• Бівентрикулярна серцева недостатність
 • Декомпеесоване легеневе серце
 • Стеноз клапану легеневої артерії
 • Констриктивний перикардит
 • Артеріальна гіпертензія з гіпертрофією лівого шлуночка
 • Мітральний стеноз
 • Хронічне легеневе серце
 • Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії
 • Констриктивний перикардит
 • Збільшення тиску і лівому передсерді призводить до збільшення опору судин малого кола кровообігу
 • Збільшення тиску і лівому передсерді призводить до збільшення опору судин великого кола кровообігу
 • Збільшення тиску і лівому передсерді призводить до зменшення опору судин малого кола кровообігу
 • Збільшення тиску і лівому передсерді призводить до зменшення опору судин малого кола кровообігу і збільшення опору судин великого кола кровообігу
 • Фракції викиду лівого шлуночка від переднавантаження
 • Хвилинного об’єму кровообігу від післянавантаження
 • Хвилинного об’єму кровообігу від переднавантаження
 • Ударного об’єму лівого шлуночка від переднавантаження
 • Післянавантаження
 • Переднавантаження
 • Частота серцевих скорочень
 • Скоротливість міокарда
 • Еластичні властивості судин
 • Збільшення післянавантаження на лівий шлуночок
 • Збільшення переднавантаження на лівий шлуночок
 • Тахікардія
 • Зменшення скоротливості міокарда
 • Збільшення серцевого викиду
 • Активація ренін-ангіотензинової системи
 • Затримка в організмі рідини
 • Підвищення кінцево-діастолічного тиску
 • Активація симпатоадреналової системи
 • Альдостерон
 • Натрійуретичні пептиди
 • Брадикінін
 • Простагландини І та Е2
 • Ендотелій-залежний фактор розслаблення судин
 • Норадреналін
 • Збільшує екскрецію натрію і води у хворих із застійною серцевою недостатністю
 • Зменшує екскрецію натрію і води у хворих із застійною серцевою недостатністю
 • Ранній діагностичний маркер сеоцевої недостатності
 • Діагностичний маркер ступеня тяжкості серцевої недостатності
 • Підвищення тиску наповнення лівого шлуночка
 • Покращання розслаблення лівого шлуночка
 • Підвищення тиску в легеневих венах
 • Зменшення жорсткості лівого шлуночка
 • Підвищення тиску заклинювання в легеневих капілярах
 • Десенситизація барорецепторів передсердь
 • Десенситизація рецепторів у нирках і судинах до натрійуретичного пептиду
 • Десенситизація бета-адренорецепторів
 • Десенситизація рецепторів ангіотензину ІІ
 • Збільшення натрійурезу
 • Підвищення тиску в легеневій артерії
 • Підвищення тиску в легеневих капілярах
 • Збільшення проникливості капілярів
 • Зниження онкотичного тиску
 • Зниження осмотичного тиску
 • Неадекватна діуретична терапія
 • Припинення прийому інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Гіпертензивний криз
 • Екстрасистолія
 • Гострий коронарний синдром
 • Прийом нестероїдних протизапальних препаратів
 • Систолічна дисфункція лівого шлуночка
 • ІІІ-IV функціональний клас NYHA
 • Шлуночкові аритмії високих градацій
 • Артеріальна гіпертензія
 • SDNN
 • SDNN не менее 50 мс
 • Шлуночкова тахікардія з переходом у фібриляцію шлуночків
 • Суправентрикулярна тахікардія з переходом у фібриляцію шлуночків
 • Брадиаритмія і асистолія
 • Пірует-тахікардія з переходом у фібриляцію шлуночків
 • Загальний аналіз крові
 • Аналіз крові на катехоламіни
 • Аналіз крові на ангіотензин ІІ
 • Аналіз крові на ренін
 • Аналіз крові на креатинін
 • Аналіз крові на білірубін
 • Застійна серцева недостатність
 • Захворювання клапанів серця
 • Вроджені аномалії серця і великих судин
 • Внутрішньосерцеві шунти
