База тестів

 • інноваційні препарати
 • всі відтворені препарати
 • відтворені препарати (генерики) біотехнологічного походження
 • державна реєстрація виробників лікарських засобів
 • державна реєстрація лікарських засобів та наявність законодавчо затверджених правил GMP
 • регулярна незалежна інспекція підприємств-виробників лікарських засобів на відповідність вимогам GMP, що проводиться під егідою спеціального органу, уповноваженого національним законодавством
 • затвердження документiв
 • оцiнка i документоване пiдтвердження вiдповiдностi виробничого процесу i якостi продукцiї встановленим вимогам
 • великий об'єм продукцiї
 • надання сертифікату якості
 • процедура, за допомогою якої МОЗ України підтверджує ефективність та безпеку лікарського засобу та дозволяє його медичне застосування в Україні
 • процедура, за допомогою якої МОЗ України дозволяє вивезення препаратів за територію України
 • централізовану та процедуру взаємного визнання ліцензії країнами ЄС
 • єдину процедуру ліцензування для інноваційних препаратів та препаратів-генеріків в кожній країні ЄС
 • централізована
 • взаємного визнання ліцензії країнами ЄС
 • аналогічна процедурі ліцензування препаратів - генериків
 • управління якістю, персоналом
 • управління інформацією про лікарські засоби
 • регулювання вимог до приміщень та обладнання, документації, технологічного процесу
 • контролю якості, роботи за контрактом
 • регулювання процесів пред'явлення рекламацій та відкликання продукції, самоінспекції
 • регулювання відпуску лікарських засобів
 • персоналу
 • документації
 • порядку здійснення перевірок органами державного контролю
 • приміщень і устаткування
 • відповідального самолікування
 • здійсненню поставок
 • порядку повернення лікарських засобів
 • Міжнародна фармацевтична федерація
 • Всесвітня медична асоціація
 • законодавство та нормативна база ЄС та Ради Європи
 • Всесвітня організація охорони здоров'я
 • відповідність правил Належних практик вимогам Всесвітньої фармацевтичної федерації (FIP)
 • відповідність законодавчої бази країни-претендента європейській та відображення у спеціальному національному законі положення про те, що фармацевтична промисловість працює відповідно до правил GMP
 • відповідність національних правил GCP європейським
 • відповідність законодавчої бази країни-претендента законодавчій базі США
 • Комітету з рослинних препаратів Європейської агенції по лікарським засобам EMA
 • Комітету з лікарських препаратів для застосування у людини EMA
 • Комітету по лікарським препаратам-сиротам EMA
 • мiстить вимоги до умов виробництва лiкарського засобу
 • визначає методики контролю якості лікарських засобів
 • установлює якісні і кількісні показники лікарського засобу та їх допустимі межі
 • установлює вимоги до упаковки, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності, що були затверджені при державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу
 • навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та назви виробника
 • містять інгредієнти у невідповідному складі та мають підроблену упаковку
 • виготовлені легальним виробником з правильним маркуванням, але які не відповідають вимогам МКЯ
 • зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання
 • перевірений зразок лікарського засобу з результатами лабораторного дослідження
 • відповідність серії лікарського засобу вимогам, установленим під час його державної реєстрації (перереєстрації)
 • методики проведення випробувань лікарського засобу
 • умисно промаркований неідентично відомостям про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесена до Державного реєстру лікарських засобів України
 • виготовлений легальним виробником з правильним маркуванням, але якість якого не відповідає установленим вимогам нормативних документів
 • умисно підроблений у інший спосіб і не відповідає відомостям, у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесена до Державного реєстру лікарських засобів України
 • зареєстровані в Україні
 • незареєстровані в Україні у разі стихійного лиха, катастроф, епідемій
 • незареєстровані в Україні для проведення доклінічних досліджень, клінічних випробувань та реєстрації в Україні
 • незареєстровані в Україні для експонування на виставках з правом реалізації та індивідуального використання громадянами
 • копії ліцензії на право виробництва або оптової торгівлі лікарськими засобами, сертифікатів якості виробників та реєстраційних посвідчень на лікарські засоби
 • перелік лікарських засобів, які ввозяться в Україну, та зразки їх оригінальних упаковок, копії митної декларації, рахунку-фактури (інвойсу)
 • копія документу, що підтверджує відповідність виробника вимогам належної виробничої практики
 • копія документу, що підтверджує відповідність виробника вимогам належної лабораторної практики
 • потрібну кількість разів за вимогами суб’єкту фармацевтичної діяльності
