• Дефiбриляцiю, зовнiшнiй масаж серця, штучну вентиляцiю легень
 • Фармакотерапiю
 • ЧСЕКС
 • Адреналiн внутрішньовенно або внутрішньокістно
 • Кальцiю хлориду
 • Калiю хлориду
 • Бiкарбонату натрiю
 • Iзопротеренолу
 • Минуча кульгавiсть
 • Атрiовентрикулярна блокада II ст
 • Ожирiння
 • Бронхiальна асма
 • Виражена недостатнiсть кровообiгу
 • Фібриляцією передсердь
 • Уповiльненням пульсу при вдиханнi i прискоренням при видиханнi
 • Iнтермiтуючим пульсом
 • Бiгемiнiєю
 • Лiдокаїну
 • Бретилiю
 • Дiгоксину
 • Застосування дефібриляції. Після третьої неефективної дефібриляції введення аміодарону 300 мг
 • Серцевi глiкозиди
 • Пропранолол
 • Атропiн
 • Дефібриляція
 • Iзопротеренол
 • СП змiнюється
 • СП значно знижується
 • СП незначно збiльшується
 • СП значно збiльшується
 • СП незначно знижується
 • Дефiбриляцiю
 • Масаж серця
 • Штучне дихання
 • Вводити антиаритмiчнi засоби
 • Електрокардіостимуляцію
 • Асистолiї
 • Фiбриляцiї шлуночкiв
 • Апное
 • Блокадi лiвої нiжки пучка Гiса
 • Блокадi правої нiжки пучка Гiса
 • Шлуночкова бiгемiнiя
 • Передсердна бiгемiнiя
 • Пароксизм стiйкої шлуночкової тахiкардії
 • Фібриляція шлуночкiв
 • Фібриляція передсердь
 • Трiпотiння передсердь
 • Суправентрикулярна тахiкардiя
 • Повна атрiовентрикулярна блокада
 • Хронiчна аневризма серця
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Гострий iнфаркт мiокарда
 • Мiтральна вада серця
 • Ревматичний процес
 • Внутрiшньосерцеве введення адреналiну
 • Дефiбриляцiю електричним розрядом
 • В/венне введення строфантину
 • В/венне введення лiдокаїну
 • В/венно капельно норадреналiн
 • Стенокардiя
 • Iнфаркт мiокарда
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Бронхiальна астма
 • Порушення серцевого ритму
 • Суправентрикулярна екстрасистолiя
 • Численнi суправентрикулярнi екстрасистоли
 • Миготлива аритмiя iз шлуночковою тахiсистолiєю
 • Атрiовентрикулярна блокада II ст
 • Шлуночкова тахiсистолiя
 • Пiдвищення потреби міокарда у кисні
 • Скорочення діастоли
 • Збiльшення тривалості діастоли
 • Амiодарон
 • Хiнiдін
 • Пропранолол
 • Новокаїнамiд
 • Вплив усiх препаратiв на iнотропну функцiю серця майже однаковий
 • Хiнiдiн
 • Новокаїнамiд
 • Аймалiн
 • Верапамiл
 • Бретилiй
 • Iшемiчна хвороба серця
 • Ниркова недостатнiсть
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Виразка шлунка
 • Печiнкова недостатнiсть
 • Iшемiчнiй хворобi серця
 • Кардiогенному шоцi
 • Тиреотоксикозi
 • Повнiй атрiовентрикулярнiй блокадi
 • Фібриляції передсердь iз шлуночковою тахiсистолiєю
 • Повнiй атрiовентрикулярнiй блокадi
 • Трiпотiннi передсердь з блокадою 2:1
 • Суправентрикулярнiй пароксизмальнiй тахiкардiї
 • Поодиноких суправентрикулярних екстрасистолiях
 • Ксантопсiя (втрата кольорового зору)
 • Артерiальна гiпертензiя
 • Пiрует-тахiкардiя
 • Кушингове ожирiння
 • Гiперпiгментацiя шкiри
 • Жовтусi
 • Черевному тифi
 • Набряку Квiнке
 • Внутрiшньочерепнiй гiпертензiї
 • Тиреотоксикозi
 • 8-12 відведень поверхневої ЕКГ
 • 3-відведень поверхневої ЕКГ
 • Ортогональних X, Y, Z –відведень за Франком ЕКГ високого дозволу
 • Даних добового холтерівського моніторування
 • Хінідін
 • Аміодарон
 • Фуросемід
 • Еритроміцин
 • Аспірин
 • Подовження коригованого інтервалу QT більше 440 мс на ЕКГ спокою
 • Синкопе
 • Випадки виявлення подовження QT у сім’ї
 • Альтерація зубця Т
 • Низька ЧСС
 • Вроджена глухота
 • Альтернація зубця Т
 • Порушення процесу реполяризації міокарда шлуночків
 • Подовження Р-Q
 • Постійна синусова брадикардія протягом 24 годин періоду моніторування ЕКГ – ЧСС не повинна перевищувати 50 за 1 хв
 • Синусові паузи повинні досягати 3-6 с
 • Тривалі чи інтермітуючі періоди відмови синусового вузла із замісними ритмами атріовентрикулярного з’єднання
 • Синусова аритмія на вдиху зі зменшенням RR та збільшенням PQ