 • Виражена легенева гіпертензія
 • Синдром слабкості синусового вузла
 • Конституція пацієнта
 • Фаза дихального циклу
 • Наявність емфіземи легень
 • Фаза серцевого циклу
 • Частота серцевих скорочень
 • Ширина міжреберних проміжків
 • Збільшення розмірів серця
 • Збільшення розмірів легеневої артерії
 • Лінії Керлі
 • Прикореневе посилення легеневого малюнку
 • Випіт у плевральну порожнину
 • Кальцифікація стінки аорти
 • Гострий респіраторний дистрес-синдром
 • Дифузна пневмонія
 • Метастатичні злоякісні пухлини
 • Ниркова недостатність з об’ємним перевантаженням
 • Емфізема легень
 • Хронічне обструктивне захворювання легень
 • Первинна легенева гіпертензія
 • Хронічна емболія легень
 • Синдром Ейзенменгера
 • Мітральний стеноз
 • Недостатність трикуспідального клапану
 • Системного артеріального тиску
 • Центрального венозного тиску
 • Кінцево-діастолічного тиску
 • Тиску в легеневій артерії
 • Хвилинного об’єму кровообігу
 • Набряки нижніх кінцівок
 • Гепатомегалія
 • Набухання шийних вен
 • Застійні хрипи у легенях
 • Захворювання нирок
 • Гіпертиреоз
 • Гіпотиреоз
 • Побічна дія дигідропіридинів
 • Лімфостаз
 • Метастази злоякісних пухлин
 • Портальна гіпертензія
 • Нефротичний синдром
 • Мікседема
 • Феохромоцитома
 • Мітральний стеноз
 • Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії
 • Аортальний стеноз
 • Первинна легенева гіпертензія
 • Хронічне обструктивне захворювання легень
 • Розрив міжшлуночкової перегородки
 • Синдром Кона
 • Вторинний альдостеронізм
 • Застосування спіронолактону
 • Застосування петлевих діуретиків
 • Застосування гідрохлоротіазиду
 • Застосування інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Гіпертрофічна обструктивна кардіоміопатія
 • Дилятаційна кардіоміопатія
 • Гіпертензивне серце
 • Рестриктивна кардіоміопатія
 • Післяінфарктна аневризма лівого шлуночка
 • Наявність задишки, втоми і ознак застою у спокої або при фізичному навантаженні
 • Порушення глобальної функції міокарду у стані спокою при ехокардіографічному дослідженні
 • Відповідь на застосування діуретиків та інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту
 • Регіонарні порушення скоротливості міокарда за даними ехокардіографії
 • Відсутність симптомів у спокої
 • Нормальний рівень натрійуретичного пептиду
 • Відсутність ознак систолічної дисфункції міокарда при ехокардіографічному дослідженні
 • Відсутність кардіомегалії на рентгенограмі
 • Наявність гіпертрофії лівого шлуночка
 • Вологі хрипи у легенях
 • Гіпертрофія лівого шлуночка
 • Дилятація лівого шлуночка
 • Порушення ритму і провідності серця
 • Артеріальна гіпотензія
 • Стенокардія
 • Збільшення розмірів серця і кількості рідини у плевральних порожнинах
 • Перетинкові лінії Керлі
 • Розширення стовбура легеневої артерії
 • Розширення аорти
 • Стенозу гирла аорти
 • Мітрального стенозу
 • Легеневої гіпертензії
 • Лівошлуночкової недостатності
 • Загальний аналіз крові
 • Загальний аналіз сечі
 • Аналіз вмісту в крові креатиніну, калію і натрію
 • Аналіз вмісту в крові печінкових ферментів
 • Аналіз ліпідного спектру крові
 • ЕКГ у 12 відведеннях
 • Ехокардіографія
 • Велоергометрія
 • Холтерівське моніторування ЕКГ
 • Стрес-ехокардіографія з добутаміном
 • Гіпернатріємія
 • Гіпонатріємія
 • Гіперкреатинінемія
 • Підвищення печінкових ферментів
 • Підвищення вмісту сечової кислоти
 • Ехокардіографія в М-режимі (за Тейхольц)
 • Ехокардіографія у В-режимі (за методом Сімпсона)