 • не більше двох разів за умови, що така серія ввозиться одним суб’єктом фармацевтичної діяльності
 • один раз на всю серію лікарських засобів за умови, що така серія ввозиться одним суб’єктом фармацевтичної діяльності
 • мають діючі ліцензії на право оптової торгівлі лікарськими засобами
 • мають дозвіл на право роздрібної торгівлі лікарських засобів
 • мають діючі ліцензії на право виробництва лікарських засобів
 • протоколом аналізу
 • сертифікатом аналізу
 • сертифікатом якості, що виданий виробником
 • копією ліцензії на право виробництва лікарських засобів
 • лікарська рослинна сировина "ангро" та аерозолі
 • субстанції для виготовлення парентеральних і очних лікарських форм
 • засоби для наркозу, наркотичні і психотропні речовини, прекурсори
 • рентгеноконтрастні і протитуберкульозні препарати
 • лікарські засоби, що ввозяться в Україну
 • інформування аптек та оптових фармацевтичних компаній про виявлені неякісні або фальсифіковані лікарські засоби
 • проведення знищення або утилізації неякісних лікарських засобів
 • передача лікарських засобів на спеціалізовану базу зберігання
 • контролювання дій постачальника щодо знищення, утилізації або повернення виробнику забракованої партії лікарських засобів
 • підпорядкований директору з виробництва
 • підпорядкований директору з маркетингу
 • підзвітний уповноваженій особі
 • незалежний від директора з виробництва
 • належної виробничої практики
 • належної практики дистрибуції
 • належної клінічної практики
 • належної лабораторної практики
 • лікарські засоби, які вони закуповують і реалізують, зареєстровані в Україні
 • постійно додержуються умови зберігання лікарських засобів, включаючи період транспортування
 • постійно додержуються умови виробництва лікарських засобів, включаючи період поставки сировини
 • лікарські засоби зберігаються в безпечних умовах в приміщеннях, що охороняються
 • гарантувати розробку і виробництво якісних лікарських засобів
 • забезпечувати доставку потрібних лікарських засобів за відповідними адресами протягом задовільного часу
 • гарантувати виявлення будь-якої дефектної продукції
 • мати ефективну процедуру відкликання дефектної продукції
 • тільки одна на все підприємство
 • у кожен структурний підрозділ підприємства
 • на кожну товарну групу лікарських засобів
 • виробництва, реалізації
 • виготовлення, пересилання
 • зберігання, транспортування
 • розмитнення
 • придбання та застосування
 • вироблена з певної кількості сировини в єдиному виробничому цикли або гомогенізована у процесі виробництва
 • вироблена з певної кількості сировини в різних виробничих циклах або гомогенізована у процесі виробництва
 • виготовлена відповідно до технологічної нормативної документації
 • маркування з помилками у назві та/або дозі лікарського засобу
 • відсутність стерильності лікарських засобів, які згідно с вимогами повинні бути стерильними
 • високий рівень аномальної токсичності, пірогенність ін’єкційних та інфузійних лікарських форм, наявність у них механічних включень
 • наявність в одній упаковці різних лікарських засобів,відсутність у лікарському засобі діючої речовини
 • відсутність герметичної упаковки нестерильних лікарських засобів
 • хімічна контамінація, фальсифікація лікарських засобів
 • наявність помилок у тексті або у графічному зображенні, які можуть спричинити розвиток хвороби або неналежне лікування
 • недостатній обсяг інформації або помилкова інформація в інструкції для медичного застосування або листку-вкладці
 • хімічна контамінація, фальсифікація лікарських засобів
 • перевищення рівня домішок, наявність домішок, не зазначених у специфікації на лікарський засіб
 • невідповідність методів контролю якості вимогам Державної фармакопеї України (невідповідність таким тестам, як «однорідність вмісту діючої в одиниці дозованого лікарського засобу», «розпадання», «розчинення», «ідентифікація» кількісний вміст», «колірність
 • відсутність герметичної упаковки нестерильних лікарських засобів, невідповідність методів контролю якості вимогам Державної фармакопеї України (невідповідність таким тестам, як «маркування», «упаковка» тощо
 • наявність в одній упаковці різних лікарських засобів,відсутність у лікарському засобі діючої речовини
 • незначні відхилення в маркуванні (невідповідний розмір шрифту, помилка в реєстраційному номері, зміна зовнішнього вигляду упаковки)
 • негативних результатів лабораторних досліджень зразків серії або серій лікарських засобів,проведених лабораторіями з контролю якості лікарських засобів, стосовно якої (яких)виникла підозра у фальсифікації
 • відсутність позитивного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу
 • встановлення факту реалізації серії лікарського засобу физичною особою
 • находження від МОЗ України та територіальних органів Держлікслужби України повідомлення про непередбачувані побічні реакції та/або смерть людини внаслідок застосування серії або серій лікарського засобу до розслідування Їх причин
