• iз сiрувато-коричневою лусочко-кiркою
 • гладка
 • навколофолiкулярна плоска
 • Позитивні результати підтверджують діагноз
 • Негативні результати включають діагноз
 • Остаточний діагноз повинен базуватися на даних всіх загальноклінічних та додаткових досліджень
 • Клінічні дані
 • Результати ЕКГ
 • Результати ультразвукового дослідження серця
 • Результати рентгенологічного дослідження органів
 • Дані ендоміокардіальної біопсії
 • З верхівки серця
 • З лівого передсердя
 • З правого передсердя
 • З міжшлуночкової перетинки зліва
 • З міжшлуночкової перетинки справа
 • Нейроциркуляторною дистонією
 • Ішемічною хворобою серця
 • Ревматичною хворобою серця
 • Стенозом війстя аорти
 • Обов’язкове призначення не стероїдних протизапальних препаратів
 • Обов‘язкове призначення антибіотиків
 • Призначення препаратів, що впливають на метаболічні процеси в міокарді
 • Лікування у більшості випадків симптоматичне
 • Протипоказано взагалі
 • Протипоказано в гострому періоді
 • Призначається при наявності приєднанні бактеріальної інфекції в підгострому періоді
 • З першого дня захворювання
 • На початку другого тижня
 • Не раніше ніж через 12-14 днів від початку захворювання
 • Не призначають зовсім
 • Коксаки В
 • Грипозному
 • Цитомегаловірусному
 • Аденовірусному
 • При вірусних міокардитах призначення НПЗП показано не раніше, ніж через 12-14 днів від початку захворювання
 • Глюкокортикостероїдів (ГКС)
 • Цитостатиків
 • ГКС та цитостатиків
 • Препаратів золота
 • Видужання без остаточних змін на ЕКГ
 • Видужання з остаточними змінами на ЕКГ
 • Видужання з остаточними гемодінамічними змінами
 • Трансформація в ділатаційну КМП
 • Трансформація в рестриктивну КМП
 • Безпосередній вплив віруса на клітину
 • Бактеріальну суперінфекцію
 • Порушення мікроциркуляції
 • Порушення в системі імунітета
 • Порушення функції гіпофізу
 • Патологічні зміни ЕКГ
 • Підвищення в крові біомаркерів некрозу
 • Тахікардія
 • Кардіогенний шок
 • Ритм "галопа"
 • Зеленящий стрептокок
 • Золотистий стафілокок
 • Грибкова інфекція
 • Грамнегативні інфекції
 • Хламідії
 • Втрата ваги
 • Лихоманка
 • Анемія
 • Спленомегалія
 • Геморагічні прояви
 • Лімфоцитоз при загальному аналізі крові
 • Пролапсі мітрального клапану
 • Ішемічній хворобі серця
 • Дефекті міжшлуночкової перетинки
 • Гіпертрофічній кардіоміопатії
 • Трансторакальна одномірна ЕхоКГ
 • ДоплерЕхоКГ
 • Черезстравохідна ЕхоКГ
 • Магнітно-резонансна томографія
 • Трансторакальна двомірна ЕхоКГ
 • Збільшення первинних ендокардитів
 • Розвиток дифузних міокардитів та прогресуючою серцевої недостатності
 • Збільшення частоти уражень нервової системи
 • Зменшення стрептококової етіології захворювання
 • Зменшення інтенсивності проявів клапанної дисфункції
 • Ураження правих відділів серця
 • Розвиток інфаркт-пневмоній
 • Негативна гемокультура
 • Збільшення стафілококової етіології захворювання
 • Переважне ураження мітрального та аортального клапанів
 • Ареактивний перебіг захворювання з відсутністю лихоманки
 • Розвиток енцефалопатій
 • Негативна гемокультура
 • Більш частий кардіотоксичний ефект високих доз антибіотиків
 • Відсутність значних екстракардіальних уражень
 • Серцева недостатність в результаті деструкції клапанів або ураження міокарду
 • Емболії судин життєво важних органів
 • Ниркова недостатність
 • Ускладнення після хірургічних втручань
 • Анемія
 • Швидке прогресування серцевої недостатності в результаті деструкції клапанного апарату
 • Рецидивуюча тромбоемболія
 • Ранній інфекційний ендокардит протезованих клапанів
 • Параклапанна недостатність
 • Наявність вегетацій
 • При втручаннях по верхніх дихальних шляхах
 • При втручаннях на стравоході
 • При втручаннях на сечостатевому тракті у хворих з високим ризиком розвитку інфекційного ендокардиту
 • При втручанні на шлунково-кишковому тракті у хворих з високим ризиком інфекційного ендокардиту
 • При втручанні на шлунково-кишковому тракті у хворих з середнім ризиком розвитку інфекційного ендокардиту
