• фенасал
 • альбендазол (ворміл)
 • левамізол (декаріс)
 • празиквантель
 • Передсердно-шлуночкова блокада
 • Зниження тонусу бронхiальної мускулатури
 • Позитивний iнотропний ефект
 • Тахiкардiя з артерiальною гiпертензiєю в разi раптової вiдмiни
 • Пароксизмальна тахiкардiя
 • Вазовагальний колапс
 • Фiбриляцiя шлуночкiв
 • Тахiсистолiчна форма миготливої аритмiї
 • Атрiовентрикулярна блокада II ст
 • Пригнічують запалення дихальних шляхів
 • Знижують підвищену бронхіальну гіперреактивність
 • Покращують легеневу функцію
 • Зменшують частоту та тяжкість загострень
 • Стимулюють кору наднирників
 • Не більше 3-4 разів на добу для швидкого купірування нападів БА
 • Для профілактики симптомів пов’язаних із фізичним навантаженням
 • Довготривало і регулярно
 • 10 разів на добу
 • Інгаляційні холінолітики пролонгованої та короткої дії
 • Інгаляційні бета2-агоністи пролонгованої та короткої дії
 • Комбіновані препарати, які поєднують холінолітик та бета2-агоніст
 • Метилксантини
 • Антибіотики
 • Призначення біогенних стимуляторів
 • Призначення антигістамінних препаратів
 • Призначення вітамінів
 • Тривале застосування нестероїдних протизапальних препаратів
 • Початок емпіричної антибактеріальної терапії одразу після встановлення діагнозу
 • Стійкий субфебрилітет (температура в межах 37,0-37,5°С)
 • Збереження залишкових змін на рентгенограмі (інфільтрація, посилення легеневого малюнка)
 • Збереження сухих хрипів під час аускультації
 • Збільшення ШОЕ
 • Жорстке бронхіальне дихання, фокус дзвінких дрібнопухирчастих хрипів та/або крепітації при аускультації
 • Аортальний стеноз
 • Недостатність аортального клапана
 • Мітральна недостатність
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • Дилятаційна кардіоміопатія
 • Тіазидові діуретики
 • Інгібітори АПФ
 • Бета–адреноблокатори
 • Блокатори рецепторів ангіотензину ІІ
 • Антагоністи кальцію
 • Індивідуальна непереносимість нітратів
 • Прийом силденафілу (віагри) протягом минулої доби
 • Артеріальна гіпертензія
 • Нестабільна стенокардія
 • Зменшують потребу міокарда в кисні
 • Розширюють коронарні судини
 • Знижують ЧСС
 • Знижують АТ
 • Зменшують роботу серця
 • Молодий та середній вік хворого
 • При наявності супутньої ішемічної хвороби
 • При наявності ознак гіперсимпатикотонії
 • При наявності ознак ренопаренхімної гіпертензії
 • При наявності супутньої передсердної та шлуночкової екстрасистолії й тахікардії
 • Ураження паренхіми нирок
 • Ізольована систолічна гіпертензія
 • Цукровий діабет
 • Дисліпідемія
 • Ознаки гіперсимпатикотонії
 • Супутня серцева недостатність
 • Супутні передсердна та шлуночкова екстрасистолії і тахікардії
 • Цукровий діабет
 • Перенесений інфаркт міокарда
 • Ренопаренхімна гіпертензія
 • Відмінити діуретики або знизити дозу за 24 год. до першого прийому
 • Призначати ввечері (менший ризик гіпотензії)
 • Починати з мінімальної дози
 • Контролювати функцію нирок і електролітів крові (кожні 3-5 днів на початку терапії)
 • Починати з максимальної дози на тлі прийому калійзберігаючих діуретиків
 • Декомпенсований цироз печінки
 • Тяжкі соматичні захворювання
 • Тромбоцитопенія
 • Аутоімунні захворювання
 • Підвищення рівню печінкових ферментів
 • За відсутності позитивної клініко-лабораторної динаміки протягом 48 годин антибактеріальний препарат слід змінити
 • При неможливості виконати посів сечі лікування слід починати із застосування антибактеріальних препаратів широкого спектру дії
 • Антибактеріальне лікування слід продовжувати до повної клініко-лабораторної ремісії
 • Дозування антибактеріальних засобів співвідносити з функціональним станом нирок
 • Дози антибактеріальних засобів не мають залежати від функціонального стану нирок, а співвідносяться тільки з активністю процесу
 • Протеїнурія не > 3 г/добу в поєднанні (або без) з еритроцитурією та циліндрурією
 • Протеїнурія не > 3 г/добу в поєднанні з диспротеїнемією та набряками
 • Протеїнурія > 3,5 г/добу в поєднанні з артеріальною гіпертензією
 • Протеїнурія > 3,5 г/добу в поєднанні гіпопротеїнемією
 • Кетоацидоз
 • Гострі та хронічні захворювання печінки та нирок із порушенням їх функції
 • Цукровий діабет типу 2 середньої важкості в поєднанні з ожирінням
 • Діабетичний кетоацидоз
 • Ниркова недостатність
 • Синдром слабкості синусового вузла
 • Брадикардія (ЧСС
 • АV–блокада ІІ-ІІІ ступенів
 • Миготлива аритмія з високою частотою шлуночкового ритму
 • Гіпертрофічна кардіоміопатія
 • Бронхіальна астма
 • Еналаприл
 • Альфа-метилдофа
 • Ніфедипін
 • Сульфат магнію
 • Лазикс
 • Рівноважна концентрація, Сss
 • Період напіввиведення, Т1/2