 • Документований синдром тахі-брадікардії
 • середня частота шлуночкових скорочень у спокої не повинна перевищувати 90 за 1 хвилину
 • немає епізодів, коли протягом години середня частота скорочень шлуночків перевищує 100 за 1 хвилину
 • ЧСС вночі не повинна бути менше 110 ударів за хвилину
 • При лікуванні ФП відновлення аритмії у вигляді тріпотіння передсердь із проведенням імпульсу на шлуночки 1:1
 • Двонаправлена тахікардія torsade de pointes
 • Прояви збільшення наявної дисфукції синусового вузла
 • Синусова аритмія
 • Збільшення ступеня AV блокади
 • Розвиток внутрішньошлуночкових блокад
 • Збільшення кількості епізодів пароксизмів суправентрикулярної тахікардії, ФП, передсердної екстрасистолії
 • Міграція водія ритма
 • Комплекс QRS шлуночкової екстрасистоли розширений і деформований
 • Періодично реєструються комплекси, які зливаються
 • Обов’язкова наявність алоритмії у вигляді бі-, три- або квадрігіменії
 • Екстрасистоли характеризуються непостійним інтервалом зчеплення з комплексом основного ритму
 • Довгі проміжки між двома послідовними екстрасистолами є кратними найкоротшому проміжку між ними
 • Зменшення кількості поодиноких шлуночкових екстрасистол більше ніж на 75 %
 • Зменшення кількості парних екстрасистол і екстрасистол типу "R на T" більш ніж на 90 %
 • При поліморфності екстрасистол зменшення кількості їх морфологічних типів до 2%
 • Зникнення шлуночкової екстрасистолії у нічний час
 • Повна відсутність епізодів шлуночкової тахікардії
 • Збільшення хоча б у 10 разів кількості парних екстрасистол і епізодів нестійкої шлуночкової тахікардії
 • Збільшення хоча б у 4 рази загальної добової кількості шлуночкових екстрасистол
 • Збільшення величини коригованого інтервалу QT більше 400 мс
 • Поява не зареєстрованих до цього стійкої шлуночкової тахікардії або нової морфологічної форми стійкої шлуночкової тахікардії
 • Горизонтальний чи косонизхідний характер дислокації сегменту ST
 • Дислокація сегменту ST нижче ізолінії не менше, ніж на 0,1 мВ у точці, що відстоїть на 80 мс від точки j
 • Обов’язкове супроводження депресії ST больовим синдромом
 • Тривалість епізоду депресії ST не менше 1 хвилини
 • Часовий інтервал між двома подібними епізодами не менше 1 хвилини
 • Кількість 30 за годину та більше
 • Кількість 60 за годину та більше
 • Кількість 200 за добу та більше
 • Кількість до 50
 • Від 3 шлуночкових комплексів
 • Від 6 шлуночкових комплексів
 • Тривалість до 30 секунд
 • Тривалість до 60 секунд
 • Тривалість 30 секунд і більше
 • Тахікардія з широкими комплексами
 • Тахікардія з вузькими комплексами
 • бета- адреноблокатори
 • Наперстянку
 • Верапамiл
 • Імплантацiю кардiостимулятора
 • Викликає синусову тахiкардiю
 • Виявляє шлуночковi екстрасистоли
 • Стає причиною пароксизму миготiння передсердь
 • Суттєво не впливає на серцевий ритм
 • Виявляє синусову брадикардiю
 • Виникнення брадикардiї менше 55 скор. на хв. з погiршенням геодинаміки
 • Виникнення тахiкардiї бiльше 150 скор. на хв
 • Зомлiння
 • Миготiння передсердь iз скороченням шлуночкiв 60 на хв
 • Постiйний несинусовий ритм
 • Суправентрикулярна тахiкардiя
 • Блокада нiжок пучка Гiса
 • Повна АВ-блокада з нападами МАС
 • Стiйке трiпотiння передсердь
 • Синдром слабкостi синусового вузла
 • При зниженнi автоматизму синусового вузла
 • При зупинцi синусового вузла
 • При синоаурикулярнiй блокадi
 • При атрiовентрикулярнiй блокадi I ступеню
 • При пiдвищеннi автоматизму передсердь
 • Зниження автоматизму синусового вузла
 • Зупинки синусового вузла
 • Синоаурикулярної блокади
 • Атрiовентрикулярної блокади II ступеня
 • Мiжпередсердної блокади III ступеня
 • Частота передсердних хвиль 250-350 в 1 хв
 • Висока регулярнiсть передсердних хвиль
 • Горизонтальнiсть кривої ЕКГ мiж збудженнями передсердь