 • Гостра ревматична лихоманка
 • Новоутворення
 • Піогенна інфекція
 • Туберкульоз
 • Причина не встановлена
 • Як наслідок забою грудної клітини
 • Стадійність розвитку ЕКГ-змін з наступною нормалізацією ЕКГ
 • Зміщення сегменту ST вверх у більшості відведень
 • Конкордантне сегменту ST збільшення амплітуди зубця Т
 • Наявність патологічного зубця Q
 • Відсутність реципроктних змін
 • Високий венозний тиск
 • Тихі серцеві тони, границі серцевої тупості без змін
 • Відсутність серцевого поштовху
 • Підвійний серцевий поштовх
 • Зникання пульсу при глибокому вдиханні
 • Сепсис
 • Ниркова недостатність
 • Туберкульоз
 • Гостра ревматична лихоманка
 • Хвороба Бехтерева
 • Туберкульоз
 • Ревматична лихоманка
 • Запалення легенів
 • Уремія
 • Інфаркт міокарда
 • Гематогенно (сепсис)
 • Лімфогенно (туберкульоз)
 • Контактно (запалення легенів)
 • Із зовнішньої середи в результаті поранення
 • Повітряно-крапельним шляхом
 • Одутловатість обличчя, набухання вен шиї
 • Підвищення венозного тиску
 • Тахікардія
 • Збільшення печінки з розвитком кардіогенного фіброзу печінки ПІКА
 • Збільшення серцевого викиду
 • Зниження амплітуди комплексу QRS і збільшення зубця Т
 • Підвищення амплітуди комплексу QRS
 • Підвищення амплітуди комплексу QRS і альтернація комплексів QRS
 • Зниження амплітуди комплексу QRS і альтернація комплексів QRS
 • Інфаркту міокарда
 • Гіпертрофічній кардіоміопатії
 • Констриктивного перикардиту
 • Мітрального стенозу
 • Ділатаційній кардіоміопатії
 • Малий серцевий викид
 • Набухання вен шиї
 • Підвищення венозного тиску
 • Збільшення печінки з розвитком кардіогенного фіброзу печінки Піка
 • Підвищення фракції викиду лівого шлуночка
 • Притуплення перкуторного звуку
 • Бронхіальне дихання
 • Підсилення голосового тремтіння
 • Крепітація та дрібнопузирчаті хрипи при нахилі вперед або при колінно-локтьовому положенні
 • Послабшення голосового тремтіння
 • Швидке накопичення ексудату з наростаючими ознаками тампонади
 • Гнійний перикардит
 • Уточнення етіології захворювання (діагностична пункція)
 • При затягуванні розсасування ексудату
 • Біопсія міокарду
 • Мітральному стенозі
 • Констриктивному перикардиті
 • Інфаркті міокарда
 • Тромбоемболії легеневої артерії
 • Крупозному запаленні легеніь
 • Дилатація порожнин серця
 • Асиметрична гіпертрофія міокарду лівого шлуночку
 • Гіпертрофія правого передсердя
 • Зниження скоротливої здатності лівого шлуночка
 • Ангінозні болі
 • Задишка
 • Аритмія
 • Безсимптомний варіант
 • Дебют захворювання у вигляді серцевої недостатності по великому колу
 • Систолічна функція
 • Діастолічна функція
 • Ступінь порушення систолічної та діастолічної функцій однакова
 • Порушення систолічної та діастолічної функції не спостерігаються
 • Вродженною вадою серця
 • Спадковим захворюванням
 • Наслідком запального процесу
 • Асиметричний характер гіпертрофії
 • Рух передньої стулки мітрального клапану до міжшлуночкової перегородки в систолу
 • Порушення діастолічної функції
 • Гіперкінез ураженної ділянки міокарду
 • Гіпертрофії верхівки лівого шлуночка
 • Симетричній гіпертрофії лівого шлуночка
 • Гіпертрофії міжшлуночкової перетинки
 • Гіпертрофії правого шлуночка
 • Проба з анаприліном
 • Проба з нітрогліцерином
 • Проба з калієм
 • Проба Вальсальви
 • Ділянки гіпертрофії міокарду понад 13 мм
 • Ділянки гіпертрофії міокарду товщина якого в 1,5 рази більша за товщину задньої стінки лівого луночка
 • Симетричної гіпертрофії лівого шлуночка з товщиною стінок понад 13 мм
 • Симетричної гіпертрофії лівого шлуночка з товщиною понад 15 мм і відсутністю виразних причин для її розвитку
 • Міотом-міектомію
 • Синхронизовану АV стимуляцію
 • Абляцію мілких судин введенням етанолу
 • Трансплантація серця
 • Коронарна ангіопластика
 • Бета-блокатори
 • Інгібітори АПФ
 • Атагоністи кальцію дигідропіридинового ряду
 • Гіпертрофічній кардіоміопатії
 • Дилатаційній кардіоміопатії
 • Правошлуночковій аритмогенній кардіоміопатії
 • Рестриктивній кардіоміопатії