• ціанотичний рум’янець, ціаноз губ, акроціаноз
 • підвищений пульсовий тиск
 • капілярний пульс
 • синхронне з пульсом похитування голови та кінцівок
 • зміщення лівої межі відносної тупості серця дозовні
 • гепатомегалія
 • послаблений ІІ тон в ІІ міжребер’ї справа
 • посилений хлопаючий ІІ тон в ІІ міжребер’ї справа
 • щиглик відкриття аортального клапану
 • систолічний шум на верхівці з проведенням дозовні з посиленням на видиху
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • мезодіастолічний шум з передсистолічним посиленнм і дрижанням
 • шум Дюроз’є-Віноградова
 • шум Флінта
 • шум Грехема Стілла
 • шум Ріверо-Карвало
 • шум Кумбса (відносна недостатність мітрального клапану)
 • гіпертрофія лівого передсердя
 • гіпертрофія лівого шлуночка
 • гіпертрофія правого передсердя
 • гіпертрофія правого шлуночка
 • посилення леневого рисунку
 • лінії Керлі В
 • вибухання дуги аорти
 • вибухання ІІІ-ІV дуг лівого шлуночка, збільшення кардіоторакального індексу
 • вибухання ІІ дуги лівого контуру серця
 • ампутація коренів, збіднення легеневого рисунку
 • електрокардіографія
 • ехокардіографія з доплерографією
 • рентгенографія органів грудної клітки
 • коронарографія
 • сцинтіграфія
 • лівошлуночкова недостатність
 • правошлуночкова недостатність
 • системні тромбоемболії
 • тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії
 • повна атріовентрикулярна блокада
 • інфекційний ендокардит
 • інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
 • бета-адреноблокатори
 • діуретики
 • нітрати
 • серцеві глікозиди
 • дигідропирідинові блокатори кальцієвих каналів
 • інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту
 • в-адреноблокатори
 • петльові діуретики
 • дигідропирідинові блокатори кальцієвих каналів
 • серцеві глікозиди
 • антагоністи альдостерону
 • дозовані динамічні аеробні фізичні вправи
 • дозовані статичні фізичні навантаження
 • контроль маси тіла, артеріального тиску
 • обмеження психоемоційних навантажень
 • обмеження вживання кухонної солі і рідини
 • рутинна профілактика інфекційного ендокардиту
 • ревматизм
 • інфекційний ендокардит
 • ідіопатична кальцифікація
 • дегенератвні зміни (атеросклероз)
 • сифіліс
 • вроджений двостулковий клапан
 • системна артеріальна гіпертензія
 • легенева артеріальна гіпертензія
 • легенева венозна гіпертензія
 • фіксований серцевий викид при фізичному навантаженні
 • зниження серцевого викиду
 • підвищення центрального венозного тиску
 • підвищення градієнту тиску між лівим передсердям та лівим шлуночком
 • підвищення градієнту тиску між правим передсердям та правим шлуночком
 • діастолічне перевантаження лівого шлуночка додатковим регургітаційним об’ємом
 • систолічне перевантаження тиском лівого шлуночка
 • систолічне перевантаження тиском правого шлуночка
 • дилатація лівого передсердя
 • концентрична гіпертрофія лівого шлуночка
 • ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка
 • дилатація правого передсердя
 • дилатація правого шлуночка
 • зниження глобальної систолічної функції лівого шлуночка
 • порушення регіональної систолічної функції лівого шлуночка
 • порушення глобальної діастолічної функції лівого шлуночка
 • порушення регіональної діастолічної функції лівого шлуночка
 • перебої в роботі серця
 • стенокардія
 • пароксизми кардіальної астми, набряку легень
 • задуха при фізичному навантаженні
 • синкопи при фізичному навантаженні
 • резистентні периферичні набряки
 • дифузний ціаноз
 • блідість шкіри
 • розлитий верхівковий поштовх із зміщенням в аксилярну зону
 • синхронне з пульсом похитування голови та кінцівок
 • систолічне дрижання справа від груднини та на сонних артеріях
 • гепатомегалія
 • послаблення чи відсутність ІІ тону в ІІ міжребір’ї справа
 • акцент ІІ тону в ІІ міжребір’ї справа
 • щиглик відкриття аортального клапану на верхівці
 • систолічний шум на верхівці з проведенням дозовні з посиленням на видиху
 • мезодіастолічний шум з передсистолічним посиленнм і дрижанням на
 • грубий систолічний шум в ІІ міжребір’ї справа з дрижанням і проведенням на судини шиї
 • високий загострений Р у відведеннях II,III, aVF
 • поширений і двохфазний (+/-) Р у відведеннях V1V2
 • блокада лівої ніжки пучка Гіса та її гілок
 • блокада правої ніжки пучка Гіса
 • кут а менше 0о, RV6+ SV1 більше 35 мм
 • кут а більше 90о, RV1 більше 10 мм, SV6=RV6
 • органи грудної клітки без змін
 • розширення висхідної аорти
 • розширення тіні серця впоперек
 • ампутація коренів, збіднення легеневого рисунку
 • посилення легеневого рисунку
 • лінії Керлі В
 • pulsus celer, altus, magnus
 • pulsus tardus, parvus, rarus
 • pulsus difference
 • pulsus paradoxalis
 • pulsus filiformis
 • первинну легеневу гіпертензію
 • коарктацію аорти
 • дефект міжпередсердної перетинки
 • дефект міжшлуночкової перетинки
