• газової хроматографії
 • спектрофотометрії
 • перегонкою з водяним паром
 • метод ідентифікації лікарської рослинної сировини
 • метод кількісного визначення лікарської рослинної сировини
 • ідентифікація лікарської рослинної сировини
 • визначення запасів сировини
 • кількісне визначення біологічно активних сполук
 • випробовування
 • визначення вмiсту бiологiчно активних речовин
 • органолептичний аналіз
 • визначення сторонніх домішок
 • визначення тотожності
 • кадмію (не більше 1 ppm)
 • свинцю (не більше 1 ppm)
 • кальцію (не більше 50 ppm)
 • ртуті (не більше 1 ppm)
 • кремнію (не більше 100 ppm)