• пiсля вiдключення горiлок i електронагрiвальних приладiв
 • вiдразу ж пiсля того, як пролито паливнi речовини
 • вiдкривати кришку автоклава або послаблювати його крiплення
 • доливати воду в бачок пароутворювача
 • подавати пару в автоклав
 • вiдкривати кришку автоклава, послаблювати його крiплення, доливати воду в бачок пароутворювача
 • природне освiтлення, фрамуги або кватирки у вiкнах
 • природне освiтлення, фрамуги або кватирки у вiкнах, приточно-витяжну вентиляцiю
 • штучне освiтлення
 • через штепсельну розетку
 • через рубильник або автоматичний вмикач
 • через рубильник
 • вступний інструктаж, повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж
 • первинний інструктаж,
 • вступна співбесіда, первинний запис
 • присутня пломба
 • термiн перевiрки прострочений, вiдсутня пломба, тавро
 • стрiлка манометра при його вимиканнi не повертається на нульову позначку шкали, наявнi пошкодження, якi можуть вiдобразитися на вiрностi показань манометра
 • термiн перевiрки прострочений, вiдсутнi пломба, тавро, стрiлка манометра при його вимиканнi не повертається на нульову позначку шкали, наявнi пошкодження, якi можуть вiдобразитися на вiрностi показань манометра