• в сухому, добре вентильованому примiщеннi, в чистiй сухiй, без стороннiх запахiв та однорiднiй для кожної партiї сировини тарi
 • при температурi 18-20єС, вологiсть повiтря 30 - 40%
 • при температурi 16 - 17єС
 • слід зберігати при прохолодній температурі (8 С -15 С )
 • слід зберігати при кімнатній температурі (15 С -25 С )
 • "слід зберігати при температурі ( 5 С -10 С )
 • захистi вiд температури
 • дотриманнi вiдносної вологостi не менш 65%
 • захистi вiд свiтла, зберiганнi на вiддалi вiд нагрiвальних приладiв, iзоляцiї вiд дiї речовин (йод, хлороформ, формалiн)
 • етанол, скипидар, органiчнi масла, перев'язувальний матерiал, сiрка
 • сiрка, кислота молочна
 • калію хлорид
 • кватирки, фрамуги
 • припливно-витяжна вентиляцiя, квартирки, фрамуги, другi гратованi дверi
 • припливно-витяжна вентиляцiя, кватирки, фрамуги, кондицiонери, гратовi дверi
 • протяг
 • антибiотики, органопрепарати, кортикостероїди, ефiрнi масла, жирнi масла, амiдосполуки, фенольнi сполуки
 • барбiтал, магнiю окис
 • вiкасол, димедрол, бромiзовал, аскорбiнова кислота, розчин амiаку, камфора
 • речовини, якi розкладаються з утворенням летких продуктiв
 • речовини, якi характеризуються за фармакопейною статтею як тi, що дуже легко розчиняються у водi
 • речовини, вмiст вологи яких не повинен перевищувати рiвень, встановлений Державною фармакопеєю та iншою нормативно-технiчною документацiєю
 • гiгроскопiчнi речовини та препарати
 • на стелажах, в шафах
 • на пiдлозi
 • на стелажах, в шафах, на пiдлозi, попередньо пiдклавши пiддон, пiдтоварник, спецiальну плиту
 • в прохолодному мiсцi
 • у герметично закупоренiй тарi
 • у герметично закупоренiй тарi в прохолодному мiсцi
 • лiнiменти, риб'ячий жир, трипсин кристалiчний
 • масла жирнi, ефiрнi, пепсин, скипидар
 • сироватки
 • в промисловiй упаковцi, окремо за найменуваннями, при температурi, вказанiй для кожного найменування на етикетцi або в iнструкцiї до застосування
 • при кiмнатнiй температурi
 • одного й того ж найменування по серiях, з урахуванням термiну їх придатностi