База тестів

 • одиниці лікарської форми з однією торговою назвою
 • яка вироблена з певної кількості сировини в єдиному виробничому циклі
 • аналітичною нормативною документацією
 • сертифікатом якості, що видається виробником
 • відносна вологість, %
 • температура, °С
 • термін спостереження
 • вiдбору проб,
 • контролю i випробування сировини, матерiалiв
 • контролю напiвпродуктiв
 • медичного застосування лікарського засобу
 • контролю промiжної i готової продукцiї
 • сертифiката якостi виробника
 • аналiтичної нормативної документацiї
 • рекомендацiєю авторiв
 • результатами вивчення стабiльностi в процесi зберiгання
 • менше 90 % від заявленої кількості
 • 90-110% від заявленої кількості
 • стерильність
 • розчинення
 • бактеріальні ендотоксини
 • пірогенність
 • мікробіологічна чистота
 • неякісних (субстандартних), фальсифікованих, не зареєстрованих в Україні
 • з непатентованою назвою, іноземного виробництва, без допоміжних речовин
 • що не пройшли державного контролю якості, без сертифікатів якості виробника, термін придатності яких минув
 • виготовлених аптекою з порушеннями умов виробництва
 • у спеціально відведеній зоні (приміщенні) на складі суб’єкту фармацевтичної діяльності
 • на складі митного органу
 • на складі територіального органу Держлікслужби України
 • на складі обласного об’єднання КП «Фармація»
 • окремо від іншої продукції з написом "Карантин" у належних умовах зберігання
 • старшого експедитора
 • завідувача відділу готових лікарських форм
 • уповноваженої особи
 • менеджера торгового відділу
 • вибірковий візуальний контроль
 • вибірковий відбір для лабораторного аналізу
 • суцільний візуальний контроль
 • лабораторний аналіз за всіма показниками МКЯ
 • реалізуються на загальних підставах
 • не допускаються до реалізації
 • позначаються спеціальним написом
 • можуть відпускатися споживачам у виключних випадках
 • зберігається у матеріальній аптеки (сховищі аптечного складу)
 • реалізується на загальних підставах
 • перебуває у карантині
 • зберігається ізольовано від інших лікарських засобів
 • «Неякісна серія»
 • «Торгівля заборонена до окремого розпорядження»
 • «Відпускати тільки у виключних випадках»
 • «Підлягають знищенню»
 • повертається виробнику під контролем територіального органу Держлікслужби України
 • знищується територіальним органом Держлікслужби України зі складанням акту
 • знищується центральним органом Держлікслужби України зі складанням акту
 • затверджена письмова процедура, що надає вказівки щодо проведення дій фармацевтичного працівника
 • сукупність правил з планування, виконання, контролю, оцінки і документування лабораторних досліджень лікарських засобів
 • детальний опис стадій процедури, виконаний з дотриманням вимог законодавства, що регулює фармацевтичну діяльність
 • сукупність організаційних заходів, вживаних з метою гарантії відповідності якості лікарських засобів їхньому призначенню
 • правил і вимог до відпуску та реалізації лікарських засобів
 • правил з написання, затвердження, перегляду та розповсюдження СОП
 • правил з організації виробництва і контролю якості лікарських засобів
 • правил і вимог до закупівель, приймання та зберігання лікарських засобів
 • складність та специфіка процедури
 • якість підготовки стандартної операційної процедури (СОП)
 • професійний рівень та досвід персоналу
 • тривалість виконання процедури
 • наявність компетентного персоналу-розробника
 • форми власності і виду фармацевтичної діяльності, що здійснюється суб’єктом господарювання
 • врахування усіх аспектів, методики та специфіки роботи
 • структурованість та чітка побудова послідовності процедур (дій)
 • провізора-аналітика лабораторії з контролю якості лікарських засобів
 • керівника суб’єкту фармацевтичної діяльності
 • інспектора територіального органу Держлікслужби України
 • уповноваженої особи суб’єкту фармацевтичної діяльності
 • особою, відповідальною за фармацевтичну діяльність
 • керівником фармацевтичного підприємства
 • керівником територіального органу Держлікслужби України
 • уповноваженою особою фармацевтичного підприємства
 • мета, масштаб, визначення, вступ, основна частина
 • якісні і кількісні характеристики, методики випробувань, загальні вимоги
 • посилання, список розповсюдження, перелік змін, додатки
 • анотація, зміст, список літературних джерел, висновки
 • ПІБ і підпис особи, що розробила СОП
 • назва організації та структурного підрозділу, номер і назва СОП
 • номер версії СОП, дата введення версії в дію
 • ПІБ і підпис особи, що перевірила і затвердила СОП
 • назва і номер журналу, в якому реєструються СОП
 • ПІБ і підпис особи, що розробила СОП