 • Об’єм розподілу, Vd
 • Кліренс,Cl
 • Час наставання максимальної концентрації, Tmax
 • Біодоступність, F
 • швидкість, спосіб введення і доза ЛЗ, який взаємодіє із рецептором
 • стан функціональних систем, швидкість та послідовність включення ланок реакцій, які визначають бажаний ефект
 • взаємодія ЛЗ
 • відміна препарату
 • вік пацієнта
 • супутні захворювання (коморбідний стан), поліморбідність
 • поліпрагмазія
 • вузький терапевтичний діапазон
 • фармакогенетичні фактори
 • повторний курс фармакотерапії
 • обумовлені фармакологічною дією ЛЗ
 • розвиваються часто
 • дозозалежні та мають певну клінічну картину
 • не пов’язані із фармакологічною дією ЛЗ
 • розвиваються досить рідко
 • не дозозалежні, не мають певних клінічних проявів
 • звичайно обумовлені порушеннями імунної системи та впливом зовнішніх факторів середовища
 • обумовлені фармакологічною дією ЛЗ
 • розвиваються часто
 • дозозалежні та мають певну клінічну картину
 • не пов’язані із фармакологічною дією ЛЗ
 • розвиваються досить рідко
 • не дозозалежні, не мають певних клінічних проявів
 • звичайно обумовлені порушеннями імунної системи та впливом зовнішніх факторів середовища
 • власне побічні ефекти (наприклад, седативна дія антигістамінних препаратів)
 • вторинні ефекти (наприклад, діарея внаслідок дисбактеріозу при прийомі антибіотиків)
 • індивідуальна непереносимість ЛЗ – небажаний ефект, викликаний їх фармакологічною дією в терапевтичних або субтерапевтичних дозах
 • ідіосинкразія
 • гіперчутливість, або алергія (наприклад, анафілаксія)
 • псевдоалергічні реакції
 • власне побічні ефекти (наприклад, седативна дія антигістамінних препаратів)
 • вторинні ефекти (наприклад, діарея внаслідок дисбактеріозу при прийомі антибіотиків)
 • первинно токсичні реакції, або передозировка ЛЗ (наприклад, розвиток печінкової недостатності при призначенні високих доз парацетамолу)
 • ідіосинкразія
 • гіперчутливість, або алергія (наприклад, анафілаксія)
 • лікарська взаємодія (її негативні наслідки)
 • реакції при тривалому застосуванні ЛЗ (наприклад: залежність, нефропатія, вторинна наднирникова недостатність тощо)
 • відстрочені (віддалені) ефекти (тератогенність, канцерогенність)
 • непередбачувана неефективність лікування
 • псевдоалергічні реакції
 • ідіосинкразія
 • лікарська взаємодія (її негативні наслідки)
 • через 1-2 Т1/2
 • через 3-4 Т1/2
 • через 5-7 Т1/2
 • через 9-10 Т1/2
 • через 12-15 Т1/2
 • ЛЗ, які зв’язуються з альбумінами на 30%
 • ЛЗ, які зв’язуються з альбумінами на 70%
 • ЛЗ, які зв’язуються з альбумінами на 90% і більше
 • ЛЗ, які зв’язуються з альбумінами на 50%
 • ЛЗ, які зв’язуються з альбумінами на 10%
 • терапевтичний діапазон ЛЗ
 • терапевтична широта
 • середня терапевтична концентрація
 • терапевтичний індекс
 • в принципі є переборною (її можна усунути, здолати)
 • є несправжньою рефрактерністю
 • є справжньою рефрактерністю
 • є проявом розвитку толерантності
 • є проявом тахіфілаксії
 • варіант синдрому відміни - «rebound» (рикошет)
 • парадоксальний ефект
 • варіант синдрому відміни - «withdrawal» (відміна)
 • синдром негативної післядії
 • абстинентний синдром
 • варіант синдрому відміни - «rebound» (рикошет)
 • парадоксальний ефект
 • варіант синдрому відміни - «withdrawal» (відміна)
 • синдром негативної післядії
 • абстинентний синдром
 • варіант синдрому відміни - «rebound» (рикошет)
 • парадоксальний ефект
 • варіант синдрому відміни - «withdrawal» (відміна)
 • синдром негативної післядії
 • абстинентний синдром
 • варіант синдрому відміни - «rebound» (рикошет)
 • матеріальна кумуляція з токсичною дією
 • варіант синдрому відміни - «withdrawal» (відміна)
 • синдром негативної післядії
 • абстинентний синдром
 • гіперчутливість
 • гіпореактивність
 • гіперреактивність
 • ідіосинкразія
 • імунна толерантність
 • гіперчутливість
 • гіпореактивність
 • гіперреактивність
 • ідіосинкразія
 • імунна толерантність
 • гіперчутливість
 • гіпореактивність
 • гіперреактивність
 • ідіосинкразія
 • імунна толерантність
 • терапевтичний діапазон ЛЗ
 • терапевтична широта
 • середня терапевтична концентрація
 • терапевтичний діапазон ЛЗ
 • терапевтична широта
 • середня терапевтична концентрація
 • максимальна терапевтична концентрація ЛЗ
 • мінімальна терапевтична концентрація ЛЗ
 • середня терапевтична концентрація ЛЗ
 • разову дозу
 • кратність прийому
 • інтенсивність печінкового кровотоку
 • інтенсивність виведення препарату
 • добову дозу
 • імунопатологічний механізм
 • суперінфекція
 • анафілактичні реакції
 • спадковий дефект ферментних систем
 • взаємодія ліків