• всiма лiкарськими препаратами
 • алкалоїдами, ганглiоблокаторами, глiкозидами
 • барвниками, анестезином, глюкозою
 • глюкозою
 • 0,9% розчин натрiю хлориду
 • еуфiлiн, кофеїн-бензоат натрiю, iмуноглобулiн
 • серцевi глiкозиди, еуфiлiн, гексаметилентетрамiн
 • рослинними олiями, метилсалiцилатом, дьогтем
 • скипидаром, метилсалiцилатом, спиртовими розчинами
 • дьогтем, димексидом, настойкою нагiдкiв
 • спиртовими розчинами
 • сильними кислотами, лугами, солями важких металiв
 • вiдновлюючими речовинами, солями важких металiв
 • ферментами, вiдновлюючими речовинами, сульфанiламiдними препаратами
 • ферментами
 • етмозину, партусистену, лазиксу
 • етмозину, амфотерицину В для внутрiшньовенного введення, партусистену
 • глюкози, новокаїну
 • зміна розчинника
 • незмішуванність інгредієнтів
 • утворення нерозчинної сполуки
 • вiдносна вологiсть повiтря в примiщеннi, наявнiсть i видiлення кристалiзацiйної води, кiлькiснi спiввiдношення iнгредiєнтiв, мiра подрiбнення
 • кiлькiснi спiввiдношення iнгредiєнтiв, пiдвищена вологiсть препаратiв, якiсть пакувального матерiалу, наявнiсть полiморфних форм
 • подрiбнення
 • з розчинами ВМС
 • з кислотами i речовинами, що мають кислу реакцiю
 • з сильними електролiтами, настойками, кислотами i лугами
 • тетрациклiнiв, сульфапiридазину, пенiцилiнiв
 • тетрациклiнiв, пенiцилiнiв, ацетилсалiцилової кислоти
 • сульфапiридазину, вiтамiну А
 • вiтамiну А, глютамiнової кислоти
 • реакція окиснення
 • реакція карамелізації
 • реакція нейтралізації
 • коагуляція
 • анальгiном, димедролом
 • камфорою, маслом какао, фенолом, бутадiоном, резорцином
 • анальгiном, ментолом
 • ментолом, камфорою, тимолом, антипiрином, маслом какао
 • кiлькiснi спiввiдношення iнгредiєнтiв, рН сумiшi, наявнiсть стабiлiзаторiв i час iнфузiї
 • кiлькiснi спiввiдношення iнгредiєнтiв, рН сумiшi
 • рН сумiшi, наявнiсть стабiлiзаторiв i консервантiв, дiя свiтла
 • температура
 • нерозчинність інгредієнтів
 • коагуляція колоїдних частинок
 • незмішуваність інгредієнтів
 • амонiю, нiтритами, сульфiдами
 • амонiю, нiтритами, фосфатами
 • хлоридами, фосфатами
 • димедролом
 • iзонiазидом, фенобарбiталом, хiнiну гiдрохлоридом, кофеїном
 • фенобарбiталом, димедролом, хiнiну гiдрохлоридом, iзонiазидом
 • папаверину гiдрохлоридом, атропiна сульфатом, дигiтоксином, резерпiном