 • міксому лівого передсердя
 • ідіопатичний гіпертрофічний субаортальний стеноз
 • електрокардіографія
 • ехокардіографія з доплерографією
 • рентгенографія органів грудної клітки з контрастованим стравоходом
 • коронарографія
 • сцинтіграфія
 • катетеризація серця
 • не потребує медикаментозної корекції
 • бета-адреноблокатори
 • петльові діуретики
 • калійзберігаючі діуретики
 • недигідропіридинові блокатори кальцієвих каналів
 • нітрати
 • дозовані динамічні аеробні фізичні вправи
 • дозовані статичні фізичні навантаження
 • обмеження вживання кухонної солі і рідини
 • контроль маси тіла та артеріального тиску
 • обмеження психоемоційних навантажень
 • рутинна профілактика інфекційного ендокардиту
 • пароксизми кардіальної астми, кровохаркання
 • стенокардія
 • втомлюваність, серцебиття при фізичному навантаженні
 • фібриляція передсердь
 • периферичні набряки
 • пульсація в епігастрії і вздовж лівого краю груднини
 • діастолічне дрижання в області верхівки
 • систолічне дрижання у ІІ міжребір’ї справа
 • розлитий верхівковий поштовх, зсув лівої межі серця дозовні
 • дифузний ціаноз, пальці за типом барабанних паличок
 • систолічний шум на верхівці з проведенням дозовні
 • мезодіастолічний шум на верхівці з дрижанням
 • систолічний шум у ІІ міжребір’ї справа від груднини з дрижанням
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • систолічний шум у основи мечоподібного відростку з посиленням при вдосі
 • акцент ІІ тону на аорті
 • посилений хлопаючий І тон на верхівці
 • послаблений І тон на верхівці
 • мезодіастолічний шум з передсистолічним посиленням на верхівці
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • систолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • додатковий тон відкриття мітрального клапану на верхівці
 • посилений хлопаючий І тон на верхівці
 • послаблений І тон на верхівці
 • мезодіастолічний шум з передсистолічним посиленням на верхівці
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • систолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • систолічний шум на верхівці з проведенням дозовні
 • ексцентрична гіпертрофія лівого шлуночка
 • концентрична гіпертрофія лівого шлуночка
 • гіпертрофія лівого передсердя
 • гіпертрофія правого передсердя
 • гіпертрофія правого шлуночка
 • раннє та стійке збільшення печінки
 • поява помірних периферичних набряків
 • кардіальна астма, кровохаркання
 • ознаки гіпертрофії правого передсердя і правого шлуночка
 • набрякання шийних вен, позитивний венний пульс
 • стенокардія
 • гіпертрофія правого шлуночка
 • гіпетрофія лівого шлуночка
 • гіпертрофія правого передсердя
 • гіпертрофія лівого передсердя
 • мерехтлива аритмія
 • повна атріовентрикулярна блокада
 • симптом Ріверо Карвалло
 • позитивний венний пульс
 • гепатомегалія, ціаноз із жовтяничним відтінком,
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • посилення І тону і пресистолічний шум над мечоподібним відростком
 • акцент ІІ тону в ІІ міжребір’ї зліва
 • послаблення ІІ тону в ІІ міжребір’ї зліва
 • посилений І тон на верхівці, передсистолічний шум
 • систолічний шум у ІІ міжребірї зліва з проведенням на судини шиї
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • пансистолічний шум на верхівці з проведенням дозовні
 • задуха при фізичному навантаженні
 • пароксизми нічної задухи
 • тахікардія
 • пароксизмальна мерехтлива аритмія
 • кровохаркання
 • периферичні набряки
 • акцент ІІ тону в ІІ міжребір’ї справа
 • послаблення ІІ тону в ІІ міжребір’ї справа
 • посилений І тон на верхівці, передсистолічний шум
 • систолічний шум у ІІ міжребірї зліва з проведенням на судини шиї
 • протодіастолічний шум вздовж лівого краю груднини
 • пансистолічний шум на верхівці з проведенням дозовні
 • задуха при фізичному навантаженні
 • синкопи
 • стенокардія
 • шлуночкові аритмії
 • кровохаркання
 • периферичні набряки
 • ізольований дефект міжпередсердної перетинки
 • ізольований дефект міжшлуночкової перетинки
 • відкрита артеріальна протока
 • тетрада Фалло
 • стеноз вістя легеневої артерії
 • коарктація аорти
 • ізольований дефект міжпередсердної перетинки
 • ізольований дефект міжшлуночкової перетинки
 • відкрита артеріальна протока
 • тріада Фалло
 • тетрада Фалло
 • коарктація аорти
 • дефект міжшлуночкової перетинки
 • синдром Лютембаше
 • відкрита артеріальна протока
 • коарктація аорти
 • стеноз вістя легеневої артерії
 • недостатність клапану легеневої артерії
 • тромбози внаслідок поліцитемії
 • гостра лівошлуночкова недостатність
 • хронічна правошлуночкова недостатність
 • синдром Морган’ї-Едемса-Стокса
 • раптова кардіальна смерть
 • інфекційний ендокардит
 • тромбози внаслідок поліцитемії
 • гостра лівошлуночкова недостатність
 • хронічна правошлуночкова недостатність
 • синкопи, синдром Морган’ї-Едемса-Стокса
 • раптова кардіальна смерть