База тестів

 • в однiй наважцi – кофеїн-бензоат натрiю визначають ацидиметрично (ефiр, бромфеноловий синiй), натрiю бромiд розраховують по рiзницi пiсля алкалiметричного титрування суми компонентiв
 • в двох наважках – натрiю бромiд – аргентометрично, меркуриметричн
 • кислота аскорбiнова - ацидиметрично, сума глюкози i кислоти аскорбiнової - йодхлорометрично
 • кислота аскорбiнова - алкалiметрично, йодометрично, глюкоза - рефрактометрично
 • глюкозу визначають рефрактометричн
 • глюкозу i кислоту аскорбiнову визначають спiльно йодометрично, глюкозу - рефрактометрично
 • Розчин, який приготований таким чином: 0,815 г калію нітрату Р в перерахунку на KNO3 розчиняють у воді Р і доводять об'єм розчину тим самим розчинником до 500,0 мл
 • еталонним розчином нітрату (10 ppm NO3)
 • еталонним розчином нітрату (100 ppm NO3)
 • еталонним розчином нітрату (2 ppm NO3)
 • в однiй наважцi йод-розчином натрiю тiосульфату, калiю йодид по рiзницi пiсля сумарного аргентометричного титрування
 • в рiзних наважках, в однiй - йод-розчином амонію тіоціанату, в другiй - калiю йодид зворотнім меркуриметричним титруванням
 • в трьох наважках - натрiю бромiд - аргентометрично, магнiю сульфат - комплексонометрично, кофеїн-бензоат натрiю - алкалiметрично в ефiрнiй витяжцi пiсля сумарного ацидиметричного титрування амiдопiрину i кофеїн-бензоату натрiю, амiдопiрин - по рiзницi
 • в трьох наважках - натрiю бромiд - аргентометрично, магнiю сульфат - гравіметрично, суму амiдопiрину i кофеїну-бензоату натрiю - алкаліметрично
 • вимiрюють показник заломлення розчину (0,35 сумiшi, води до 5 мл) та розраховують по таблицi
 • вимiрюють показники заломлення води i розчину (0,35 г сумiшi, води до 5 мл) та розраховують по формулi