База тестів

 • об'ємне співвідношення
 • масове співвідношення
 • масово-об'ємне співвідношення
 • спиртові розчини
 • водні розчини
 • водно - спиртові розчини
 • галузевий документ
 • правовий акт, який мiстить загальнi вимоги до лiкарських засобiв, фармакопейнi статтi (монографії), а також методики контролю якостi лiкарських засобiв
 • 40 мм шар випробовуваної рідини та 40 мм шар води або розчинника, або еталона
 • 2,0 мл випробовуваної рідини з 2,0 мл води або розчинника, або еталона
 • опис, ідентифікація, об'єм вмісту контейнера
 • прозорість, pH, кольоровість, супровідні домішки
 • стерильність, механічні включення, кількісне визначення
 • бактеріальні ендотоксини
 • за допомогою приладу, заснованого на принципі світлоблокування
 • методом мікроскопії
 • за допомогою лупи
 • розчинятися
 • зменшуватися в об'ємi
 • при вiдсутностi вказiвок в окремiй статтi, таблетки повиннi розпадатися впродовж 15 хв
 • для визначення складу лiкарських речовин в таблетках
 • для підтвердження відповідного вивільнення діючої речовини в твердих дозованих формах
 • для розчинення допомiжних речовин в твердих дозованих формах
 • повинні розчинятися
 • повинні розпадатися протягом 30 хвилин
 • повинні розпадатися протягом 10 хвилин
 • повинні розпадатися протягом 15 хвилин
 • робочі зразки, які використовуються в аналізі
 • стандартні зразки, впроваджені Європейською Фармакопеєю
 • стандартні зразки, впроваджені Фармакопеєю України
 • фармакопейний комітет
 • Державне підприємство "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів"
 • гладкою
 • без пошкоджень
 • кришка та корпус повинні бути одного кольору
 • без видимих повітряних і механічних включень
 • опис, ідентифікація
 • мікробіологічна чистота
 • бактеріальні ендотоксини
 • кількісне визначення, маса вмісту контейнеру
 • 10 одиниць дозованого лікарського засобу
 • 20 одиниць дозованого лікарського засобу
 • 6 одиниць дозованого лікарського засобу
 • 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої
 • штучного шлункового соку
 • 0,1 М розчину натрію гідроксиду
 • води
 • 1 дозованій одиниці випробовуваногопрепарату
 • 10 дозованих одиницях випробовуваного препарату
 • 6 дозованих одиницях випробовуваного препарату
 • наважку субстанції вносять у відміряну кількість розчинника і беззупинно струшують протягом 10 хв при (20 ± 2)°С
 • наважку субстанції вміщують у прилад із кошиком, перемішують мішалкою при температурі (37,0 ± 2)°С протягом 2 хв
 • вiдсотках
 • нормальностi
 • молярності (М)
 • є залишок, який складається з м'якої маси
 • немає залишку
 • є залишок, який складається з часток твердої маси
 • є лише фрагменти покриття таблеток, або фрагменти оболонки
 • температура рідини кімнатна
 • температура рідини від 35 °С до 39 °С
 • температура рідини від 25 °С до 30 °С
 • із кошиком
 • із лопаттю
 • із фосфатно-буферним розчином
 • циліндри, що здійснюють зворотно-поступальні рухи
 • проточна кювета
 • не більше (±10) % від вмісту, зазначеного у розділі «Склад», якщо немає інших зазначень в окремій статті
 • не більше (±20) % від вмісту, зазначеного у розділі «Склад»
 • не більше (±2%) від вмісту, зазначеного у розділі «Склад»
 • опис, ідентифікація, кількісне визначення діючих речовин
 • однорідність дозованих одиниць або однорідність маси/однорідність вмісту діючої речовини для порошків в однодозовому контейнері
 • маса вмісту контейнера для порошків у багатодозовому контейнері,
 • розчинення, осмоляльність
 • супровідні домішки, втрата в масі при висушуванні або вода
 • аномальна токсичність
 • мікробіологічна чистота
 • бактеріальні ендотоксини
 • ефективність антимікробних консервантів
 • однорідність дозованих одиниць
 • однорідність маси
 • індекс рефракції
 • ідентифікація
 • кількісне визначення
 • загальні статті та методи аналізу, лікарські форми і фармако-технологічні випробування
 • монографії та загальні статті
 • у вигляді двох взаємозалежних частин – Європейської, ідентичної відповідній статті ЄФ, і національної