База тестів

 • випробування на мікробіологічну чистоту нестерильних лікарських засобів
 • випробування на бактеріальні ендотоксини
 • гiдразину сульфату
 • бiлої глини
 • гексаметилентетрамiну
 • з розчином калiю ферицiанiду
 • з розчином калiю фероцiанiду
 • контролюють на вміст активної речовини
 • готуються у присутності (під наглядом) провізора-аналітика
 • відновлення розчином заліза (ІІ) сульфатом
 • окислення хлорамiном або пергiдролем при нагрiваннi в середовищi кислоти хлористоводневої з наступним додаванням розчину амiаку
 • поглинання електромагнiтного випромiнювання
 • величина потенцiалу iндикаторного електрода
 • функцiональними групами
 • за анiонами i катiонами
 • функцiональними групами
 • за анiонами i катiонами
 • натрiю
 • кальцiю
 • цинку
 • калiю
 • кількість одлиниць дозованого лікарського засобу
 • однорідність
 • калію тетрайодомеркурат лужний
 • розведена сiрчана кислота
 • натрiю гiдроксид
 • срiбла нiтрат
 • калiю йодид
 • мiдi сульфат
 • срiбла нiтрат
 • магнiю сульфат
 • залiза (III) хлорид
 • натрiю гiдроксид
 • кислота сiрчана концентрована
 • жовте забарвлення розчину
 • бiлий осад
 • чорний осад
 • комплексонометрiя
 • перманганатометрiя
 • кислотно-основне титрування
 • кислотно-основного титрування
 • осадження
 • комплексонометрiї
 • фториди
 • бромiди
 • йодиди
 • осад рожевого кольору
 • фiолетове забарвлення
 • осад рожевого кольору
 • фiолетове забарвлення
 • фiолетове забарвлення
 • жовто-бурий колiр
 • фiолетове забарвлення
 • жовто-бурий колiр
 • контролюють
 • не контролюють
 • спиртометром
 • рефрактометричним методом
 • пікнометром
 • реактиви Бушарда, Майєра
 • розведена сiрчана та азотна кислоти
 • концентрована сiрчана кислота
 • реактив Маркi
 • реактив Фелінга
 • домішки важких металів
 • бактеріальні ендотоксини
 • вміст загального органічного вуглецю або речовини, що окиснюються
 • кислотність або лужність
 • питому електропровідність of-line або in-line
 • мікробіологічну чистоту
 • сухий залишок, амонію солі
 • кальцій і магній, сульфати
 • бактеріальні ендотоксини, алюміній
 • хлориди, кислотність або лужність
 • речовини, що окиснюються
 • речовини, що окиснюються
 • нітрати
 • алюміній, якщо субстанція призначена для виробництва розчинів для діалізу
 • бактеріальні ендотоксини
 • сухий залишок, механічні включення: видимі частки
 • кислотність або лужність, речовини, що окиснюються
 • хлориди, сульфати, амонію солі
 • питома електропровідність
 • механічні включення: невидимі частки
 • стерильність
 • вода високоочищена, що призначена для приготування лікарських засобів, коли потрібна вода підвищеної біологічної якості
 • вода, яка використовується для розчинення або для розведення субстанцій або лікарських засобів для парентерального застосування перед використанням
 • вода, яка використовується як розчинник при приготуванні лікарських засобів для парентерального застосування
 • вода для приготування лікарських засобів, крім тих, які мають бути стерильними й апірогенними
 • 0,01
 • ± 5 одиниць після останньої зазначеної цифри