 • встановлення факту ,що показники якості,передбачені методами контролю якості і які є частиною реєстраційного досьє, не включені в повному обсязі до сертифіката власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу та/або відсутності сертифіката якості, щ
 • отримання від лабораторії з контролю якості лікарських засобів інформації про не відтворюваність методик, передбачених методами контролю якості лікарського засобу
 • негативні висновки щодо якості зразків серії або серій лікарського засобу першого або другого класу невідповідностей за направленням посадових осіб Держлікслужби України
 • встановлення за результатами розслідування факту фальсифікації серії або серій лікарського засобу та/або шляхів розповсюдження такої серії лікарського засобу та/ або незареєстрованого лікарського засобу
 • встановлення факту незабезпечення гарантії якості лікарського засобу технологією виробництва та/або методами контролю якості
 • письмове розпорядження начальника управління охорони здоровья про встановлення невідповідності вимогам щодо якости лікарських засобів
 • встановлення факту застосування виробником лікарського засобу складових, не зазначених у реєстраційних документах, або нездійснення контролю якості сировини та готової продукції в обсязі, заявленому в реєстраційному досьє
 • підтвердження повідомлення про виникнення непередбаченої побічної реакції та/або смерть людини в результаті застосування серії або серій лікарського засобу, виявлені нові небезпечні для здоров’я та життя людини властивості лікарських засобів
 • дотриманням вимог законодавства щодо забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів на всіх етапах обігу
 • виконанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі
 • державною реєстрацією лікарських засобів
 • ввозом на митну територію України лікарських засобів
 • усуненням порушень, стандартів і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування та реалізації, розглядає справи про адміністративні правопорушення
 • контролює діяльність територіальних органів Держлікслужби
 • розробляє проекти державних цільових програм з питань контролю якості лікарських засобів і медичних виробів
 • організує планово-фінансову роботу в апараті Держлікслужби , ії територіальних органів
 • організує розгляд звернень громадян з питань якості спеціальних харчових продуктів
 • реалізує у межах своїх повноважень державну політику у сфері охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом
 • залучати до виконання окремих робіт учених та фахівців (за їх згодою), працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади
 • проводити перевірки з питань, що належать до її компетенції, надає за їх результатами обов’язкові до виконання приписи, розпорядження
 • встановлювати вартість лікарського засобу
 • створювати комісії та робочі групи
 • користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, системами зв’язку та комунікаціями
 • встановлює заборону (тимчасову заборону) обігу лікарського засобу
 • доручає територіальним органам Держлікслужби прийняти відповідне рішення
 • подає в МОЗ України пропозиції щодо прийняття МОЗ України рішення про припинення дії реєстраційного посвідчення відповідного лікарського засобу
 • протягом однієї доби видає розпорядження про встановлення заборони
 • інформує власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу або його офіційного представника
 • інформує територіальні органи Держлікслужби України, суб’єктів господарювання
 • інформує уповноважені органи ЄС
 • повідомляє головних лікарів лікувально – профілактичних єакладів
 • інформує держави, які входять до міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій
 • протягом однієї доби видає розпорядження про встановлення заборони обігу лікарського засобу
 • інформує власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу або його офіційного представника
 • інформує територіальні органи Держлікслужби України, МОЗ України
 • інформує держави, які входять до міжнародної системи співробітництва фармацевтичних інспекцій
 • інформує суб’єктів господарювання
 • інформує уповноважені органи держав – імпортери даної серії (серій) лікарського засобу
 • протягом однієї доби видає розпорядження про встановлення заборони обігу лікарського засобу
 • інформує власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу або його офіційного представника
 • інформує уповноважені органи держав – імпортери даної серії (серій) лікарського засобу
 • інформує територіальні органи Держлікслужби України, МОЗ України, суб’єктів господарювання
 • регуляторними органами ВООЗ
 • регуляторними уповноваженими органами ЄС, Японії і США, а також експертами від асоціацій виробників фармацевтичної продукції цих трьох регіоні
 • експертами від ВООЗ, Японії, США, ЄС