• Зменшення альдостерону
 • Збільшення альдостерону
 • Зменшення вазопресину
 • Збільшення вазопресину
 • Зменшення натрійуретичного фактора
 • ДНК на матриці вірусної і-РНК
 • Вірусної і-РНК на матриці ДНК
 • ДНК на вірусній р-РНК
 • Вірусної ДНК на матриці ДНК
 • і-РНК на матриці вірусного білка
 • Збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
 • З6ільшуються фiльтрацiя та реабсорбція
 • Зменшуються фшьтращя та реабсорбція
 • Зменшується фшьтращя, збільшується реабсорбція
 • Обмін не змінюється
 • Глюконеогенез у печінці
 • Глюконеогенез у м’язах
 • Синтез вищих жирних кислот
 • Глікогеноліз
 • Декарбоксилування
 • Гладенька м’язова тканина
 • М ’язова тканина нейрального походження
 • М’язова тканина епідермального походження
 • Серцева м’язова тканина
 • Скелетна м’язова тканина
 • Перерозподіл лейкоцитів у судинному руслі
 • Пригнічення лейкопоезу
 • Порушення виходу зрілих лейкоцитів з кісткового мозку в кров
 • Руйнування лейкоцитів у кровотворних органах
 • Підвищення виділення лейкоцитів з організму
 • Каталізують одну і ту ж реакцію
 • Однакова молекулярна маса
 • Однакові фізико-хімічні властивості
 • Тканинна локалізація
 • Однакова електрофоретична рухливість
 • Зменшення онкотичного тиску плазми крові
 • Збільшення системного артеріального тиску
 • Збільшення проникності ниркового фільтру
 • Збільшення коефіцієнта фільтрації
 • Збільшення ниркового кровотоку
 • Зсідання крові
 • Швидкості осідання еритроцитів
 • Утворення антикоагулянтів
 • Утворення еритропоетинів
 • Осмотичного тиску крові
 • Падіння артеріального тиску
 • Зниження онкотичного тиску крові
 • Підвищення проникності судин
 • Зменшення кількості функціонуючих клубочків
 • Вторинний гіперальдостеронізм
 • Модифіковані рецептори клітинних мембран
 • Антибіотики
 • Гормони
 • Сироваткові білки
 • Модулятори запалення
 • Стане глибоким і рідким
 • Стане поверхневим та частим
 • Стане глибоким і частим
 • Стане поверхневим та рідким
 • Дихання не зміниться
 • Пригнічення синтезу клітинної стінки мікроорганізмів
 • Пригнічення внутрішньоклітинного синтезу білка
 • Пригнічення активності холінестерази
 • Пригнічення SH-груп ферментів мікроорганізмів
 • Антагонізм з параамінобензойною кислотою
 • Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів
 • Дослідити цю ж сироватку повторно
 • Використати чутливішу реакцію
 • Повторити дослідження з іншим діагностикумом
 • Відхилити діагноз кліщового енцефаліту