 • Радіоізотопна вентрикулографія
 • Контрастна вентрикулографія при катетеризації серця
 • Амплітуда аортального потоку
 • Співвідношення амплітуд потоків раннього і пізнього діастолічного наповнення лівого шлуночка
 • Час прискорення піку раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка
 • Час сповільнення піку раннього діастолічного наповнення лівого шлуночка
 • Період ізоволюмічного скорочення лівого шлуночка
 • Період ізоволюмічного розслаблення лівого шлуночка
 • Суб’єктивна оцінка функціонування хворих
 • Об’єктивна оцінка функціонування хворих
 • Здійснюється за спеціальними опитуваннями
 • Залежить від вираженості клінічних симптомів захворювання
 • Залежить від функціонального класу
 • Визначається основним захворюванням, яке призвело до серцевої недостатності
 • Кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка понад 5.5 см
 • Розмір лівого передсердя менше 3.8 см
 • Фракція викиду лівого шлуночка понад 55%
 • Гіпертрофія лівого шлуночка
 • Рентгенологічні ознаки застою в легенях
 • Зниження фракції викиду лівого шлуночка менше 55%
 • Дилятація лівого шлуночка
 • Нормальний тип діастолічної функції лівого шлуночка
 • Дилятація правого шлуночка
 • Експіраторна задишка
 • Застійні хрипи в легенях
 • Зміщення електричної осі серця вправо
 • Синдром "QIII-SI"
 • Дилятація правого шлуночка
 • Дилятація лівого шлуночка
 • Тип порушеного наповнення
 • Тип порушеного розслаблення
 • Рестриктивний тип
 • Псевдонормальний" тип
 • Нормальний тип
 • У хворих із систолічною дисфункцією лівого шлуночка
 • У хворих із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка
 • На фоні вираженої недостатності мітрального клапана
 • На фоні аортальної недостатності
 • Задишка або втома при мінімальних фізичних навантаженнях
 • Задишка або втома при менших за звичайні фізичних навантаженнях
 • Задишка або втома при звичайних фізичних навантаженнях
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби 150-300 м
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби 301-425 м
 • Максимальне споживання кисню 8-14 мл/кг/хв
 • Максимальне споживання кисню 15-20 мл/кг/хв
 • Задишка або втома при мінімальних фізичних навантаженнях
 • Задишка або втома при менших за звичайні фізичних навантаженнях
 • Задишка або втома при звичайних фізичних навантаженнях
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби 150-300 м
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби 301-425 м
 • Максимальне споживання кисню 8-14 мл/кг/хв
 • Максимальне споживання кисню 15-20 мл/кг/хв
 • Задишка або втома при мінімальних фізичних навантаженнях
 • Задишка або втома при менших за звичайні фізичних навантаженнях
 • Задишка або втома при звичайних фізичних навантаженнях
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби менше 150 м
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби 150-300 м
 • Дистанція 6-хвилинної ходьби 301-425 м
 • Відсутність ознак насосної серцевої недостатності
 • Вологі хрипи в легенях, ритм галопа, рентгенологічні ознаки серцевої недостатності
 • Набряк легенів
 • Кардіогенний шок
 • Відсутність ознак насосної серцевої недостатності
 • Вологі хрипи в легенях, ритм галопа, рентгенологічні ознаки серцевої недостатності
 • Набряк легенів
 • Кардіогенний шок
 • Зменшити симптоми захворювання
 • Усунути безсимптомні аритмії
 • Покращити асоційовану із станом здоров’я якість життя хворих
 • Збільшити очікувану тривалість життя
 • Запобігти розвитку нової декомпенсації кровообігу