення виділення вуглекислого газу
 • Процес пристосування, що формується протягом життя
 • Здатність організму досягати резистентності при дії травмуючого подразника
 • Дублювання органів, клітин в органі, окремих елементів в клітині
 • Поступове збільшення функціональних резервів того чи іншого органа
 • Процес поступового виходу на потрібний рівень функціонування м`язового апарату
 • Наростання сили або тривалості подразників
 • Поява нового подразника
 • Зниження звичних подразників
 • Зниження сили або тривалості подразників
 • Наростання сили і зниження тривалості подразників
 • Наростають функціональні резерви організму
 • Зникає орієнтовний рефлекс
 • Знижуються функціональні резерви організму
 • Виникає позамежне гальмування
 • Формується домінанта
 • Гальмує виділення HCl і стимулює виділення пепсиногенів
 • Стимулює виділення HCl і гальмує виділення пепсиногенів
 • Стимулює виділення HCl і пепсиногенів
 • Стимулює виділення HCl і слизу та гальмує виділення пепсиногенів
 • Гальмує виділення HCl і пепсиногенів
 • Це абсолютна кількість НСl, яка виділяється за одиницю часу
 • Відображає максимальну секрецію НСl
 • Характеризує кількість НСl, яка виділяється за добу
 • Це відношення об’єму НСl до загальної кількості виділеного шлункового соку за одиницю часу
 • Відображає середню швидкість секреції НСl
 • Забезпечує базальну релаксацію шлунка
 • Стимулює моторику шлунка
 • Стимулює секрецію соляної кислоти
 • Гальмує перистальтику шлунка
 • Стимулює відкриття пілоричного сфінктера
 • На великій кривизні у проксимальному відділі
 • На малій кривизні у проксимальному відділі
 • На великій кривизні в антральному відділі
 • На малій кривизні в антральному відділі
 • В ділянці пілоричного сфінктера
 • У кістковому мозку
 • У селезінці
 • У лімфатичних вузлах
 • У лімфатичній тканині кишечника
 • У печінці
 • Аденозинтрифосфат.
 • Креатинфосфат.
 • Аденозиндифосфат.
 • Молочна кислота.
 • Нейтральні жирні кислоти.
 • Товщини волокна.
 • Сили подразника.
 • Довжини волокна.
 • Місця локалізації тіла нейрона.
 • Кисневого забезпечення волокна.
 • Мітральним і тристулковим клапанами
 • Мітральним і аортальним півмісяцевим клапанами
 • Мітральним і легеневим півмісяцевим клапанами
 • Тристулковим і легеневим півмісяцевим клапанами
 • Аортальним і легеневим півмісяцевими клапанами
 • Бікарбонатами панкреатичного соку
 • Ензимами панкреатичного соку
 • Гормонами
 • Ензимами тонкої кишки
 • Вітамінами
 • Моноцукри
 • Вуглекислий газ і вода
 • Амінокислоти
 • Жирні кислоти і гліцерин
 • Вітаміни
 • Виділенням його з жовчю
 • Перетворює його в щось меш шкідливе.
 • Детоксикує його.
 • Розчиняє його в крові.
 • Розчиняє його в лімфі.
 • Натрію, калію, хлору, глюкози.
 • Активних іонів водню.
 • Амінокислот і білків.
 • Білірубіну.
 • Сечовини.
 • Збільшення реабсорбції натрію та секреції калію.
 • Зменшення реабсорбції натрію та ексреції калію.
 • Збільшення реабсорбції натрію та зменшення секреції калію.
 • Збільшення екскреції натрію та калію.
 • Зменшення екскреції натрію та калію.
 • Відсутністю форменних елементів і крупномолекулярних білків.
 • Наявністю продуктів обміну.
 • Відсутністю амінокислот.
 • Відсутністю глюкози.
 • Відсутністю вітамінів.
 • Властивостями синапсів
 • Властивостями нервів
 • Будовою дендритів
 • Властивостями аксонів
 • Властивостями медіаторів
 • Зменшується вміст гемоглобіну та киснева ємність крові
 • Спостерігається збільшення вмісту гемоглобіну та кисневої ємність крові
 • Не змінюється вміст гемоглобіну та киснева ємність крові
 • Вміст гемоглобіну не змінюється, а киснева ємність крові зростає
 • Усе невірно.