• Підготовка до аорто-вінцевого шунтування
 • Підозра на аневризму для визначення показань до оперативного лікування
 • Резистентність стенокардії до медикаментозного лікування
 • Неможливість встановити діагноз іншими методами
 • Експертна оцінка стану здоров’я у осіб певних професій (водії транспорту, льотчики)
 • Коли немає Компьюторної томографії
 • Стани лихоманки
 • Нейроциркуляторна дистонія
 • Тяжкі ураження паренхіматозних органів
 • Різка кардіомегалія з тотальною недостатністю
 • Гостре порушення, мозкового кровообігу
 • Стенокардія напруги III – IV ф.к
 • Поліцитемія, що не піддається лікуванню
 • Правий
 • Лівий
 • Збалансований
 • Проміжний
 • Середній
 • Так, має, бо, наприклад, при лівому типі вінцевого кровопостачання гілки лівої вінцевої артерії несуть найбільше функціональне навантаження, тому їх ураження буде мати більш виразні наслідки
 • Ні, не має, бо всі вінцеві артерії серця мають анастомози
 • Це радикальний метод лікування ІХС
 • Не змінюючи суттєвим чином тривалість життя хворих ІХС, дозволяє вести їм більш активний стиль життя, покращує якість життя хворого
 • Попереджує прогресування атеросклерозу
 • 3більшує тривалість життя хворих ІХС в 8 разів
 • Дозволяє хворим зовсім не приймати антиангінальних препаратів
 • Оклюзія судини, перфорація судини
 • Рестеноз судини
 • Десекція інтими та тромбоз прошарку судини
 • Тромбоемболія легеневих артерій
 • Розвиток синдрому минучої кульгавості
 • Частіше зустрічається у чоловіків
 • Частіше зустрічається у жінок
 • Однаково часто зустрічається у жінок та чоловіків
 • Посилює гемодинамічні порушення
 • Зменшує гемодинамічні порушення
 • Не впливає
 • Подвійної дуги аорти
 • Коарктації аорти
 • Аневризми грудної аорти
 • Аортальної недостатності
 • Дорівнює тиску на верхніх кінцівках
 • Вище тиску на верхніх кінцівках
 • Нижче тиску на верхніх кінцівках
 • Коарктації аорти
 • Тетради Фалло
 • Дефекту міжшлуночкової перетинки
 • Загального артеріального стовбура
 • Відкритої артеріальної протоки
 • У верхній частині перетинки
 • У центральній частині перетинки
 • У нижній частині перетинки, ближче до АВ-кільця
 • Скидання крові справа наліво
 • Скидання крові зліва направо
 • З перехрестним скиданням крові
 • Не пов’язані зі скиданням крові
 • Пластику дефекту аутоперикардом
 • Пластику дефекту аутоперикардом з відведенням устя коронарного синусу у ліве передсердя
 • Ушивання дефекту
 • Пластику дефекту синтетичною латкою
 • Звуження легеневої артерії
 • Встановлення «оклюдера»
 • Посиленим кровотоком крізь клапани легеневої артерії
 • Скиданням крові зліва направо через дефект
 • Скиданням крові справа наліво через дефект
 • Посиленим кровотоком через мітральний клапан
 • Посиленим кровотоком через трьохстулковий клапан
 • Випинання легеневої артерії
 • Випинання дуги аорти
 • Розширення кореня легень
 • Випинання правого передсердя
 • Посилення тіні головних гілок легеневої артерії
 • Систолічного шуму
 • Діастолічного шуму
 • Систоло-діастолічного шуму
 • Відсутність патологічних шумів
 • Ступень висловлювання скарг хворим
 • Градієнта тиску на аортальному клапані
 • Ступень збільшення розмірів серця
 • Розмір постстенотичного розширення аорти
 • Правого передсердя
 • Правого шлуночку
 • Лівого передсердя
 • Лівого шлуночку
 • Гіпертрофія не виникає
 • Артеріальна гіпертензія
