• розчинити у мiнiмальнiй кiлькостi води, потiм змiшати з основою
  • подрiбнити з мiнiмальною кiлькiстю вазелiнового масла, потiм змiшати з основою
  • подрiбнити в ступцi (можна використовувати для кращого диспергування спирт етиловий або воду), потiм змiшати з основою
  • одночасно на декiлька доз
  • вiдважуючи малi кiлькостi на торсiонних терезах
  • використовуючи концентрованi розчини цих речовин