 • назва і реквізити організації
 • назва і номер версії СОП
 • дата введення версії в дію
 • дата перегляду, внесення змін
 • особи, відповідальної за фармацевтичну діяльність
 • керівника структурного підрозділу фармацевтичного підприємства
 • керівника територіального органу Держлікслужби України
 • працівника, який відповідно до посадової інструкції виконує дані дії
 • особи, відповідальної за фармацевтичну діяльність
 • керівника структурного підрозділу фармацевтичного підприємства
 • керівника територіального органу Держлікслужби України
 • працівників, які відповідно до посадових інструкцій виконують дані дії
 • реєстрі СОП, що розроблені уповноваженою особою
 • журналі «Перелік СОП організації», який зберігається у особи, відповідальної за фармацевтичну діяльність
 • книзі обліку СОП, що зберігається у керівника фармацевтичного підприємства
 • номер і найменування СОП, номер версії СОП, дата введення у дію
 • основні терміни і визначення, що використовуються у даній СОП
 • ПІБ і посада особи, що розробила та затвердила СОП
 • кількість примірників СОП, місця зберігання копій СОП
 • щоквартально
 • із затвердженою періодичністю
 • з урахуванням змін законодавства і вимог національних уповноважених органів з контролю GMP/GLP
 • з появою нових наукових даних, методів і вимог у поточних виданнях фармакопей
 • кінцевий термін дії нової редакції СОП
 • причина заміни попередньої редакції СОП
 • періодичність перегляду нової редакції СОП
 • виключити вірогідність використання версії СОП, що вже втратила чинність
 • мати затверджений механізм і періодичність перегляду СОП
 • мати затверджену процедуру вилучення з використання застарілих редакцій СОП при заміні їх новими
 • мати дозвіл на використання нової та старої версій СОП одночасно
 • розробка і затвердження нової версії СОП
 • підготовка необхідної кількості примірників СОП
 • відкликання з підрозділів попередньої версії СОП
 • знищення застарілої версії СОП встановленим порядком
 • розподіл примірників нової версії СОП по структурних підрозділах фармацевтичного закладу
 • відразу після її затвердження
 • тільки після повного відкликання попередньої версії СОП
 • після відображення нової редакції СОП в журналі «Перелік СОП організації»
 • зберігаються у особи, відповідальної за фармацевтичну діяльність
 • знищуються встановленим порядком відразу після затвердження нової редакції СОП
 • зберігаються протягом трьох років з моменту затвердження нової версії СОП
 • можуть бути використані для відстеження історії їх використання та як довідкові матеріали
 • забезпечується можливість для працівників ознайомитися з СОП, оригінал і всі копії якої зберігаються в уповноваженої особи
 • проводиться навчання нових співробітників із застосуванням діючих СОП
 • проводиться повторне навчання всіх працівників після внесення змін до СОП
 • забезпечується можливість для працівників мати на робочих місцях негайний доступ до всіх необхідних СОП
 • торгівлю лікарськими засобами, які зареєстровані на території України
 • додержання визначених виробником умов зберігання лікарських засобів (B тому числі під час транспортування)
 • унеможливлення контамінації та переплутування лікарських засобів
 • спеціальными харчовими продуктами
 • функціонування системи виявлення будь – якої продукції, що не відповідає встановленим вимогам та ефективної процедури відкликання продукції
 • впровадження системи якості
 • методики контролю якості лікарських засобів
 • якісні та кількісні показники лікарського засобу та їх допустимі межі
 • вимоги до упаковки, маркування
 • вимоги до умов зберігання лікарських засобів, транспортування
 • вимоги до персоналу відділу контролю якості
 • вимоги до терміну придатності
 • при здійсненні виробництва лікарських засобів
 • при здійсненні дистрибуції лікарських засобів та при роздрібної реалізації
 • при здійсненні утилізації та знищення
 • при здійсненні роздрібної реалізації лікарських засобів
 • дату поставки
 • назву та адресу постачальника і одержувача
 • опис продукції, назва, лікарська форма, дозування, № серії та поставлена кількість
 • реєстраційний номер лікарського засобу
 • умови транспортування та зберігання
 • непорушена їх цілісність
 • невтрачена можливість їх ідентифікації
 • відсутність контамінації іншими лікарськими засобами
 • можливість їх контакту з сухим льодом
 • вживання відповідних застережливих заходів для запобігання їх ушкодження
 • захист від низької температури, світла, вологи
 • лабораторним випробуванням, що пiдтверджують вiдповiднiсть якостi вимогам аналітичної нормативної документацiї
 • вибiрковим випробуванням
 • випробуванням на домiшки