 • Набряк легенів
 • Гідроторакс
 • Порушення ритму серця
 • Вік хворого більше 4-х років
 • Середній тиск у легеневому стовбурі 10 - 15 мм рт.ст
 • Середній тиск у легеневому стовбурі 20 - 30 мм рт.ст
 • Порушення ритму серця
 • Вік хворого до ріку
 • Вік хворого більше 4-х років
 • Середній тиск у легеневому стовбурі 10 - 15 мм рт.ст
 • Тромбємболія легеневої артерії
 • Присідання навпочіпки
 • Узури на ребрах
 • Ціаноз
 • Відсутність пульсації на черевній аорті
 • Ціаноз
 • Збільшення тиску на верхніх кінцівках в порівнянні з нижніми
 • Артеріальна гіпертензія на верхніх кінцівках
 • Ускладнення ковтання
 • Тетрада Фалло
 • Тріада Фалло
 • Коригована транспозиція магістральних судин
 • Стеноз легеневої артерії
 • Гіповолемія малого кола кровообігу
 • Змішування артеріальної та венозної крові при наявності рівних хвилинних об`ємів двох кіл кровообігу
 • Гіперволемія малого кола кровообігу з перевантаженням обох шлуночків
 • Гіперволемія малого кола кровообігу з перевантаженням лівого шлуночка
 • На 15 тиждень ембріогенезу
 • На 30 тиждень ембріогенезу
 • Зразу після народження дитини
 • На 2-ому місяці життя дитини
 • Діагональною артерією
 • Гілкою артеріального конуса правої вінцевої артерії
 • Передньою та задньою міжшлунковими гілками
 • Передньою міжшлунковою гілкою лівої вінцевої артерії
 • Передню стінку лівого шлуночка
 • Бокову стінку лівого передсердя
 • Задню стінку правого шлуночка
 • З аорти у легеневу артерію
 • З легеневої артерії до аорти
 • Двонаправлений
 • Залежить від фази серцевого циклу
 • Електрокардіографія
 • Рентгенологічне дослідження
 • Ехокардіографія
 • Фонокардіографія
 • Зондування камер серця
 • Правий шлуночок
 • Лівий шлуночок
 • Легенева артерія
 • Праве передсердя
 • Аорта
 • 30 - 50 см куб
 • 60 - 100 см куб
 • 200 - 300 см куб
 • 300 - 500 см куб
 • Правого шлуночка
 • Лівого шлуночка
 • Правого передсердя
 • Лівого передсердя
 • Праве серце
 • Vena saphena magna et parva
 • Глибокі вени нижніх кінцівок
 • Вени малого тазу
 • Ниркові вени
 • Артеріальна гіпоксія
 • Зменшення дихального мертвого простору
 • Метаболічний та дихальний алкалоз
 • Спленомегалія
 • Туберкульозного перикардиту
 • Метостазів пухлини у перикард
 • Уремії
 • Пухлині шлунку
 • Туберкульозного перикардиту
 • Пухлини перикарда
 • Уремічного перикардиту
 • Цирозу печінки
 • Підвищення систолічного артеріального тиску на вдохі
 • Зниження систолічного артеріального тиску на вдохі
 • Зниження ЦВТ
 • Підвищення пульсового тиску
 • Парадоксальний пульс
 • Задуха, кашель з розовим пінним харкотинням
 • Ціаноз, набряк шийних вен, збільшення печінки, асцит
 • Задишка, кардіомегалія, ритм галопу, набряки
 • Набряк шийних вен, пульсація у епігастрії, акцент другого тону на легеневій артерії, невелике збільшення правої межі серця
 • ЕКГ-зміни знаходять у 12 % випадках
 • Відсутність змін при скануванні легень практично виключає ТЕЛА
 • Частота дихання більше 20 у хвилину
 • Відсутність змін при рентгенографії органів грудної клітки не виключає ТЕЛА
 • Продовжити лікування антикоагулянтами непрямої дії
 • Перевести хворого з непрямих антикоагулянтів на гепарин
 • Відмінити антикоагулянту терапію
 • Назначити протаміну сульфат
 • Стенозі легеневої артерії
 • Стенозі вістя аорти
 • Мітральному стенозі, ускладненому миготливою аритмією
 • Тристулковому стенозі